Bilim adamları çocukluk çağında hastalıkların gözükmemesi için uğraşıyorlar.Bir zamanlar çocukları etkileyip ağır komplikasyonlara yol açan, kalıcı bozukluk bırakan veya hayat boyu etkileyen polio-(çocuk felci), çiçek gibi hastalıkları artık görmüyoruz.Kızamık, suçiçeği, menenjit gibi hastalıklara çok az rastlamaya başladık aşıların sayesinde.

* Son zamanlarda üzerinde çalışılan influenza (grip aşısı) daha etkili ve daha kullanışlı hale getirildi.Aşının burundan sprey halinde, 2 yaşından itibaren, her yıl uygulanması Amerikan aşı komitesi tarafından önerildi.

*Pnömokok (zatürre) aşısı 2 yaşına kadar yapılmamışsa, 2 ile 5 yaş arasında tek doz olarak tüm çocuklara yapılması da önerildi.

*Daha önce okul gibi kalabalık ortamlarda olan riskli adolesanlara (ergenlik çağındaki gençlere) önerilen meningokok (menenjit) aşısının 11-18 yaş arası tüm ergenlere tek doz halinde yapılması uygun görüldü.

*Suçiçeği aşısı daha önce tek doz halinde 15 ay civarında uygulanırken 2. doz olarak 4-6 yaş civarı uygulanması yeni bir öneri. 13 yaştan büyük ve suçiçeği geçirmemiş çocuklara da 2 doz halinde uygulamaktaydık, bu uygulamada değişiklik yok.

*Yeni önerilerin yanısıra halen ülkemizde uygulanmakta olan nispeten yeni 3 aşıdan da kısaca bahsetmek isterim. Biri HPV (papilloma virüs-rahimağzı kanseri) aşısı, pnomokok (zatüre) aşısı ve rotavirüs (ishal) aşısı.
*HPV aşısı: HPV (Human Papillomavirüs), servikal (rahimağzı) kanserinin çoğunun ve genital herpeslerin (siğillerin) nedeni olan virüslerdir.Genital yolla bulaşır.Aşı, servikal kansere karşı %70, siğillere karşı % 90 koruyucudur.Aşı 9 yaşında uygulanmaya başlanabilir.9-26 yaş arası uygulanabilir.

*Ratavirüs aşısı: 1990 ların sonlarına doğru ABD de bu virüse karşı aşı geliştirilmiş, bu aşı daha sonra ulusal aşı progr***** alınmış ancak barsak tıkanmasına yol açtığı anlaşılmış ve kullanımdan çekilmiştir.Daha sonra yeni aşılarla çalışmalar yapıldı ve etkinlik ve güvenirliği geniş çalışmalarla değerlendirildi.Bu çalışmanın sonuçları 2 yeni rotavirüs aşısının özellikle ciddi ishale karşı etkin ve güvenli koruma sağladığını gösterdi.Aşının ilk dozuna 6-12 haftalıkken başlanır aşının tipine göre 2 veya 3 doz halindeağız yoluyla uygulanır.Bebek 6 aylık olmadan aşılamanın bitirilmiş olması gerekiyor.Yapılan çalışmalarda rotavirüs aşılarının rotavirüs ishallerini %74, ağır vakaları % 98,ve hastane yatışlarını % 96 azalttığı görülmüştür.5 yaş altı çocuklarda ölüm oranının 2/3 oranında azalması mümkün olacaktır.

*Pnömokok (zatürre) aşısı: Zatürre, menenjit, orta kulak iltihabı ve sinüzit gibi hastalıklara yol açan etkenlerden biri olan pnömokok mikrobuna karşı üretilmiştir.Bebeklere 2 aydan başlayarak en az 1 ay ara ile 3 kez ve 12-15 aylar arasında bir doz daha olmak üzere toplam 4 doz uygulanır.Dünya Sağlık Örgütü bu aşının dünyada beş yaş altı ölümlerin azaltılmasında önemli bir katkısı olduğunu belirtmekte ve tüm ülkelerde rutin aşı takvimine alınmasını tavsiye etmektedir.

Alıntıdır...