Zeka Geriliği sıralanan yetenek alanlarının (iletişim, özbakım, ev yaş***** uyum, sosyal beceriler,toplumsal faaliyetlere katılma kendini yönetme, akademik işlevler, boş zaman değerlendirilmesi, iş yaş***** uyum) en az ikisinde yada daha fazlasında uyum işlevlerinde sınırlılıklar olması ve bunun dışında entelektüel seviyenin belirlenmiş ortalamanın önemli derecede altında olması ile tanımlanmaktadır. Bulunulan ülke ve bu ülke kültüründen ve yaş guruplarından elde edilmiş olan standartların önceden tayin edilmiş olması bu alanlardaki sınırlılıkların değerlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Bebeklik ve okul öncesi dönemde Zeka Geriliği tanısı yerine Gelişimsel Gerilik ifadenin kullanılması yaygın bir durumdur. Erken yaşlarda Zeka Geriliği tanısının başka tanılardan ayrıştırma güçlüğünden dolayı bu yol izlenmektedir. Başlıca nedenleri doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzere üç dönem içinde değerlendirilebilir. Aile tutumları doğrudan etken değildir Zeka Geriliğini giderici özgül bir tedavi yöntemi yoktur. Bunun yerine birtakım spesifik alanlarda ilaç kullanımı düşünülebilmektedir. Başlıca yaklaşım Zeka Geriliği tanısı almış olan bireyi mümkün olan en erken zamanda özel eğitime tabi tutmaktır. Özel eğitimin kapsamı gelişim alanlarındaki seviyeleri tespit edilip çocuğa özgü bireyselleştirilmiş bir eğitim planın hazırlanması şeklindedir.