Aslında bir antidepresan olarak geliştirilen sibutramin santral olarak etki eden bir monoamin geri-alım inhibitörüdür ve esas olarak doyma hissini arttırmaktadır.

Sibutramin vücutta termogenezi (ısı üretimi) de uyarmaktadır. Ancak bu ikincil etkisi kilo kaybettirmede çok az rol oynar.

Sibutramin Amerika’da 1997’de, Avrupa Birliği’nde ise 1999’da onaylanmıştır. Karaciğerde büyük oranda CYP3A4 ile ilk geçiş metabolizmasına uğrar, ve ana bileşikten daha güçlü etkili primer (M1) ve sekonder (M2) aktif amin metabolitlerine dönüşür. İlacın ve aktif metabolitlerin büyük kısmı böbrekler yoluyla atılır.

Sibutramin kesinlikle hekim kontrolünde kullanılması gereken bir ilaç. Hayat tarzındaki değişiklikler (beslenme alışkanlıkları vs.) ve hekim kontrolünde iyi bir takip ile etkili olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiş.

Sibutramin ile en sık görülen yan etkiler insomni, bulantı, ağızda kuruluk ve kabızlık. Fenfluramin ve deksfemfluraminin aksine serotonin salınımını arttırmadığı tespit edilmiş ve kalp kapakçığı hastalığı ya da pulmoner hipertansiyon ile ilişkisi gösterilememiş.

Sibutramin ile birlikte monoamin-oksidaz inhibitörü ya da serotoninerjik ilaçların kullanımı potansiyel olarak serotonin sendromuna yol açabileceğinden önerilmiyor.

Sibutramin kan basıncında ve nabız hızında ufak artışlara neden olabiliyor, bu da kardiyovasküler sistem üzerine toksik etkileri olabileceği şüphesini uyandırıyor. 2002 yılında İtalya’da kardiyovasküler yan etkilerinden dolayı (kalp hızı artışı, hipertansiyon ve aritmiler) sibutramin satışı geçici olarak durdurulmuş. EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) ’nın yaptığı bağımsız bir değerlendirmeden sonra hastalar için yararları zararlarından daha fazla olduğuna karar verilmiş ve satışına tekrar devam edilmesi kararı alınmış. Ancak sibutramin kontrol edilmeyen hipertansiyonu olan hastalar, kalp hastaları ya da taşikardisi (nabız hızı yüksek) olan hastalarda önerilmiyor.


Şuan piyasada bu maddeyi içeren 2 tane obezite hapı vardır.SB. onayldırlar ve sağlık kurulu onayı ile sigorta tarafından karşılanır.İsim vermenin yönlendirici olduğunu düşündüğümden vermedim.SAYGILAR...