Çin Zodyak sistemi dünyanın en eski astroloji kurgusudur. Batı ve Hint Astrolojisinde olduğu gibi insanları 12 ayrı kişilik tiplerine ayırır. Batı sisteminden farklı olarak da takımyıldızlara insanların davranışlarını betimleyen mitolojik yakıştırmalar verilmez. Bunun yerine Çin Astrolojisinde dünyadaki yaşam modelinin karmaşık doğu felsefesi, mevsimler ve havadan etkilendiğini açıklayan tanımlar yer alır.

Doğu bilgeliğinin temeli Taoizm’den kaynaklanmaktadır. Bu felsefenin temel inanışında evrenin iki zıt güç arasındaki sonsuz çekişmeden oluştuğu var sayılır. Erkek ve dişi kutuplarının simgelenmesi ile açıklanan iki zıt güç Yin ve Yang olarak adlandırılır. İki temel gücün temsilcileri ise Güneş ve Ay olarak belirtilmiştir. Geri kalan beş elemanın eklenmesi ile Çin Astrolojisinin temel yapısı kavranmış olur.

Çin Astrolojisinde sadece 12 değişik hayvan ile betimlenen bir kavram bulunmaz. Bunların yanında ; tahta, ateş, toprak, metal ve su gibi değişik beş element kavramı daha yer alır. Beş element deneyimin gezegenleri sayılırlar. Güneş ve Ay sadece Yin ve Yang sembolü kabul edilir ve gezegen sayılmazlar. 12 Çin burcu beş element tarafından yönetilir. Her bir element tarafından yönetilen süreçler ele alınırsa, her burç 60 yıllık ara ile gelir ve bu nedenle Çin takvimi 60 yıllık periyot temeline dayanır.

Çinliler elementleri Yin-Yang kutupsallığının ilaveleri olarak sayarlar, böylece her element kendi içinde yapıcı veya yıkıcı etkiler oluşturur. Örneğin, metal bir silah olarak yıkıcı olurken, bir tencere haliyle de yapıcı olacaktır. Benzer şekilde ateş yangın olup evi yakarken, ışık olarak gecemizi aydınlatacaktır. Su, sel olup ürünleri yok ederken, hayat enerjisi olarak yaşamı sağlayacaktır.

Çin Horoskopu on iki burca bölünürken, yapıcı ve yıkıcı haliyle on element koluna ayrılır. Bunların yanında antik Yin ve Yang kavramlarının eklenmesiyle klasik Çin horoskopu ortaya çıkar.

2007 domuz YILI

Çin Astrolojisinde burçlar her sene Ocak ayının sonunda veya Şubat ayında değişir. Bir yıl boyunca aynı burç devam eder. 2006 Yılında Köpek burcu hüküm sürmüş olup 18 Şubat 2007 tarihinde, Çin yılbaşı sırasında Domuz yılı başlayacaktır.

2007 Yılı Ateş Domuz yılıdır. Domuz Çin astrolojisinde talihli hayvan sayılır. Örneğin Amerikalı aktör ve sonradan Başkan olan Ronald Reagan Domuz yılında doğmuştu. Domuz durmadan yiyen, diğer zamanlarını uyumakla geçiren ve kendine bir şeyi dert etmeyen bir hayvandır. Bundan dolayı da talihli sayılmıştır. Bundan önceki 3 yıl – Maymun 2004, Horoz 2005 ve Köpek 2006 – metal element devirleriydi. 2007 Yılında başlayan “Kızıl Domuz Yılı” ile su devri başlamaktadır. İşte bu nedenle önümüzdeki 3 yıl talih elementi “su” olan kişiler için şanslı periyot sayılacaktır. Temel olarak Domuz su ve tahta elementlerini kapsar. Kızıl Domuz da metal Domuz demektir. Sonuç olarak Talih elementleri Su, Tahta veya Ateş olan kişiler için 2007 yılı favori bir yıl olacaktır.

2007 DOMUZ YILINDA NELER OLACAK ?
Çin Astrolojisinde kişiler için olduğu kadar dünyanın global kaderini kapsayan yorumla yapılır. Dünyanın geçireceği 1 yıllık süreç içinde yaşanan Çin burcu simgesine ve elementine göre neler beklendiği yorumlanır. 2007 yılında insanların aşırı bir tartışma ve söz düellosu içinde olacakları belirtilmektedir. Dedikodular, asılsız iddialar, tehditler ve korku salarak yıldırmak süreci olacaktır. Her konuda ve her alanda tartışma ve didişmeler eksik kalmayacaktır. Özellikle 2007 yılında Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ile genel seçimlerin ortamı germesi ve her kafadan bir ses çıkması normal sayılmalıdır. Ortadaki pasta çok kişinin iştahını kabartmaktadır ve böyle olunca da çekişmeler eksik olmaz.

Başbakanın Çin burcu At ve elementi tahtadır. At burcu için 2007 yılı savaş ve değişim zamanıdır. Hayatının en büyük değişimini çok zorlu bir mücadele sonunda elde etmesi ve bu uğurda büyük fedakarlıklarda bulunması gerekecektir. 2007 yılında savaşan insanlar kendi çatışmalarının getireceği zararlara da katlanmak zorundadırlar. 2007 Yılının bir özelliği de iki karşı cins arasında ateşlenen tartışmaların ve didişmelerin giderek toplum değerlerini düşürmesi ve sosyal uyumsuzluklara yol açmasıdır. Kapalı kapılar arkasında başlayan ve dedikoduları toplumu inciten bazı anlaşmaların ortaya çıkması ve geçmişteki hataların nelere mal olduğunu göstermesi Domuz yılı etkinlikleridir. Özellikle uluslar arası siyasette zor duruma düşen tanınmış politikacılar görülecektir. Bunlarla işbirliği yapan medya elemanları da büyük hatalarını göreceklerdir.

Terörizm, polis olayları ve asayiş sorunları 2007 Domuz yılında en fazla konuşulan fakat önlemi alınamayan dünya sorunları olacaktır. 2007 Yılında gündemi askeri olaylardan fazla polisiye olaylar işgal edecektir. 2007 Yılında Yin ve Yan enerjileri arasında bir dengesizlik söz konusudur. Böyle olunca da en büyük çatışmalar uluslar arasından fazla sosyal katmanlar arasında olacaktır. 2007 Yılının en büyük sorunu sevgisizliktir. Teknolojinin yine büyük adımlar atacağı ve ortaya çarpıcı yeniliklerin çıkacağı bir yıl yaşayacağız.Dünya ekonomisinde yavaşlama ve parasal sorunların yol açtığı bir sarsıntı yaşanması beklenmelidir. Özellikle ekonomisi dışa bağımlı küçük ülkelerde önemli kayıplar görülecektir.

Dünyanın sudan gelen kazalara ve felaket içeren doğa olaylarına en fazla açık olduğu süreç Domuz yılıdır. Bir süreç sona ererken dengesi bozulan enerjiler yıkımlara yol açarlar. Bu yıkımlar iklimsel bozulmalar sonucunda yapıların zarar görmesi, büyük binaların, köPage Rankingü ve barajların yıkılması ile sonuçlanır. 2007 Yılında büyük ve yüksek binalara gelecek tehlikeler bulunmaktadır.

2007 DOMUZ Yılında Çin Burcunuz Neler Gösteriyor ?
Fare Yılında Doğanlar : Fare yılında doğanlar için 2007 yılı önemli kararlar vermek ve bunları uygulamak zamanıdır. Aynı zamanda sürprizler ve yeniden yapılanma yılı olacaktır. Talihi destekleyen ve engelleyen yıldızlar Farenin takımyıldızında duracaklardır. 2007 içinde aileye yeni bir üye katılabilir veya aile genişleyebilir. Fare yılında doğanlar için en büyük kriz ilişkilerde yaşanabilir. Temiz bir sevgi yerine çıkar ve sevgisizlik tüten olaylar yaşanabilir. Özellikle Ekim ayında sürprizlere hazır olunmalıdır.

Öküz Yılında Doğanlar : 2007 Yılı Öküz yılında doğanlar için talihli bir sene olacaktır. En aşağı yüzde yetmişi için böyle söyleyebiliriz. Karşı cinse en fazla çekici ve cazip görünecekleri bir yıldır. Bu yılda takımyıldızları içinde pek çok talih ve başarı veren yıldızlar bulunmaktadır. Kariyer için çalışanlar, akademik başarı için uğraşanlar için verimli bir periyottur. Başarılar belirli bir mesafede ve özellikle yabanların kontrolundadır. Bu nedenle yolculuklar yapmaktan ve uzak yerlere gitmekten çekinmeyin. Yıl içinde belirli sorunun kaynağı birlikte yaşadığınız insanların sağlık problemleri olabilir.

Kaplan Yılında Doğanlar : 2007 Yılı Kaplan yılında doğanlar için maddi başarıların ve yükselmenin zamanı olacaktır. Özellikle zenginlik peşinde koşan ve uğraşan Kaplan’lar için talih yıldızının desteklediği bir yıldır. Destek veren yıldızlar sorunların çözümünde anlaşma yoluna gidileceğini ve sakin bir uslup ve kararlı davranışlarla en sert insanların bile ikna edileceğini göstermektedir. Kaplanlar için 2007 aynı zamanda yeni bir girişimin başlama zamanı olacaktır. Bu bir proje, yer değiştirme, iş veya ilişki olabilir. Yuva kuracak Kaplanlar için önemli kararların uygulanma yılıdır.

Tavşan Yılında Doğanlar : 2007 Yılı Tavşan senesinde doğanlar için en sert ve zorlayıcı değişimlerin yapılacağı ve kararların uygulanacağı bir süreç olacaktır. Domuz yılında Tavşan için talihli veya talihsiz demek doğru olmaz. O sadece değişime girmek zorundadır. Hayatın bu döneminde ayağına büyük taşların takılmasını önemsemeden yol almalıdır. Özellikle geniş aileler içinde yer alan Tavşan’lar aile meselelerinde karar vermek ve başka insanları uyarmak durumunda olabilirler. Yanlışları görmek yetmez. Bunların vereceği sıkıntıları da paylaşmak gerekir. Değişimler çok farklı alanlarda olabilir. Ev almak, ev satmak, iş değiştirmek, hatta ülke değiştirmek gibi. Bu yılı bir başarı elde etmek veya zafer kazanma yılı olarak görmemesi gerekir. Başka insanlardan yardım almak ve destek görmek zordur. O halde gelecek zamana hazırlanmak gerekir.

Ejderha Yılında Doğanlar : 2007 Yılı Ejderha yılı doğumlular için pek çok sevindirici olayı barındırmaktadır ve bundan kaçmak da olanaksızdır ! Sanki talih yıldızının etrafında dönme ve ışığından faydalanma zamanıdır. Ailenin veya yakınların nışan, evlenme ve doğum gibi hayat olayları hareket ve sevinç getirecektir. Bu bir kutlama yılıdır. Bunlar içinde kendi nişan veya evliliği de olabilir. Kariyer hayatında kendi ünü ve şöhreti bazen risk altında olabilir. Bunlarla savaşmak ve başarılı olmak için pek çok talih yardımı vardır. 2007 Domuz yılında Ejderha’lar en fazla kutlama olaylarının tarihlerini unutmamak zorundadırlar.

Yılan Yılında Doğanlar : 2007 Yılında Yılan yılı doğumlular pek çok sıkıntılara göğüs germek zorundadır. Sadece dört kişiden bir tanesi talih yıldızının ışığına güvenebilir. Bu yıl talihini olumluya çevirmek için pozitif düşünmek ve davranmak gerekir. Sabırsız ve düşüncesiz davranmak yerine zamanın olumluya çevrileceği ana kadar yerinde saymak daha faydalıdır. Hiç olmazsa yılın yarısına kadar sadece bitirilmesi gereken işlerle uğraşmak ve yeni bir adım atmamak gerekir. Özellikle gizli riskler aniden ortaya çıkıp büyük zararlar verebilir. Önünde açılan iki kapıdan hangisinin doğru olduğunu bilmek zordur. Kapının ardında bekleyen kötü talih olabilir !

At Yılında Doğanlar : 2007 Yılında At yılı doğumlular için bir devrim zamanı olabilir ve bunun için bir savaşı göze almaları gerekecektir ! Ve ilginç olan şu ki bundan kaçış için bir yol da yoktur. Bir bilmeceyi çözer gibi sabırla ama her zaman sahip olunan enerji ve hırsla çalışmak ve önce yakın çevredekiler ile savaşmak gerekecektir. Takımyıldızdaki Zhi Wei insana yüksek mevkilere ulaşmada başarı veren bir yıldızdır. Gelinecek nokta baş döndürebilen bir nokta olabilir ve hırsın fazlası da bir yerde tehlikedir. Zira, yakın gibi gözüken büyük amaç bir yerde tehlikenin kapısını açmaya hazır bir düşman olabilir.

Koyun Yılında Doğanlar : 2007 Yılı, Koyun yılında doğan insanlar için en fazla ilişkilerdeki talih ile kendini hissettirecektir. Kendinden daha geç veya yaşlı olması fark etmeyecek ve her türlü gönül ilişkisinde popüler ve çekici gözükecektir. 2007 yılını çocuk sahibi olmak için düşünen veya plan yapanları kutlamak gerekir. Zira, bu sene çocuk sahibi olacaklardır. Bunların dışında hayata renk ve tat veren pek çok olay birbiri peşinden gelecektir. Yolculuklar, ev taşımak veya değiştirmek, yeni mobilyalar almak, güzel ortamlarda eğlenmek 2007 yılının aktiviteleri içindedir. Turizm, satış işleri ve yolculuklar ile uğraşan kişiler için bereketli bir yıl olacaktır.

Maymun Yılında Doğanlar :2007 Yılı Maymun yılı doğumlusu için fırsatlar zamanı olacaktır. Bu fırsatlar zevk ve eğlence getiren olayların anahtarı olabilir. Kim olursa olsun tüm Maymunlar için 2007 yılı geçmiş ile hesaplaşma zamanıdır. Geçmişteki deneyim zorlu veya sorunlu olsa da bunun yaşanan zaman için önemi sadece daha iyi karar almak olacaktır. Zira, kimse onun yıl içindeki sevincine engel olamaz ! Yine de yıl içinde parasal konularda bir hata yapmamaya çalışmalıdır. Ani kararlar alarak risk içeren maddi serüvenlere girmemelidir. Bundan başka gitmeye karar vermiş birine zor kullanarak kalmasını sağlamak da risk içerebilir.

Horoz Yılında Doğanlar : 2007 Yılı Horoz yılı doğumlular için geçmiş yılın sorunlarından çabucak uzaklaşmak, zararlı etkilerinden kurtulmak zamanıdır. Bunu yapamıyorsa güçlü insanların yardımlarını istemeli ve göz yaşlarına son vermelidir. Horoz’lar yıl içinde güçlü yıldızların etkisinde kalsalar da, ne zaman yardım ihtiyaçları olursa bunları aramaları gerekir. Örneğin, bir dava konusunda yardım almak ihtiyacı hissedebilirler ve zeki bir avukat veya kanun adamı onların yardımına koşabilir. Bozulan sağlık için başarılı bir doktor ihtiyacı olacağı gibi.. Burada ortaya çıkan kural daha fazla üzülmek yerine harekete geçmek ve ortamın gerginliğinden uzaklaşmak gereğidir. Sadece oturup üzülmek hiçbir sorunun çözümü değildir.

Köpek Yılında Doğanlar : 2007 Yılı Köpek yılında doğanlar tüm Zodyak içinde en fazla aşk talihi yüksek olan ve karizması parlak olacak kişidir. Geçen yıl ki değişimlerden sonra 2007 en fazla heyecan ve zevk yaşanan süreç olacaktır. Eğer olayları iyi yönetir ve mükemmeli keşfederse 2007 yılı maddi açıdan da mükemmel geçmeye adaydır. Bu arada başarının daima fedakarlıklar karşılığı geleceğini unutmamalıdır. Geçen yıl evlenen kişiler için Domuz yılı birbirini daha iyi anlayan ve anlaşan çiftler olmak zamanıdır.

Domuz Yılında Doğanlar : 2007 Yılı Domuz yılında doğan kişiler için oldukça huzursuz bir dönem olacaktır. Hayatta pek çok değişimin karşılarına çıkması beklenmelidir. Örneğin kariyer değişimi, iş değişimi hatta ev değişimi gibi, Yolculuklar, yer değiştirmeler huzursuz bir ortam oluşturur. Onların kafalarını meşgul eden kaygılar da bunlardan doğar. Örneğin, iş değiştiren birisi borçlarımı nasıl ödeyeceğim düşüncesi ile huzursuz olabilir. 2007 Yılında tüm Domuz yılı doğumlu olanlar risklere düşünmeden atlayan veya hedefe kilitlenen bir intihar pilotu gibi olabilirler. Bu insanlar sorunlarını 2007 içinde kendi gayretleri ile çözmekte zorlanırlar. Bu nedenle bir ihtiyaç duyduklarında başka insanların fikirlerini almaları veya danışmaları hatta yardım istemeleri gerekir.