Bir ağaç diktim
Uçsuz bucaksız
Üzerine bir kuş kondu
Kolsuz kanatsız
O kuşu pişirdim
Külsüz ateşsiz
Ve
O kuşu yedim
Dilsiz damaksız

Venhar