Aşk onurlu mu olmalıdır? Yoksa aşkta gurur yok mudur?