Aynılık,insanları o denli sıkar ki;doğru veyahut gerçek olduğundan kuşku duyulmayan şeyler dahi her kuşak için yeni kavramlar ve yeni biçimler yoluyla dile getirilirAşk,böylece bir insan varoluşunun zannımca tek açıklamasıdır..çünkü aşk,çoğun iki farklı kültürün –birbirine yabancı veyahut düşman iki farklı kültürün- bireyleri arasında vücuda gelir ve bu iki farklı kültürü birbiriyle tanıştırmak suretiyle bu iki kültürün her birinden daha zengin özlü,daha güçlü ve daha güzel yeni bir kültür oluşturarak ilerlemeyi,bir başka deyişle insanlaşmayı mümkün kılar...Ve böylece insan olabilmemizin tek açıklaması olmayı koşulsuzca hak eder...Betonu eve,evi yuvaya döndüren,ve insanı insanla tanıştıran en çok da aşktır çünkü.


Her gerçek aşk,alışkanlıkları kırma,tabuları yıkma,ve yeni bir yapıya yönelme eğilimini zorunlu olarak bünyesinde taşır.
Göz gözeyken yalan söyleyebilen insan yetişkindir; böyle bir yalana kanan ise ya çocuktur ya aşık.
Aşk uzadıkça yaklaşan bir yoldur,ve yıkıldıkça yükselen bir bina.
Cinsellik aşkın önünde değil yanındadır;ama hemen yanında.Gerçek bir aşk, her ortaya çıkışında iyilik ve güzelliğin zengin bir karmaşığıdır.
Aşk odur ki : iki onurlu insan koşullara aldırmaksızın ve durmaksızın birbirini seçer.
Aşk,gücün güzelliği ve güzelliğin de gücü sürekli olarak artırma çabasıdır.Aşk,kendini büyütmeye soyunan bir nehrin,genişlemesi kirlenmesi ve yeniden kendi yatağına geri dönmesidir.


Aşk kendini kaybettiğin;sevgi ise sürdürdüğün yerdedir.

Aşk,müsveddelere kaydolunmuş bilgilerin beyaz bir sayfaya duydukları özlemdir.Ve zamanla müsveddeye dönen beyaz sayfalar;ve zamanla arzulanan yepyeni bir beyazlık.

Konu aşk nesnesi olduğunda,biçim artık içeriğin bir niteliğidir.


Eğer sağlıklı bir aşk ilişkisi savlayacaksak,öncelikle ayrılığın,söz konusu ilişkinin kişileri için,her zaman ve kolay bir seçenek halinde hazır bulunuyor olması zorunludur.Seviler kabulleri,kabuller sevileri,karşılıklı olarak ve durmaksızın değiştirir,dönüştürür.Aşk,mutlu olmak halinin inkâr edilemez gerçekliğidir.Aşk,insanın,içindeki sevilecek olanlar toplamını bir surete indirgemesidir.


Sınıflar arası dikey geçişliliğin kolayca mümkün olduğu toplumlarda,aşk kısa vadeli,evlilik yıkıcı olmaya mahkumdur.Aşk dehşet veren ölümün,en belirgin öteki’sidir.
Aşk sürekli bir sevgi yaratısıdır;ve şüphesiz iki yaratıcı zihni zorunlu kılar.Bunun dışındaki her ilişki,acizlikten beslenen bir zannı öldüresiye sürüklemekten öte bir şey değildir.Aşk,hayatımızdaki geri kalan her şeyle de ilişki kuran,sevmenin bir coşkun biçimidir.

Vuslatta devam,aşkta ziyandır.erkinozan


kaynak