Karşısındakinden kapasitesinin üstünde şeyler Beklemesidir...