Kadınlar duyguları hatırlıyor

Yeni bir araştırmaya göre duygular konusunda kadın ve erkek beyni farklı şekilde çalışıyor. Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan yazıda araştırmacı profesör John Gabrieli, kadınların acı tecrübeleri erkeklere oranla daha iyi hatırladığını bildirdi.

"Duygusal anıların nörolojik temellerinde cinsiyet farklılıkları (sxkx differences in the neural basis of emotional memories)" isimli araştırma 12 kadın ve 12 erkek üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara 96 resim gösterildi ve bir ölçü sistemi üzerinde derecelendirilmeleri istendi. Resimler arasında sıradan bir kitap resmi gibi nötr görüntüler, mezarlık resmi gibi orta dereceliler ve ceset resmi gibi aşırı negatifler olarak gruplandırıldı. Gönüllüler resimlere baktıkça, beyinlerindeki hareketler fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) ile kayıt edildi. Bu teknik ile araştırmacılar kan dolaşımına bakarak beyindeki hangi bölümlerin aktif olduğunu ölçtüler.

Üç hafta sonra yapılan ikinci testlerde kadınlar aşırı negatif resimleri erkeklerden %15-20 oranında daha iyi hatırladılar. Bu araştırmada iki tip beyin aktivitesi incelendi – aşırı negatif duygular ile artan hareketlenmeler ve hangi resimlerin daha iyi hatırlanacağını gösteren hareketlenmeler.

Gabrieli her iki grubunda negatif resimlere sıradan resimlerden daha çok tepki gösterdiğini ifade etti. "Önemli fark, kadınların beyninde, yaşadıkları negatif duyguları gösteren kısımlar ile bu duyguların kayıd edildiğini gösteren kısımların aynı bölgede gerçekleşmiş olması. Oysa erkeklerde iki işlem farklı bölgelerde gerçekleşiyor."

"Bu bulgular kadın beyninde ki bir mekanizmanın, duyguları hafızaya eklediğini gösteriyor. Erkeklerde ise farklı bölgelerde gerçekleştiği için duyguların nisbeten daha az hafızaya kaydedildiği tahmin ediliyor".

Araştırmacılar, bulgularını denemek için depresyondan şikayet eden hastalara baktılar. İstatistiklere göre, erkeklerin iki katı daha fazla kadın depresyondan yakınıyor. Depresyonda en önemli risk faktörünün rahatsız edici hatıraları tekrar tekrar düşünmek olduğu iddia ediliyor. Eğer durum buysa araştırma sonuçları depresyonun biyolojik faktörlere dayandığını gösteriyor demektir.


Kaynak