Gülmek sağlıklıdır, ama sürekli gülmek zorunda kalmak hasta ediyor. Sürekli müşteriyle karşı karşıya olanlar , her koşul altında gülümsemek ve kibar olmak zorunda kalırsa ne olur?
Ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırlar. Depresyon ve tükenmişlik duygusuna yenik düşme tehlikesi yaşarlar.
Frankfurt üniversitesi, görevi gereği sürekli gülümsemek zorunda kalmanın uzun vadede çalışanları nasıl etkilediğini araştırmış. 4 bin kişiyi kapsayan araştırmada denekler iki gruba ayrılmış ve bir müşteri hizmetleri simülasyonu yapılmış.
Bir gruba kendilerine kızıp bağıran bir müşteriye karşılık verme izni verilmiş. Diğer grubun iyelerinin ise kızgın müşterinin karşısında sakin kalmaları ve yanıt vermemeleri istenmiş.
Sonuç: Bu canlandırmanın ardından deneklerin nabızları kontrol edilmiş. Kızgın müşterinin karşısında sessiz kalan deneklerin kalp atışları uzun süre normale dönememiş. Müşteriye nezaket çerçeveleri için yanıt veren deneklerde ise nabız kısa bir süre sonra normale dönmüş. Deneyden çıkan sonuç: Uzun süre duygularını baskı altında tutmak zorunda kalanlarda duygusal bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Tükenmişlik, yetersizlik duygusu ve depresyon riski baş gösteriyor.