Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 Toplam: 4

SPİNOZA NATURA NATURANS ve NATURA NATURATA

Bilim ve Astronomi Kategorisi Felsefe Forum'u Forumunda SPİNOZA NATURA NATURANS ve NATURA NATURATA Konusununun içerigi kısaca ->> Merhaba Natura Nutarans ve Natura Naturata terimleri, Spinoza’nın metafizik felsefesindeki önemli kavramlardandır. Felsefe geleneği içinde Spinoza monist (tekçi) filozof olarak ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  SPİNOZA NATURA NATURANS ve NATURA NATURATA

  Merhaba

  Natura Nutarans ve Natura Naturata terimleri, Spinoza’nın metafizik
  felsefesindeki önemli kavramlardandır. Felsefe geleneği içinde
  Spinoza monist (tekçi) filozof olarak bilinmektedir. Bu anlayış dolayı-
  sı ile onun varlıklar ayrımını kabul etmediği düşünülür ya da böyle
  bir ayrıma gitmediği için monist bir anlayışı benimsediği kabul edilmektedir.

  Naturara Naturans Ve Natura Naturatanın
  Anlamsal İçeriği


  Spinoza’nın Natura Naturans ve Natura Naturata ile ifade etmeye
  çalıştığı kavramlar, “Osmanlı Türkçe’sinde eskiden sırasıyla Tabiat-ı
  Fâtıra (Yaratıcı Tabiat) ve Tabiat-ı Meftûre
  (Yaratılmış tabiat) kavramlarıyla”
  AÜİF Dergisi, Cilt: XL, Ayrı Basım, Ankara 1996,, s. 291-292.
  ifade edilmiştir.

  Bu kavramlar, hem onun Tanrı ve varlık ayrımı noktasındaki
  düşüncelerini en iyi şekilde özetlemekte; hem de onun düşüncesinin,
  panteizm olarak yorumlanıp yorumlanamayacağına ışık tutmaktadır.

  Spinoza, Tanrı ve varlıkların birbirinden ayrı olduklarını ya da
  Tanrı’nın sonlu ve yaratılmış varlıklardan ayrı ve farklı olduğunu eserlerinin
  bir çok yerinde belirtirken, özellikle hem Etika’nın I.
  Bölümünün XXIX. Önermesinin Scolie’sinde, hem de “Short Treatise”
  adlı eserinin I. Kısım 8. Bölümünde ele almaktadır. Etika’da konuyu
  şu şekilde dile getirmektedir:

  “…Devam etmeden önce aktif ve pasif
  tabiatla (yaratıcı tabiatla=tabiatlaştıran tabiat-Natura Naturans;
  yaratılmış tabiatla=tabiatlaşan tabiat-Natura Naturata) ne
  anladığımı burada açıklamak, daha doğrusu göstermek isterim. Aktif
  tabiat (Yaratıcı Tabiat) deyince, kendi başına varolan ve kendi başına
  tasarlanan şeyi, başka deyişle ezelî ve sonsuz bir özü ifade eden
  cevherin sıfatlarını ya da, hür neden olarak göz önüne alınması
  bakımından Tanrı’yı anlamak gerekir. Pasif tabiat (Yaratılmış tabiat)
  deyince, Tanrı’nın tabiatının zorunluluğu, başka deyişle sıfatlarından
  Tanrı’nın tabiatının zorunluluğu, başka deyişle sıfatlarından her birinin
  zorunluluğu ile, ya da Tanrı’da olan ve Tanrısız ne varolabilen
  ne de tasarlanabilen şeyler gibi görülen Tanrı’nın sıfatlarının bütün
  tavırlarının zorunluluğundan çıkmış olan her şeyi anlıyorum”.
  Benedictus De Spinoza, Ethics, I, Trans

  Spinoza’nın bu ifadeleri açıkça göstermektedir ki, aktif ve pasif
  tabiat diye iki kısım tabiat söz konusudur. Aktif tabiat natura
  naturans’ı yani yaratıcı tabiatı ifade ederken, pasif tabiat natura
  naturata’yı yani yaratılmış tabiatı ifade etmektedir.

  Diğer taraftan bu ifadeler doğrultusunda Spinoza’nın varlığı da
  iki kısma ayırdığını görmekteyiz. Yaratan (Naturans) ve yaratılmış
  (Naturata) varlık. Spinoza’nın aktif tabiat da dediği yaratan ya da yaratıcı
  varlık, kendi başına var olan ve yegane hür varlık olan Tanrı’dır.
  Onun pasif tabiat da dediği yaratılmış varlık ise, Tanrı’nın tabiatının
  zorunluluğu veya Onun sıfatlarının her birinin zorunluluğu
  ile meydana gelen, diğer bir ifadeyle Tanrı’da olan, Tanrı’sız tasarlanamayan
  ve ancak Tanrı sayesinde var olabilen tüm varlıklardır.

  Şu halde, Spinoza’nın söz konusu iki kavramı izah edişinden de
  anlaşılacağı üzere, o, bu iki kavramla, Tanrı ve tavırların veya Tanrı
  ve Tanrı tarafından meydana getirilmiş sonlu varlıkların tanımını
  kastetmektedir. Dolayısıyla, Spinoza, Tanrı ve Onun dışındaki, yani
  Onun tarafından yaratılmış varlıkları böyle bir teknik kavramla ifade
  etmektedir. Gerçi, Spinoza, “Short Treatise” adlı eserinde bu iki kavramın
  Thomasçılar tarafından kullanıldığına dikkat çekerek ve
  “Thomasçılar Tanrı’yı Natura Naturans şeklinde anlarlar”
  Baruch Spinoza, Short Treatise on God, Man and his Well-Being,
  diyerek bu
  kavramların öncelikli olarak kullanımının kendisine ait olmadığına
  da işaret etmiş olmaktadır.

  Spinoza, burada, bu kavramın kullanımının Thomasçılara ait
  olduğunu vurgularken, “Spinoza’nın Natura Naturans ve Natura
  Naturata Kavramlarının İslamî Kökenleri” adlı makalesinde Mehmet
  Bayrakdar ise, bu kavramı ilk kullanan kişinin, ünlü bilim adamı ve
  filozof Câbir İbn Hayyân olduğunu ortaya koymaktadır.
  Bayrakdar, a. g. m., s. 298.
  Biz konunun bu yönü üzerinde durmayacağız.

  Spinoza, varlık felsefesinde varolanları öncelikle ya kendinde varolan,
  ya da başka bir şeyde varolan olarak ikiye ayırmaktadır.
  Spinoza, Ethics, I, Axiom I, s. 2.

  Dolayısıyla,Spinoza’nın birinciyle ifade ettiği kendisinde varlık; “kendi
  başına varolan ve kendisi ile tasarlanan,
  Spinoza, Ethics, I, Definitions III, s. 1
  özü varlığını kuşatan ve
  tabiatı ancak var olarak tasarlanabilecek olan şey, kendi kendisinin
  nedeni ve mutlak olarak sonsuz bir varlık,
  Spinoza, Ethics, I, Definitions I, s. 1..
  yani sonsuz sıfatları olan,
  ezelî-ebedî özü bu sonsuz sıfatlardan her biriyle ifade edilen”
  Spinoza, Ethics, I, Definitions VI, s. 1.
  Mutlak Cevherdir, diğer bir ifadeyle Tanrı’dır. Görüldüğü üzere,
  Spinoza’nın aktif tabiat ya da Natura Naturans tanımı ile Mutlak
  Cevherin veya Tanrı’nın ifade edilişi aynıdır. Şu halde, Natura
  Naturans, Tanrı’nın başka bir şekilde ifade edilişidir. Spinoza, Tanrı
  ve tavırlar, yani Yaratıcı ve yaratılmışlar ayrımını daha net olarak
  belirlemek için bu iki kavramı kullanmıştır denilebilir. Nitekim,
  Spinoza’dan önce de bu iki kavram, Tanrı ve diğer varlıkları birbirinden
  ayrı olarak ifade etmek için kullanılmıştır.

  Spinoza’nın ikinci olarak zikretmiş olduğu, “başka bir şeyle varolan”
  varlık ise, “kendisiyle aynı tabiatta başka bir şeyle sınırlanabilen
  ve kendi cinsinde sonlu olan
  Spinoza, Ethics, I, Definitions II, s. 1.
  özü varlığını kuşatmadığından dolayı
  var değil diye de tasarlanabilen’’
  Spinoza, Ethics, I, AxiomsVII, s. 2.
  ve Tanrı tarafından meydana
  getirilen, yani cevherin tezahürleriyle veya kendi kendisine değil,
  başka bir şeyde varolan ve ancak bu başka şey yardımıyla tasarlanan
  şeydir.
  Spinoza, Ethics, I, Definitions V, s. 1.
  Spinoza, bu varlığı, tavır, sonlu varlık, kendinde olmayan
  başka bir şeyde olan varlık, özü varlığını kuşatmayan varlık,
  mümkün, zorunsuz, tikel, tekil, Tanrı tarafından meydana getirilmiş,
  Tanrı tarafından yaratılmış varlık ve son olarak da pasif tabiat ya da
  Natura Naturata diye isimlendirir.

  Öyle anlaşılıyor ki, Spinoza’nın tüm bu kavramlarla ifade ettiği
  şey aynı şeydir, yani sonlu olan, varolmak için mutlaka Tanrı’nın
  yardımına ihtiyacı olan yaratılmış varlıktır ya da Natura Naturatadır.
  Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, Spinoza, kendi düşüncesinin birbirine
  karıştırılmaması için ve özellikle de, kendi felsefesinde yaratan ve
  yaratıklar ayrımının belirgin olarak görülebilmesi için, bu iki kavramı
  kullanmak durumunda kalmıştır. Çünkü, Spinoza felsefesinde, Tanrı
  ve şeyler ayrımını ifade eden, Tanrı-tavır, Tanrı-âlem, Tanrı ve meydana
  getirilmiş şeyler, Sonsuz varlık-sonlu varlık, Zorunlu varlıkzorunsuz
  varlık ve Mükemmel varlık-mükemmel olmayan varlık gibi
  ifadeler olmasına rağmen, o, söz konusu farklılık ve ayrımın daha net
  olarak görülebilmesi için, onun kendi ifadesiyle Thomasçılara ait olan
  Natura Naturans ve Natura Naturata kavramlarına başvurmuş-
  tur.

  devam edecek.....

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: SPİNOZA NATURA NATURANS ve NATURA NATURATA

  Merhaba

  Spinoza, Short Treatisde şöyle demektedir: Tabiatın tümünü,
  kısaca, Natura Naturans ve Natura Naturata diye ikiye ayırabiliriz.
  Natura Naturata ile kendisi dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın
  ve bizzat kendisini kendisiyle açık ve seçik olarak tasarladığımız varlığı,
  yani Tanrıyı anlamaktayız. Zira, Thomasçılar Tanrıyı bu şekilde
  anlarlar. Çünkü onların Natura Naturansları tüm cevherlerin dışında
  bir varlıktır
  .
  Spinoza, Short Treatise, Part I, Chapter 8

  Spinozaya göre, Natura Naturata (yaratılmış tabiat) ise, genel
  (general) ve özel (particular) diye ikiye ayrılmaktadır. Genel olan Natura
  Naturata, doğrudan doğruya Tanrıya bağlı olan tüm tavırları
  içerir. Özel olan Natura Naturata ise, genel tavırlar tarafından meydana
  getirilen tüm özel şeyleri içerir.
  Spinoza, Short Treatise, s. 22.

  Bunun yanında, Spinozaya göre, genel Natura Naturatalar, tavırlar
  yani yaratılmak için doğrudan doğruya Tanrıya bağlı olan ya
  da Tanrı tarafından yaratılmış olan yaratıklardır. Spinozaya göre,
  biz, bunları iki şekilde bilebiliriz: Maddede hareket ile; düşünen
  şeyde ise, anlama ile.

  Spinoza, Short Treatise, s. 23.

  Natura Naturans ve Natura Naturata’nın Anlaşılmasına
  İlişkin Tartışmalar


  Spinoza felsefesinin çok farklı ve değişik şekillerde anlaşılması
  gibi, onun söz konusu iki kavramı da önemli Spinoza yorumcuları
  tarafından bir birine zıt olarak farklı şekillerde anlaşılmaktadır. Ö-
  nemli bir kısmına göre, yukarıda da vurguladığımız üzere varlıklar
  ayrımı olarak yorumlanırken, diğer önemli bir kısmına göre de varlıkların
  özdeşliği olarak yorumlanmaktadır. Şimdi Natura Naturans
  ve Natura Naturatanın anlaşılmasına ilişkin bu iki ayrı yorum ve
  anlayışı görmeye çalışalım.

  - Natura Naturans ve Natura Naturatayı varlıklar ayrımı
  olarak yorumlayanlar

  Spinozanın bu iki kavramını, önemli bir felsefeci Tanrı ve Onun
  yarattığı varlıklar olarak iki ayrı varlık kategorisi olarak yorumlamaktadır.
  Söz gelişi, Erol E. Harris, Spinozanın Natura Naturans ile,
  Tanrının fiil halindeki (in act) gücünü; Natura Naturata ile de, tavırlar
  silsilesini ifade etmeye çalıştığını belirtir.
  Humanities Press, London 1992, s. 28.

  Bununla birlikte Yovel, Spinozanın Natura Naturatayı, sonlu ve
  sonsuz ya da sınırsız diye iki kısma ayırdığını düşünür. O, bunun,
  belirli (particular) ve evrensel (universal) olarak da ayrılacağını belir-
  tir. Bu nedenle, Tanrının tabii yasaları ve emirleri sonsuz tavırlar,
  buna bağlı her bir şey de sonlu tavır olmaktadır.
  God and Nature: Spinozas Metaphysics, P
  Diğer yandan Yovel, Spinozada, Natura Naturatnın, özü varlı-
  ğını kuşatmayan yaratılmış şeyler olduğuna dikkat çekmektedir
  Bu sebeple, o, süreli, bağımlı (dependent) ve yaratılmış alem gibi şeyleri
  içermektedir. Natura Naturans ise, sonsuz (timeless) cevher ve
  onun sıfatıdır.
  God and Nature: Spinozas
  Mataphysics, Ed. By Y. Yovel, içinde, s. 98, 99.


  Buna karşın Emilia Giancotti, Natura Naturatayı sonsuz tavırlar
  olarak yorumlar ve bunların da, var olmak için Tanrı’ya bağlı olan
  yaratıklar ve yaratılmış varlıklar olduğunu belirtir.
  ˜On the Problem of Infinite Modes, s. 100
  Giancottinin bu
  yorumu sonucunda, Spinozanın tüm varlıkları, Tanrı gibi sonsuz
  olarak algıladığı sonucu çıkabilmektedir ki, bize göre, bu düşünce
  Spinozanın problemli ve tam olarak anlaşılamayan ˜sonsuz tavır
  teorisine işaret etmektedir.
  Arıcan, a. g. e., s. 98 vd.

  Spinoza felsefesi hakkında şumüllü ve tutarlı yorumlarıyla dikkat
  çeken Mason ise, Natura Naturans’ın cevher olarak Tanrı anlamında
  olduğunu belirtirken; Natura Naturatanın da Tanrının sıfatlarının
  tavırları olduğunu ve bu nedenle bunların Tanrısız ne var olabileceğini
  ne de anlaşılabileceğini belirtir. Kısacası birinciyle
  Spinoza bizzat Tanrıyı ifade etmeye çalışırken, ikinciyle Tanrının
  yaratmış olduğu varlıkları ifade etmeye çalışır.
  Richard Mason, The God of Spinoza,
  Genevieve Lloyd da
  hemen hemen Masonla aynı düşünceleri paylaşmaktadır.
  Routledge, London 1996, s. 43, 44, 45.

  Natura Naturans, Hampshiree göre de, Tanrının ya da Tabiatın
  etkin olarak (actively) kendi kendisine ve sonsuz kudret sıfatıyla yaratmasıdır.
  Diğer bir ifadeyle ona göre, Tanrı veya Tabiat; Natura
  Naturans ile yegane (unique) yaratıcı olarak, Natura Naturata ile de
  yegane yaratık olarak (as the unique creation) anlaşılmaktadır. Yaratılan
  şeyler, tüm tavırları içermektedir.
  Penguin Books, Harmondsworth 1951, s. 46-47.
  Özet olarak Natura
  Naturans yaratıcı olarak Tanrıyı (God as creative), Natura Naturata
  ise yaratılmış alemi (the created Universe) ifade eder.
  Hampshire, a. g. e., s. 54.
  Benzer bir düşünceyle J. Wild de, Natura Naturans kavramı ile Spinozanın
  Tanrının yaratma faaliyetine dikkat çekmek istediğine işaret etmektedir.28
  Samuel Shirleyin çevirmiş olduğu Spinoza Mektuplarına giriş-
  le birlikte notlar yazan S. Barbone, J. Adler ve L. Rice; Natura
  Naturansın etken (active) olan ezeli bütünü (infinite whole) ya da
  kendi kendisiyle algılanan olarak tabiatı ifade ettiğini belirtirken; Natura
  Naturatanın da tavırları (modes) ya da tüm bireysel parçaları
  (all individual “parts) ifade ettiğini vurgular.
  (Spinoza, The Letters, Translated by Samuel Shirley, Introduction and
  Notes by Steven Sarbone


  Son olarak Lucasha göre, Natura Naturas kendisinden başka
  bir şeye ihtiyaç duymayan Tanrıyı ifade ederken, Natura Naturata
  ise, doğrudan ya da dolaylı olarak Tanrıya ihtiyaç duyan ve Ona ba-
  ğımlı olan tüm tavırları ifade etmektedir. Dolayısıyla, Natura
  Naturans ile Natura Naturata özdeş değildir.
  Spinozas Dialectical Method, Dialogue XXXIV, 1995, s. 221,

  -Natura Naturans ve Natura Naturatayı Varlıkların Özdeşliği
  Olarak Yorumlayanlar


  Devam edecek...

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: SPİNOZA NATURA NATURANS ve NATURA NATURATA

  Merhaba

  -Natura Naturans ve Natura Naturata’yı Varlıkların Özdeşliği
  Olarak Yorumlayanlar


  Bazı Spinoza yorumcuları söz konusu iki kavramın yukarıda olduğu
  gibi doğrudan varlıklar ayrımı şeklinde anlamamaktadır. Hatta
  az da olsa bazı yorumcular bu iki kavramı Spinoza felsefesinde varlıkların
  ya da Tanrı ve alemin özdeşliğine kanıt olarak göstermektedirler.

  Söz gelişi bu yorumcuların önde gelenlerinden biri olan Zweig
  göre, panteizm formu içinde Natura Naturans’ın aktif Tabiat (active
  Natura), Natura Naturata’nın da pasif Tabiat (passive Nature) oldu-
  ğunu düşünür. Ayrıca ona göre bu iki kavramla Spinoza, tabiat kanunlarının
  geçerliliğini inkar etmeksizin alemin (the Universe) canlı-
  lığına (animation) yeni bir bakış açısı getirmektedir.
  The Living Thoughts of Spinoza, Cassell, London 1946,s. 29.

  Farklı bir yorumlamayla Lewis Schipper’e göre ise, Spinoza’daki
  Natura Naturans ve Natura Naturata ayrımı, Tanrı’nın hem yaratıcı
  hem de yaratılmış olduğuna işaret etmektedir. Bu şekildeki,
  Spinoza’nın Tanrı’sı, Yahudi Tanrı’sı Yahve ile yakınlık arz eden
  (affinity) bir Tanrı’dır. Ancak, tamamen dinin Tanrı’sı demek değildir
  Peter Lang Pub., Inc.,New York 1993, s. 5.

  J.Hick ise, Spinoza’ya göre, hem Natura Naturans hem de Natura
  Naturata’nın, alemi ifade ettiğini savunur. “Kendi kendisine meydana
  gelen (self-generating) sonsuz alem, iki farklı şekilde algılanabilir:
  Naturans şeklinde yaratıcı olarak ve Naturata şeklinde yaratılmış
  olarak”.
  Evil and the God of Love, Collins, 1975,s. 24.

  Sonuç

  Spinoza, farklı bir bakış açısıyla, Tanrı’nın birliğini34 iki ayrı şekilde
  ele almaktadır: Natura Naturans, Natura Naturata. Natura
  Naturans, kendi başına varolan, Tanrı’yı ifade etmektedir. Natura
  Naturata ise tavırlar veya doğrudan doğruya Tanrı tarafından yaratılmış
  şeyleri ifade etmektedir. Spinoza, Natura Naturata’nın da genel
  natura naturata ve özel natura naturata diye ikiye ayrıldığını belirtmektedir.

  Örneğin,
  insan, genel natura naturata olarak doğrudan
  doğruya Tanrı tarafından yaratılan şeyi ifade ederken, özel natura
  naturata da insanın yapıp etmelerini ifade etmektedir. Dolayısıyla,
  genel natura naturata, daha genel olarak tavırları veya yaratılmış
  şeyleri ifade ederken, özel natura naturatalar ise, söz konusu genel
  natura naturataların yapıp etmeleri ve meydana getirdikleri ya da
  oluşturdukları şeyleri anlatmaktadır.
  Spinoza on God, UMI, New York 1997, s. 46.

  Spinoza’ya göre, bu iki kavram, sonsuzluktandırlar (eternity) ve
  sonsuza kadar da değişmez olarak kalacaklardır. Bu konunun derinliğine
  girişmek, ona göre doğrusu çok büyük bir çalışmayı gerektirdi-
  ği için, bu konu burada son bulmaktadır.
  Spinoza, Short Treatise, s. 23.

  Dolayısıyla, ona göre, hareket
  sonsuzluktandır ve sonsuza kadar değişmez olarak kalacaktır.
  Yine, hareket sınırsızdır. O, kendisiyle ne anlaşılır, ne
  anlaşılamazdır, ancak o, uzamın (extension) manasıyla anlaşılabilir.
  Bu nedenle hareket, daha ziyade haklı olarak Tabiî Bilimlerin inceleme
  alanına aittir. Ancak, şu kadarını söylemek gerekir ki, hareket,
  doğrudan doğruya Tanrı tarafından yaratılan, bir Oğul (son), Ürün
  (product) veya Etki (effect)dir.
  Spinoza, Short Treatise, s. 23.

  Spinoza,
  düşünen şeydeki anlamaya gelince,

  devam edecek....

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Cevap: SPİNOZA NATURA NATURANS ve NATURA NATURATA

  Merhaba

  Spinoza, düşünen şeydeki anlamaya gelince, burada da aynı
  şeyleri zikreder: “Bu da birincisi gibidir, yani aynı şekilde bir oğul,
  ürün veya doğrudan doğruya Tanrı’nın yarattığı bir şeydir. Bunlar
  da, Tanrı’nın ezelîliğiyle (eternity) yaratılmışlar ve sonsuza kadar
  değişmez olarak kalacaklardır.
  Spinoza, Short Treatise, s. 23.

  Tüm bunların yanında, bize öyle geliyor ki, Spinoza, Tanrı’nın,
  âleme ve şeylere aşkın oluşunu Natura Naturans ile, âlemi ve şeyleri
  kuşatıp onları kendinde mündemiç kıldığını da Natura Naturata ile
  dile getirmektedir. İçkinlik ve aşkınlık konusuyla yakın ilişkili olan
  bir konuda Spinoza, panteistler gibi “her şey Tanrı’dır” dememekte,
  aksine “her şey Tanrı’dadır” demekteydi. Dolayısıyla, Tanrı’nın şeylerden
  farklı ve ayrı olduğunu vurgulamaktaydı. Bu sebeple Spinoza,
  Tanrı’nın çift kutuplu oluşuna da dikkat çekerek Onun birliğini, Natura
  Naturans ve Natura Naturata şeklinde dile getirmektedir. Yoksa
  Natura Naturans, Tanrı’nın başlı başına âlemde içkinliğini ifade etmemektedir.
  Daha önce gördüğümüz gibi, ona göre Tanrı, hem aşkın
  hem içkindir. Tanrı’nın mahiyetinin bütünü veya Onun tabiatının
  birliği, hem aşkın, hem içkin olarak görünmektedir. O, Tanrı’nın salt
  olarak içkin olmadığını ifade etmek için de, Tanrı ve şeylerin ayrı ayrı
  olduğunu vurgulamaktadır. Aksi takdirde Spinoza’nın Natura
  Naturans ile Tanrı’yı, Natura Naturata ile de yaratılmış şeyleri kastettiğini
  ifade etmemiş olması lazım gelirdi. Spinoza, Natura
  Naturataların yaratılmış şeyler olduğunu belirterek, doğal olarak Yaratan
  ve yaratılmışlar ayrımı yapılmış olmaktadır.

  Açıkça belirtmek gerekirse, Spinoza’yı herhangi bir teori çerçevesine
  yerleştirme çabası içinde olmaksızın yukarıda dile getirilen
  düşünceleri göz önünde bulundurursak, onun bu düşüncelerinin,
  ‘her şey Tanrı’dır’, Tanrı ve varlıklar aynı ya da özdeştir, Tanrı aleme
  yalnızca içkindir diyen klasik panteizmden farklı olduğunu; buna
  mukabil, onun, ‘her şey Tanrı’da-dır’, Tanrı ve varlıklar ayrıdır, Tanrı
  aleme hem içkin hem de aşkındır ilkesini savunan pan-enteizmle
  daha yakın ilişki içinde olduğunu söylemek mümkün olsa gerektir.

Yukarı Çık