‘’Çalmayacaksın! Öldürmeyeceksin!’’- bu gibi sözlere kutsal denilirdi bir zamanlar; önünde diz çöküp baş eğilir ayakkabı çıkarılırdı.
Bütün hayatın kendisinde dahi yok mudur çalma ile öldürme?
Ve bu sözlere kutsal demekle,
öldürülmüş olmuyor mu gerçeğin kendisi?
Yoksa bütün hayatı inkâr eden
...ve onun aksini öğütleyen şeye kutsal diyen bir ölüm vaazı mıydı?
– Ey kardeşlerim, parçalayın,
parçalayın eski levhaları.