Tarih boyunca insanların toplumsal yaşam içinde bir yönetim hiyerarşisi içinde olduklarını görüyoruz.Padişahlar,Kabile reisleri, krallar,derebeyleri ve günümüz parlementer sistemleri vs. kimi insanlar yönetiyor, kimileri de yönetiliyor. bu hiyerarşik sistem bir zorunluluk mu, gerçekten bir hiyerarşinin olması gerekiyor mu? birilerinin diğer insanlar adına karar vermesi gerekiyor mu?

İnsanlar kendileri için yasa yapıcıları seçiyorlar ama kimse yasalara uygun olarak yaşamak da istemiyor. aksi halde polis ve diğer iç güvenlik organları ne amaçla varlığını sürdürebiliyor? insanlar yasalara uymayacaklarsa neden hala yasa yapıcıları seçiliyor?