MerhabaBÜTÜN;
PARÇALARIN TOPLAMINDAN
ÖTE BİRŞEY'DİR..

-Herhangi birşeyin bütünsel özelliklerine,
bu bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı
çözümlenmeleri ile ulaşılamaz.

Hareketsiz nesneler birbiri ardına hızla
gösterildiğinde, tek tek algılanabilecekleri
eşiği aşarak hareketliymiş gibi görünür; bu
yanılsamanın en tipik örneği sinemadır.

Fİ olayinda algılanan hareket, fiziksel
uyaranlar içinde kendi başına var olmayan,
ancak uyaranların birbirleriyle ilintili
özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan bir
deneyimdir.

Gözlemcinin sinir sistemi ve deneyimleri,
fiziksel girdiyi parçalar halinde ve edilgen
biçimde kaydetmez. Tersine, sinir sistemindeki
örgütlenme, tıpkı algılamada olduğu gibi ayrışmış
parçaları hemen bir bütüne dönüştürür.

Bu kabule göre, alınan bir uyaran kümesi'nin
sinir sisteminde ve algı mekanizmasında
örgütlenmesi, koşulların izin verdiği ölçüde
"İYİ" bir bütün oluşturur.

GESTALT-ANA BRİTANNICA