Merhaba‘Erdemler’in Tümü Züğürtlük, Kirlilik ve Acınacak bir Rahat Düşkünlüğü’dür.. Ey Uyku ve Erdem’den Söz açanlar, Bütün Erdemler’i uyumaya yollayın... Uyku, Erdemler’in Efendisi’dir. İstediğiniz, iyice uyumak için uyanık durmak mıdır? Öylesi bizden Uzak olsun. Bir zamanlar Tutkular’ınız vardı, şimdiyse Erdemler’iniz var. Düşünmez misiniz ki Erdem dedikleriniz o Tutkular’dan yetiştiler. İster Kinciler’in, ister Şehvetliler’in, ister Öc Alıcılar’ın Soyu’ndan olunuz. Sonunda bütün Tutkular’ınız Erdemler’iniz oldu. Ama her Erdem başka Erdem’i kıskanır. Erdemler de Kıskançlık yüzünden yok olabilirler. Niceleri Çöl’e gittiler ve kendilerini öldürdüler, Çünkü Erdemler’inin Savaş alanı olmaktan yorulmuşlardı. Madem ki seyiyorsunuz Erdemler’inizi sevin. Çünkü onların Yüzünden mahvolacaksınız. ( Bu da İnsanüstü’ne varabilmek için Yararlı’dır, Anl*****. Çünkü sizden sonrakinin, İnsanüstü’nün Meydana gelebilmesi için sizlerin bir An önce yok olmanız gereklidir.)

Ben ne değilsem, Erdem’im odur. Kimileri vardır ki, Ayaklarının Zinciri’ne Erdem derler. Kimileri vardır ki Kurulmuş Saatlar gibidir, Günlük Tiktaklarını yaparlar ve bu Tiktaklar’a Erdem derler. Kimileri de Erdem Gerekli’dir demeyeEerdem derler, gerçekteyse Polis’in de gerekliliğine inanırlar. Hiç olmazsa herkes İyi ve Kötü’yü tanıdığını sanır. Erdemleriyle Düşmanlar’ının Gözleri’ni oymak isterler ve ancak başkalarını alçaltmak için yükselirler. Ah, İnsan Kardeşlerim, nasıl Ana, Çocuğundaysa sizler de kendi Varlığımızın Eylem’inde olmalısınız. Sizin Erdem’iniz bu olmalı. ( Erdem, İnsan’ın, İnsanüstü’ne varabilmek için göstereceği Çaba’dır Anl*****). Şimdi bana Çocuklar gibi kızıyorsunuz. Ama bu Dalga Size Yeni Oyuncaklar getirecek ve Önünüze Yeni Renkli Kabuklar dökecek.

En Büyük Kötülük, en Büyük İyilik için Gerekli’dir. Bu en Büyük İyilikse Yaratıcılık’tır. İyilik ve Kötülük’te Yaratıcı olmak isteyen, önce bir Yıkıcı olmak ve Değerler’ini yıkmak Zorunda’dır. Hayat bana şu Sırrını verdi: Bak, Ben Daima yenmek Zorunda olanım. (İnsanüstü’ne varabilmek için kendinizi yenmek, bu Uğur’da kendinizi Yok etmek Zorunda’sınız, Anl*****). Nerede bir Ölüm varsa orada bir Doğum için kendini Feda etme vardır. Var olma Buyrultusu bir Kuruntu’dur (Schophenhauer'e (ö.1860) Karşı). Çünkü Var olmayan bir Şey, isteyemez. Var olan bir Şeyse daha ne Varlığı isteyecek? Evet, sizlere diyorum ki, Son bulmayan bir İyilik ve Kötülük yoktur. O, Daima Kendini yenmek Zorunda’dır. (Yaratma İyiliği içinYyıkma Kötülüğü Gerekli’dir, Anl*****. Sonra o Yaratma İyiliği de, Yeni bir Yaratma İyiliği için, Yıkma Kötülüğüne varacaktır).

Erdemle’rini kıskanmadığım için beni bağışlamıyorlar. Onlara, Küçük İnsanlar’a Küçük Erdemler gerekir, dediğim için bana Diş biliyorlar. Bir Şey veriyormuş gibi davranıyorlar ama, gerçekte istedikleri almaktır. Onlar küçülmüşlerdir ve gittikçe de küçüleceklerdir, Mutluluklar’ı ve Erdemler’i bundan İbaret’tir. Onların Erdemler’i, Rahatlık isteklerine Uygun’dur. Kendilerine Acı verilmesin diye Başkalarına Acı vermekten çekinirler. Erdem dedikleri Aslında Korkaklık’tır. Bu Küçük Adamlar Ömürlerinde bir Gün Sert konuşacak olsalar ancak Seslerinin Kısıklığı’nı belli ederler. Kurnaz’dırlar. Erdemler’inin Kurnaz Parmakları vardır. Uysal yapan Herşey, onlarca Erdem’dir. Böylece Kurd’u köpekleştirirler ve İnsan’ı Evcil bir Hayvan yaparlar. Ah bu Boyun Eğme Ustaları, nerede Küçüklük, Hastalık, Adilik varsa Bit gibi oraya sokulurlar. Erdemler’i çok Fazla esirgenmek için çok Fazla Fedakarlık etmektir. Bilmezler ki bir Ağac’ın büyümesi için Kayalar’ın Çevresi’ne Kök salması gerekir. Benim Yanımda olanlar, böylesine bir Boyun Eğişten Uzak duranlardır. Herşey Ele geçebilir, derler. Fakat Ey Rahat Düşkünleri, Sizler’e derim ki: Herşey alınır ve Herşey Elinizden alınacak..Ah, benim şu Sözümü anlasanız: Ne olursa olsun daima istediğinizi yapınız. Bunun için de, Herşey’den önce, bir Şey isteyebilen İnsanlar olunuz. Yakınlarınızı kendiniz gibi seviniz, ama önce kendinizi seven İnsanlar olunuz.

Şehvet’i, Hükmetme İsteği’ni, Bencilliği üç Büyük Kötülük sayarlar. Bunlar üç Büyük İyilik’tir, üç büyük Mutluluk’tur. Beden ve Ruhlar’ın kendi kendilerine keyiflenmelerine Erdem denir. Korkaklar bu Mutluluklar’a yanaşamazlar. Bu Mutluluklar Sağlam Ruhlar ve Güçlü Bedenler içindir. Bu Mutluluklar Şimdi’yi Geleceğe bağlayan Köprüler’dir. Gerçekte, Bencilliğe Konu olan Şeyler’e Erdem denmeliydi. İnsan’ın kendisini taşıması Güç’tür, Sırtında bir çok Yabancı Şey taşımaktadır çünkü. Ben Herkese karşı İyi ve Herkese Karşı Kötü’yüm diyebilen Cüce’yi ve Köstebeği susturmuş olur. Ama Herşey’i İyi bulan ve Dünya’yı en İyi Şey sayanları da sevmem (Leibniz'e -ö.1716-karşı). Ben, Evet ve Hayır demesini bilen Dilleri, Ağzının Tadını bilen Damaklar’ı ve Mideler’i severim.

Parçalayınız Kardeşlerim, Eski Levhalar’ı parçalayınız. (İşte O’nun Ahlakı budur ... Tam de Emperyalist Yönetimler’in beklediği Öğütler.. ) Adı İyi ve Kötü olan Eski bir Kuruntu vardı. Kardeşlerim, şimdiye kadar Yıldızlar ve Gelecek Üstüne ancak Kuruntular kurulmuş, oysa hiç bir Şey bilinmemiştir; İyi ve Kötü üstüne ancak Kuruntular kurulmuş, oysa hiç bir Şey bilinmemiştir. Çalışmalısınız, öldürmemelisiniz Sözleri bir zamanlar Kutsal’dı. Bu Sözler’in Karşısında Diz bükülür, Papuç çıkarılırdı. Fakat Size soruyorum: Doğa’da Hırsızlık ve Öldürmek Yok mudur? Böyle Sözler’in Kutsal sayılması Doğal Gerçeğe Aykırı değil midir? Parçalayınız Kardeşlerim, Eski Levhaları parçalayınız.

Soyluluğunuz Geçmişinizden değil, gittiğiniz Yol’dan geliyor. Sizler Geleceğin Ekincileri’siniz. Atalarınızın Yurdu’ndan Sürülüsünüz, Yurdunuz Çocuklarınızın Yurdu’dur. Babalarınızın Çocukları olmak Günah’ını, Çocuklar’ınızla temizleyin. Geçmiş böylece kurtarılacaktır. İşte Size bu Yeni Değer Levhasını gösteriyorum. Mağaralar’ınızdan çıkınız Kardeşlerim, Dünya Büyük bir Bahçe gibi Sizleri beklemektedir.'

Herr Nietsche