merhaba!

"İntihar en yüksek ahlâki hedefe erişmekten
alıkoyar, çünkü o bu sefalet ve mutsuzluk
dünyasından asıl kurtuluşun yerine sadece
zahiren öyle görünen bir kurtuluşu koyar."

"İntihar bir tecrübe, insanın tabiat'a/kevn'e
sorduğu ve cevaplamaya zorladığı bir soru
olarak da görülebilir. Sorulan şudur: İnsanın
var oluşunda, şey/nesnelerin doğasına dair
kavrayışında ölüm ne tür değişiklik meydana
getirir? Fakat bu yapılacak beceriksizce bir
tecrübedir; çünkü cevabı bekleyen bilincin
kendisini ortadan kaldırır."

Schopenhauer