genellikle, bir edebi metni freud gibi tahlil etme anlamında kullanılan söz öbeği.