1. Sayfa, Toplam 4 123 ... SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 37

Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

Bilim ve Astronomi Kategorisi Felsefe Forum'u Forumunda Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası Konusununun içerigi kısaca ->> Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası “Hümanizm" kavramı çoğu insanın aklında, yanlış bir düşünce olarak olumlu mesajlar çağrıştırır. Ancak ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  166
  Rep Gücü
  339

  Exclamation Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  “Hümanizm" kavramı çoğu insanın aklında, yanlış bir düşünce olarak olumlu mesajlar çağrıştırır. Ancak felsefi anlamda hümanizm, bu sözde olumlu düşüncelerin hiçbirini içermeyen bir felsefedir.

  Çoğu insan, “hümanizm"i yanlış bilir ve tanır. Bu yanlış düşüncenin başında hümanizmin, "insan sevgisi", "barış", "kardeşlik" gibi değerleri kapsadığını sanmak vardır. Oysa hümanizm bu ifadelerin arkasına sığınılan son derece tehlikeli bir felsefedir. Hümanizm, "insanlık" kavramını, insanların yegane amaç ve odak noktası haline getiren bir yanılgıdır. Bir başka deyişle, insanı, Yaratıcımız olan Yüce Allah'a iman etmemeye, sadece kendi varlığı ve benliği ile ilgilenmeye çağırır (Allah’ı tenzih ederiz). Hümanizmin bu anlamı, özellikle de kelimenin Batı dillerindeki kullanımında belirgindir. Hümanizmin İngilizce'deki sözlük anlamı şu şekildedir:

  En iyi değerler, karakterler ve davranışların doğaüstü bir otoritede değil de, insanlarda olduğuna inanan düşünce sistemi. (Encarta® World English Dictionary)

  Hümanizmin en açık tarifini ise, bu felsefeye inananlar yapmıştır. Günümüzün önde gelen hümanist sözcülerinden biri olan Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism (Hümanizm Felsefesi) adlı kitabında şöyle yazar:

  Hümanizm, tüm gerçekliğin bizzat doğanın kendisinden ibaret olduğuna inanır, evrenin temel materyali, zihin değil madde-enerjidir... (Lamont, The Philosophy of Humanism 1977, s. 116)

  Görüldüğü gibi, hümanizmin temeli doğrudan ateizme dayanmaktadır.

  Ateizmin Diğer Bir Tanımı: Hümanizm

  Günümüzde hümanizm, ateizmin diğer bir ismi durumundadır. Bu gerçek, hümanistler tarafından da açıkça kabul edilir. Geçtiğimiz yüzyılda hümanistler tarafından yayınlanan iki önemli "manifesto" yani beyanname vardır. Birinci manifesto 1933 yılında yayınlanmış, dönemin bazı ünlü isimleri tarafından imzalanmıştır. 40 yıl sonra, 1973'te yayınlanan II. Hümanist Manifesto ise, birincisini teyid etmiş, ancak aradan geçen zamanın gelişmelerine göre bazı ilaveler içermiştir.

  Bu manifestolar incelendiğinde, her ikisinde de en temel görüşün; evrenin ve insanın yaratılmadığı, kendi başına var olduğu, insanın kendisinden başka hiçbir varlığa karşı sorumlu olmadığı gibi, bilinen ateist dogma ve propagandalar olduğu görülür (Allah’ı tenzih ederiz). Bu beyannamelerde yer alan maddeler, materyalizm, Darwinizm, ateizm ve agnostisizm gibi isimler altında ortaya çıkan ortak bir sapkın felsefenin ifadeleridir. 1. Hümanist Manifesto’nun birkaç maddesini kısaca değerlendirecek olursak;

  Bu maddelerde; insanın, evrim teorisinin öne sürdüğü gibi, yani yaratılmadan var olduğu yalanı öne sürülmektedir. İnsan ruhunun varlığı reddedilmekte, insanın maddeden ibaret olduğu iddia edilmektedir. "Kültürel evrim" iddiası öne sürülmekte ve insanın "fıtratının" (yaratılıştan gelen özelliklerinin) varlığı reddedilmektedir.

  Dikkat edilirse bu iddialar, hak dinlere düşman olan çevrelerin hemen her zaman kullandıkları basmakalıp söylemlerin bir toplamı niteliğindedir. Bunun nedeni, hümanizmin, insanları din ahlakından uzaklaştırmanın temel çatısını oluşturmasıdır. Çünkü hümanizm, ateistlerin tarih boyunca en bilinen çıkış noktası olan "insanın kendini başıboş ve sorumsuz sanması" aldanışının bir ifadesidir. Allah bu konuda Kuran'da şöyle buyurur:

  İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

  Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.

  (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? (Kıyamet Suresi, 36-40)

  Allah insana "kendi başına ve sorumsuz" olmadığını bildirmekte ve bunun hemen ardından ona kendi yaratılışını hatırlatmaktadır. Çünkü insan, kendisini Allah'ın yaratmış olduğunu kavradığında, "başıboş" olmadığını, Allah'a karşı sorumlu olduğunu da anlayacaktır.

  40 Yıl Aradan Sonra Gelen İkinci Fiyasko: II. Hümanist Manifesto


  1933 yılında yayınlanan I. Hümanist Manifesto'nun vaatlerinin boş çıkmasının üzerine, aradan 40 yıl geçtikten sonra, hümanistler ikinci bir metin kaleme aldılar. II. Hümanist Manifesto olarak bilinen bu metnin başlangıcında, hümanist vaatlerin boşa çıkmış olmasına bir açıklama getirilmeye çalışılıyordu. Bu açıklama son derece zayıf kalmasına rağmen, yine de hümanistlerin felsefelerine bağlılıkta direndikleri dikkat çekiyordu.

  Manifesto'nun en belirgin özelliği ise, 1933 yılındaki ilk manifestonun din aleyhtarı çizgisini aynen korumasıydı.

  Din ahlakını anlamak için derin bir akıl ve kavrayış gerekir. Bunların başlangıç noktası ise, ön yargıdan uzak ve samimi olmaktır. Hümanizm ise, ilk baştan din ahlakına karşı çıkan insanların, bu ön yargılarını sözde bilimsel gibi gösterebilme çabasından başka bir şey değildir. Hümanistlerin, İlahi dinler hakkındaki tarifleri ise, aslında yeni bir fikir değil, binlerce yıldır inkarcılar tarafından ileri sürülen bir iddianın tekrarıdır. Allah Kuran'da bu inkarcı düşünceyi şöyle bildirir:

  Sizin ilahınız tek bir İlahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri ise inkarcıdır ve onlar müstekbir (büyüklenmekte) olanlardır. Şüphesiz Allah, onların saklı tuttuklarını ve açığa vurduklarını bilir; gerçekten O, müstekbirleri sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" dendiğinde, "Eskilerin masalları" dediler. (Nahl Suresi, 22-24)

  Ayetlerde, inkarcıların din ahlakını benimsememelerinin gerçek nedeninin kalplerindeki büyüklenme hissi (kibir) olduğu haber verilmektedir. "Hümanizm" adı verilen felsefe ise, ayette tarif edilen bu inkarcı düşüncenin sadece bu çağa ait bir tanımıdır. Bir başka deyişle hümanizm, bu felsefenin bağlılarının iddia ettiği gibi "yeni" bir düşünce değil, tarihin eski dönemlerinden beri inkarcıların "dünya görüşü" olmuş olan bir yanılgıdır.

  Dünya Çapında Yapılan Hümanizm Propagandası

  Hümanizm, ateizm telkini yapan, akli ve bilimsel dayanağı olmayan, çökmüş bir vaaddir. Ama bunların ortaya çıkmasına rağmen, Hümanistler felsefelerinden vazgeçmemişler, dahası bunu kitle propagandası yöntemleriyle tüm dünyaya yaymaya çalışmışlardır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, bilim, felsefe, müzik, edebiyat, resim, sinema gibi alanlarda yoğun bir hümanist propaganda dikkati çeker. Hümanist ideologların ürettikleri içi boş ama süslü mesajlar, kitlelere ısrarla empoze edilmiştir. Beatles'ın solisti John Lennon'ın ünlü "Imagine" (Hayal Et) adlı şarkısının sözleri, bu konuda dikkat çekici bir örnektir.

  Hümanizmin Temel Yanılgıları

  Hümanizm, insanın "tesadüfen" olduğu iddiasını, felsefesinin temel doktrini haline getirmiştir. I. Hümanist Manifesto'nun ilk iki maddesi, doğrudan bu doktrini ifade eder. Hümanistler, bu iddialarında bilimin kendilerini desteklediği iddiasındadırlar.

  Oysa yanılmaktadırlar. I. Hümanist Manifesto'nun yayınlanmasından bu yana, bu felsefenin hümanistlerce "bilimsel gerçek" gibi gösterilen iki dayanağı -yani sonsuzdan beri var olan evren fikri ve evrim teorisi- doğrudan bilim tarafından çürütülmüştür:


  1. Sonsuzdan beri var olan (yani yaratılmamış) evren fikri, I. Hümanist Manifesto'nun yazıldığı yıllarda başlayan bir dizi astronomik ve fiziksel bulgu ile çürümüştür. Evrenin genişlemesi, kozmik fon radyasyonu, hidrojen-helyum oranının hesaplanması gibi gelişmeler, evrenin bir başlangıcı olduğunu ve yaklaşık 15-17 milyar yıl önce "Büyük Patlama" (Big Bang) adı verilen dev bir patlama ile yoktan var edildiğini göstermiştir. Big Bang teorisi, hümanist ve materyalist felsefelerin bağlıları tarafından uzun süre kabul edilmese de, sonuçta onları da ikna edecek şekilde galip gelmiştir. Günümüzde, ortaya çıkan bilimsel kanıtlar nedeniyle, bilim dünyası "evrenin yaratılışı" anl***** gelen Big Bang'i kabul etmektedir ve bu bile, hümanistler için büyük yıkım olmuştur. Önceleri ateist olan fakat geçtiğimiz senelerde Allah’ın varlığına inandığını belirten Anthony Flew'un ifadesiyle, "Big Bang modeli, bir ateist açısından oldukça sıkıntı vericidir. Çünkü bilim, dini kaynaklar tarafından savunulan bir iddiayı ispat etmiştir: Evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını." (Henry Margenau, Roy Abraham Vargesse, Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL, Open Court Publishing, 1992, s. 241) (Ayrıntılı bilgi için bkz. Harun Yahya, Evrenin Yaratılışı, 2006)

  2. I. Hümanist Manifesto'nun en büyük sözde bilimsel dayanağı konumundaki evrim teorisi de yine Manifesto'nun kaleme alınmasından sonraki yıllardan itibaren tamamen çürütülmüştür. Hayatın kökeni hakkında 1930'larda Oparin ve Haldane gibi ateist (ve aynı zamanda hümanist) evrimciler tarafından ortaya atılan senaryoların hiçbir bilimsel niteliği olmadığı, canlılığın bu senaryolarda ileri sürüldüğü gibi cansız maddeden kendi kendine doğamayacağı bugün anlaşılmış durumdadır. Fosil kayıtları, canlıların bir evrim süreci içinde oluşmadıklarını, farklı yapılarıyla yeryüzünde aniden belirdiklerini göstermektedir ve bu gerçek 70'li yıllardan bu yana bizzat evrimci paleontologlar tarafından açıkça itiraf edilmektedir. Modern biyoloji, canlıların evrim teorisinin öne sürdüğü gibi doğa kanunlarının ve rastlantıların ürünü olmadıklarını, her organizmada yaratılışı kanıtlayan delillerin bulunduğunu göstermektedir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Harun Yahya, Hayatın Gerçek Kökeni, 2005)  I. Hümanist Manifesto'nun insanlığı çatışmaya sürükleyen etkenin dini inanç olduğu şeklindeki çarpık iddiası da, tarihsel tecrübelerle çürümüştür. Hümanistler, dini inançlar ortadan kaldırıldığında insanlığın mutluluk ve huzur bulacağını öne sürmüşler, oysa bunun tam tersi yaşanmıştır. Nitekim I. Hümanist Manifesto'nun yayınlanmasından 6 yıl sonra patlak veren II. Dünya Savaşı, tamamen din-dışı bir ideoloji olan faşizmin insanlığa getirdiği felaketlerin belgesidir. Hümanist bir ideoloji olan komünizm, önce Sovyetler Birliği'nde, ardından da Çin, Kamboçya, Vietnam, Kuzey Kore, Küba ve çeşitli Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde insanlığa eşi benzeri görülmemiş bir vahşet yaşatmış, toplam 120 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Batı tipi hümanizmin (kapitalist sistemlerin) de kendi toplumlarına ve dünyanın diğer bölgelerine barış ve mutluluk getiremediği açıktır.

  kaynak : Bu makale, İlmi Mercek Dergisi 24. sayı (Haziran 2006) 18. sayfada yayınlanmıştır.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye evrensel-insan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Nerden
  Londra
  Mesaj
  169
  Rep Gücü
  502

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  Saygideger kaanansay;

  En iyi değerler, karakterler ve davranışların doğaüstü bir otoritede değil de, insanlarda olduğuna inanan düşünce sistemi.-kaanansay-

  Inanc ile dusunce arasindaki bagi ve farki ortaya koyarmisin?
  Hipotez-varsayim- ile inanc farkini ortaya koyarmisin?
  Teori-prati ile; iman farkini ortaya koyarmisin?
  Yaratilis ile; degisim-donusum-baskalasim-olusum farkini ortaya koyarmisin?
  Dogru ile gercek farkini ortaya koyarmisin?
  Insanoglundan baska; bir kavram, ifade kullanan baska bir canliyi ortaya koyarmisin?
  Insanoglunun kendi turu disindaki baska bir turle iletisim-karsilikli- kurabildigini ortaya koyarmisin?
  Teslimiyet ile; nedenleme-sorgulama-irdeleme ve arastirma farkini ortaya koyarmisin?
  Allah ile, diger ortaya atilan tanri ve ilahlarin farkini ortaya koyarmisin?
  Kul ile kolelik baglantisini ortaya koyarmisin?
  Bunlari ortaya koyabilirsen; baska sorularimda olacak.

  Saygilarimla;
  evrensel-insan

 3. #3
  güney
  Misafir..

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  Mükemmel sorular bende heyecanla cevapları bekleyenim....

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  166
  Rep Gücü
  339

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  ben o farkları ortaya koymadan önce sen neden seni yaratan Allah'a karşı, dine karşı bir insansın onu söyler misin?

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesaj
  1.002
  Rep Gücü
  1278

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  Alıntı evrensel-insan´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Saygideger kaanansay;

  En iyi değerler, karakterler ve davranışların doğaüstü bir otoritede değil de, insanlarda olduğuna inanan düşünce sistemi.-kaanansay-

  Inanc ile dusunce arasindaki bagi ve farki ortaya koyarmisin?
  Hipotez-varsayim- ile inanc farkini ortaya koyarmisin?
  Teori-prati ile; iman farkini ortaya koyarmisin?
  Yaratilis ile; degisim-donusum-baskalasim-olusum farkini ortaya koyarmisin?
  Dogru ile gercek farkini ortaya koyarmisin?
  Insanoglundan baska; bir kavram, ifade kullanan baska bir canliyi ortaya koyarmisin?
  Insanoglunun kendi turu disindaki baska bir turle iletisim-karsilikli- kurabildigini ortaya koyarmisin?
  Teslimiyet ile; nedenleme-sorgulama-irdeleme ve arastirma farkini ortaya koyarmisin?
  Allah ile, diger ortaya atilan tanri ve ilahlarin farkini ortaya koyarmisin?
  Kul ile kolelik baglantisini ortaya koyarmisin?
  Bunlari ortaya koyabilirsen; baska sorularimda olacak.

  Saygilarimla;
  evrensel-insan
  Soru sormak ve de bu kadar uzun cevaplar içeren soruları sormak? eğer öğrenmek gayesi ile sorulursa ciltler dolusu cevaplar var ve verilir ama buralara sığmaz, ama kendini copi-past mantığı ile bilinçli gösteme adına bulanıklık görevi (mikser) için şartlanmış görüyorsa vede açtığı diğer konular gibi sadece soru, soru, soru şeklinde kendisi bir şey katmadan katık olmaya çalışıyorsa cevap vermeye bile değmez bence böyle mantığu, cevabı günay hanım bile bekliyorsa da..
  Ayrıca anadoluda abese yakın bir söz söyleyeyim sana, Soru sormak ve senin gibi abük sübük sorular sormak taharret (yellenmek) kadar kolaydır da kokuyu gidermek zaman alır işte her nere insanıysan.

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  166
  Rep Gücü
  339

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  tam size yakışır bir cevap.

  aksini beklemiyordum zaten.

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye carloss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  1.712
  Rep Gücü
  28877

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  Ben daha basit bir soru sorayım: Bir hümanistin insanları sınıflandırdığını, inançlarına yada inanmadıklarına göre ayırdığını, etnik ve kültürüne göre sınıflandırdığını gördünüz mü ? Önce insan demenin neresi kötü ?

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  166
  Rep Gücü
  339

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  Hümanizmin İngilizcedeki sözlük anlamı şu şekildedir:

  "En iyi değerler, karakterler ve davranışların doğaüstü bir otoritede değil de, insanlarda olduğuna inanan düşünce sistemi." (Encarta-World English Dictionary)

  Hümanizmin en açık tarifini ise, bu felsefeye inananlar yapmıştır. Günümüzün önde gelen hümanist sözcülerinden biri olan Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism (Hümanizm Felsefesi) adlı kitabında şöyle yazar:

  "Hümanizm, tüm gerçekliğin bizzat doğanın kendisinden ibaret olduğuna inanır, evrenin temel materyali, zihin değil madde-enerjidir.... (Hümanizme göre) Doğaüstü varlıklar gerçek değildir; yani insan düzeyinde, insanlar doğaüstü ve ölümsüz ruhlara sahip değildirler ve tüm evren düzeyinde, evrenimizin doğaüstü ve sonsuz bir Yaratıcısı yoktur." (Lamont, The Philosophy of Humanism 1977, s. 116)

  Herşeyin yaratıcısı Allah'tır. Önce insan diyen hümanizm Allah'ın varlığını inkar eder.

  Allah'ın varlığını inkar eden hiçbir sistem huzur ve mutluluk getirmez.

  Hümanistler, dini inançlar ortadan kaldırıldığında insanlığın mutluluk ve huzur bulacağını öne sürmüşler, oysa bunun tam aksi yaşanmıştır. I. Hümanist Manifesto'nun yayınlanmasından 6 yıl sonra patlak veren II. Dünya Savaşı, tamamen din-dışı bir ideoloji olan faşizmin insanlığa getirdiği felaketlerin belgesidir. Hümanist bir ideoloji olan komünizm, önce Sovyetler Birliği'nde, ardından da Çin, Kamboçya, Vietnam, Kuzey Kore, Küba ve çeşitli Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde insanlığa benzeri görülmemiş vahşet yaşatmış, toplam 120 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Batı tipi hümanizmin (kapitalist sistemlerin) de kendi toplumlarına ve dünyanın diğer bölgelerine barış ve mutluluk getiremediği açıktır.

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye carloss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  1.712
  Rep Gücü
  28877

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  ikinci dünya savaşını hümanistler mi çıkarmış ? Sayımız ne kadar çokmuşta haberim yok :)

 10. #10
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  166
  Rep Gücü
  339

  Cevap: Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Hümanizm ve Perde Arkası

  siz de Corliss Lamont gibi Allah'ın varlığını inkar edenlerden misiniz?

1. Sayfa, Toplam 4 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Yönetimde perde arkası ve operasyonlar
  YukseLL Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 23-12-2013, 02:30 PM
 2. Gezi parkı olaylarının perde arkası..
  atmaca34 Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 15-07-2013, 06:51 AM
 3. 9/11 ' in Perde Arkası
  Stimulus Tarafından Özgün Makaleler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 11-09-2012, 01:50 AM
 4. Yorum: 1
  Son mesaj: 15-04-2009, 12:47 PM
 5. Dinsizliğin Sahte Felsefeleri: Postmodernizm ve Karanlık Amacı
  kaanansay Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 15-04-2009, 12:27 PM
Yukarı Çık