varlık asla özgür değildir
ve asla kollektifte olamaz