Yar…
Dilenir ki
Her lahzanın
Bir muradıvardır
Rahmetin tecellisine
Adanmış
Nasibi zamandır
Her şartta
O’nun rızasına
Nail olmak
Esas olunanfırsattır,
Yoksa nefsihardır

Kul
Bahane
İçin yaşamaz
Ruhuna ve kalbine
Bigâne kalması
Kat aanlaşılamaz
Kendini kadersizliğe
Mahkûm ederek,
İsyan ve tuğyaniçinde
Olması haksayılmaz

Çile
En yakının
Nasibiikramıdır
Halin açlığı ve
Bedeviliğinispetinde
Anlamlaşacaktır
Evvel ve ahir için
Emrolunan nasip
Bir gün bahtınbağrında
Sürurla ihyaolacaktır

En yakın
Ruhuna ve
Kalbine nazareder
Ne kadar
Muhabbet ve
Ecrin varsa
O nispette
Halinde farkeder
Aşkı ve sevdası
Meftun eğler,
Tensellik adına
Var olan herhaz
O an kalbiniterk eder

Aşk
Gönlün en
Müstesnadevasıdır
İnsani olan
Her marazın ve
Nefsihastalıklardan
Men edenilaçtır
Yaratılış hikmeti,
Hakkıyla kulolmak içindir,
Nefsin ilahlıktaslaması
Zafiyetininaltında
Gizlediğin cehalettir

Mustafa Cilasun