Yar…
Bekliyorum ki
İnsanı kâmilbir nefes
Yaşadığı devrin
Her meselesinevakıf olmalı
Millettensoyutlanıp
Bir köşede veuzlet içinde
Yaşamayıbırakmalı

Milletin bireyi
Ruhi ve zihni
Rahatsızlıklarahaizdir
Bin bir türlü çekinceler
İçinde yaşamayaadaydır
En çok bilmediği
Akidevi ve
Ameli bilgiler gönle
Hitap edenhakikatler

Bu bizar cana
İstihareye yatve
Gördüğünü anlat
Şayet hayra
Tebdiledilebilecek
Rüya ise kabuledilir
Belirli bir sayıda
Çekmesi içintesbihat
Ve kazanamazları
Kılmasıöğütlenir

Etrafını saran
Ve sualler yönelten
Bazı kimseler
O kadar çok tavsiye de
Bulunurlar ki
Adamcağızşaşırır
Hiç bilmediği
Ve duymadığı
Kimi şeylerin
Yapılması şart
Koşularakaçıklanır

Nerede
Oturuyorsa
En yakın mahalde ki
Sohbetleregitmesi
Tavsiye edilir
Adap risalesi ve ya
Menkıbelerden
Bir vakitokunarak
Tazim dersiverilir
Biçare insan öyle
Bir hayalekapılır ki
Artıkkurtulmanın
Kesin şartışeyhine
En yakınolmasıdır

Her övgüye
Ve hatta makam
Taltif etmeyekalkarlar
Kutbu cihan,
Gavsıl azamgibi
Vasat insanın
Bilemeyeceğifarklar
Fedakârca ve
Bir çırpıdasöylenir,
Her halinde ve
Düşlerindeşeyhi
Önde gelenirfandır

Ne söylesem
Neresinden nazar
Ederek haklılıkgörsem
Dini İslam
İle tarifederek
Ve taliminigörerek
Gönlümüvakfetsem
Ümmeti Muhammed’in
Hali bu kadarvahimken,
Şeyhini görmek
Veya elini öpmek
İçin sırayagiren
Müritlere hak versem

Mustafa Cilasun