Eğer
Ruhi ve
Zihni bakımdan
Nefsi zafiyetleri
Tezkiye etmemuradından
Su al edersen
Ehliyet ve liyakat
Sahibi münevverinsan
Senin dermanın
Olmayayetecektir

Şayet
Kısa yoldan
Cennetetalipsen
İlim veirfandan uzak
Bir zavallıysan
Zan içindenefessen
Menkıbeleri dinlemen,
Önüne gelendenniyaz beklemen,
El pençe durmanyetmeyecek

Aklın
Bilgiye ulaşması şarttır
Kul şayet
Hanif olmayamatufsa
Muhakemeyapacaktır
Her söylenene
İtibar etmekten
Kalbinikoruyacak,
Hakikate ulaşmak
İçin çalışacaktır

İrfanın
Erdem ve edebin
Talimi haktır
Murat edilen niyet ise
Hakkıyla kul
Olabilmekistidadıdır
Ruhun ve kalbin
Sahibineteslimiyet azimettir,
Bize en yakınolan
O değil midir?

Ve fakat
Her varlığını
Ve irfantutarlılığını
O’nun rızasıiçin
Seferber etmiş,
Müctehidehliyetine
Nail olmuşarifler
Takip ve takdir edilmeli,
Güncelleşmektensakınan
Kimi nefesler
Dar kalıplariçindeler sanki

Mustafa Cilasun