Bazen…
Düşler ve
Düşünürüm,
Yaşanmışlara
Sessizce nazar eder
Ve o sahneleri
Yüreğimde hissederim
Sonra kendi kendime
Sual ederim,
O teslimiyetin hangi
Veçhesindeyim derim

Bir
Korku başlar
Sanal bir kimlik
Ve nitelik esaretinde
Ne derlerin
Baskın saikliğinde,
Takiye içinde kiümitlerde
Derin bir
Yalnızlık hissederim,
Aldanmışlığınzafiyetinde
Gözyaşımla kalkarım

Dini
İnanç böyle
Her nefesin
Hükmettiği ölçüler
Ve telakkileresaretinde
Keyfi ve nefsi
Maslahat üreten
Makam ve mevki sahibi
Kişilerin hükümlerinde
Özünden ve amacından
Saptırılmış, uyuşturan,
Pasifize kılan,
Dünyaya daldıranhaliyle

Kulluk
Bilinci nasıl olmalı
Ruh ve dimağdan
Kültür dini
Olgusu çıkartılmalı
Aktif akıl ve aktif
Vicdanın şuuruyla
Yaşayan Kur’an
Olmanın sevdasıyla
Her varlık ve sıfattan,
Beşeri zaaflardan arınarak,
En yakına kul
Olmanın aşkı kuşatmalı

Dünyayı
Mamur ederek
Nefsi temayüllere
Geçit verip,
Keyfiyet sürerek
Varlık adına gösterilen
Hassasiyet ve azmi,
Kulluk noktasından
Sarfı nazar ederek
Kul olunmaz,
Kemali yete ulaşılmaz,
Gönülde ikinci
Bir doğum yaşanmaz,
Sevdası bulunmaz

Mustafa Cilasun