İnsan…
Davasına gönül vermiş nefestir
Her lahzasında hizmet değerdir

Zaaf
Ve zandan arîleşmişhaldir
Şecaat ehil biryürektir, mecaldir

Doğu
Tarih boyunca mananın mekânı
Garbın ise olmuştumadde zehabı

Ve din
Adına tapınakadanmışlığı
Tahrif edilmiş akidetutarsızlığı

Doğu
İnsanı merttir,kadirşinas sevgidir
Batı insanı çıkarlarına endekslidir

Tarihi
Yapılarında azametvardır
Ve fakat ruhsuz hissiyatsız anıttır

Yol
Mefkûreye adanmışlığın hikâyesidir
Ötelerin ikliminden nükseden ferzdir

Aşkı
Ve sevdası ancakkemaliyetledir
İrfan ehline vuslatıaralayan değerdir

Mustafa Cilasun