Gavurun Dölü

Olur olmaz demeyin, bak! Çıktı bır nümine
Kın kusar dalga tutar, Camideki Mümin’e
Asrın vebası değil, belki hınzır nezlesi,
Hınzır kalemlı veled zarar vermez bu din’e.

Gecmiş pısı başına, sırıtır durur gavur
Bakmaz çocuk yaşına, zınharlığın çok gayyur
Aha ip, aha meydan, varsa hesap görelim
Kızmısın, oğlanmısın? söyle bizde bilelim.

Dindar dinsiz kadına saygı bolca var bende
Yazık demem adına, zınhar oğlanlık sende.
Veled artık büyüsen! Oğlanlığın İSPATLI
Veled bir dön arkana! Arkandan vurur atlı.

Bakmayın öyle dostlar, yılda bır kez yazarım
Soysuzun biri görsem, hemen orda azarım.
Yaramı bilmeyenler, kem deseler kabul
Kemlik bütün dizeler, Soysuza olsun davul…Ma-i Nisan