Hakk'a kul olanlar kula kul olmaz;
Kulluğa erenler yollarda kalmaz.
Rûhlarında vuslat, rûhlarında haz,
Âlem aldansa da onlar aldanmaz.

Baş koyup Hak eşiğine bekleyen,
Dost düşünüp, dost deyip, dost söyleyen;
Şevklerle şahlanıp aşkla inleyen,
Yüz hazan görse de sararıp solmaz.

Üveykler gibi şahlanan rûhuyla,
Pür neş'e ve meleklerle kolkola,
Uzayıp Sonsuza ulaşan yola,
Girip yol alanlar asla yorulmaz...

Rûhâniler gibi kanat çırparak,
Akıl ermez ufuklarda uçarak;
Gidip sır kapılarını açarak,
Hak'la halvet olur; olur ayrılmaz.

M. Fethullah Gülen


Not: Eser sahibinin, şiirlerinin isim verilerek neşri hususunda izni vardır...