Arz ve Semaların Birbirleriyle Seslenişi:

Yıldızlar ziynetim, ay güneş bendedir.
İhtişamım kavranacak cinsten değildir.
Düşün, adem oğlunun amelleri bana yükselir.

Selam veriyor Resûle dağlar taşlar yana yana.
Yer yüzü beşik dağlar direk, yaratılmadı boşuna.
Kur’an-ın penceresinden akıl dolu bakarsan buna.

Değil mi, yer ile gök arası beşyüz sene.
Bak baka bildiğin kadar gökler ötesine.
Sema kapıları açılmadı mı, Allah'ın Resulüne.

Kur’an hamilleri bendedir, iftiharla söylerim.
Üç yer var ki yemin edilmiş bölgelerim.
Allah’ın nurunun ve Cibrilin indiği yerim.

Duruyorum direksiz, tek isminin hürmetine.
Delik göremezsin, gözler hâkir döner sahibine.
Aşina isen, çevir gözlerini Beytül Mamur ötesine.

Medine’de dir havuzu, yüzerler seherlerde.
Resûlü Kibriyayı severler engin gönüllerde.
Peygamberler, evliyalar, şehitler, yatar bende.

Ah! dili olsaydım gaybın kilitli kapılarının.
Ötelerine kaldır kafanı,yedi kat semaların.
Hele bir düşün azametini, yüce Rahmanın.

Adem hava Cennetten yer yüzüne inmediler mi?
Mahlukatın hayırlı olanını sana bildirmediler mi?
Fevç fevç melekler Ravza’ya iner, yetmez mi?

Arz-ı Muhit olan Kûrsî nedir, iyice düşün biraz.
Çöle atılmış yüzük misalidir, gökler yedi kat arz.
Güçlü kuvvetli olan Allah’dır,bunlara inanmamız farz.

Sözümüzü gel beraber söyleyelim Lâilâhe illallah.
Her fani lisanı hal ile söyler durur Sübhanalllah.
Yemin olsun mahlukatı örten nuruna, Allah! Allah.


Ali Kılıç Kakiz