UTANSIN

Ürkek değil,erkek işi deyip de,
Milyonları kandıranlar utansın.
Zulme karşı her an boyun eğip de,
Mazlumları kandıranlar utansın.

Hakkaniyet kisvesini giyerek,
Sağ gösterip sol vuranlar utansın.
Hiç önünde mum gibi, eriyerek,
El pençe divan duranlar utansın.

Unutturarak töreyi,ilkeyi,
Uykulara yatıranlar utansın,
Üç senede koskocaman ülkeyi,
Harman vurup batıranlar utansın.

Eşe dosta,akrabaya,yandaşa,
Yetim hakkı yedirenler utansın.
İşçiye, memura,aç vatandaşa,
Her gün kefen giydirenler utansın.

Zehir katıp mazlum halkın aşına,
Her gün mezar kazdıranlar utansın.
Yolsuz ülke listesinin başına,
Türkiye’mi yazdıranlar utansın.

Emeğini sömürerek milletin,
Ceplerini dolduranlar utansın.
İçini boşaltıp milli servetin,
Hortumlayıp kaldıranlar utansın.

Aydoğdu sen Hakkı söyle,utanma,
Melek yüzlü şeytanlara aldanma,
Başın eğme,dimdik yürü,utanma,
Utancı utandıranlar,utansın.

Mustad'af
2001