İnsan mı ?

İnsan elbise giyer , bilirmisin sen neden ?
İnek elbise giymez, cüsse büyük bir beden.

Analar da hanındır, sülerde edeb gere,
Şerrefsizlik kanındır, bunu bilsin bir çörek.

Cennetler ayağında, lebbi, belii demezsen,
Öküz oldun bağında, edeb öğrenmez isen.

Sana çok söz söylerim, lakin insan değilsin,
Sonra çeker giderim, sözlerinden bellisin.

İnsan dan süz maksadım, pantolunsuz konuşur,
Sorumun tam cevabı, hayvan ile örtüşür.

Ali ÖZDEMİR