çüş deve demişler dilavere
sevinmiş bitirim
deveden bin beter
çift hörgüçlü dilaver
lafına biladerim,diye girer
develiğine herkesi ortak eder
yularını koparır arasıra
çifte atar sağa sola
geviş getirir rastgele
bazen götürürler dövüşe
develiğine laf gelmesin diye
üç günde bir su içer hergele