Yanar gönlüm için için
Neden dersen, “senin için”
Ben söylerken “susmak” niçin
Sen gül oldun dermedik mi?

Erken doğan cenin gibi
Bahar kokan tenin gibi
Bu âlemde senin gibi
Yar vardı da sevmedik mi?

Şiirlerle aka aka
İçte közü yaka yaka
Gözlerine baka baka
“Seviyorum” demedik mi?

İnanmadın, inanmadın
Sebep nedir güzel kadın
Bir yol bulup soramadın
Sordun cevap vermedik mi?

Malum “gönül” artık senin
Sen gülüm ol ben dikenin
Bağrına göm gecelerin
“Öl dedin de” ölmedik mi?

Kadir ALBAYRAK