GAYRE BAKMA

İster isen bulasın cananı sen
Gayre bakma sende iste sende bul
Kendi miratında gözle anı sen
Gayre bakma sende iste sende bul

Her sıfat kim sende var izle anı
Gör ne sırdan feyz alır gözle anı
Erişince zatına gözle anı
Gayre bakma sende iste sende bul

Kenzi mahfi aşikar hep sendedir
İki alemde ne var hep sendedir
Yaz ve kış leylü nehar hep sendedir
İki alemde ne var hep sendedir

Men aref sırrına ir ko gafleti
Gör ne remz eyler bu insan sureti
Haşrü neşreyle, tamuyu cenneti
Gayre bakma sende iste sende bul

Haşrü suri halinin kâr eyleme
Gülşen iken yerini har eyleme
Enfüsü afaki bil ar eyleme
Gayre bakma sende iste sende bul

Zatı hakkı anla zatındır senin
Hem sıfatı hep sıfatındır senin
Sen seni bilmek necatındır senin
Gayre bakma sende iste sende bul

Sureti terk eyle mana bulagör
Ko sıfatı bayri zata dalagör
Ey NİYAZİ şarku garba dolagör

Gayre bakma sende iste sende bul

Niyazi Mısri