Kendini kandırma dur
Nefsine bir kement vur
Saatini Hakk'a kur
Ölüm var ölümlü kul...


Her daim doğru söyle
Huzurda secde eyle
Gerçek bulunur böyle
Ölüm var ölümlü kul...


Rabia