Yıllar geçti
O zamandan bu zamana kadar
Neler yaşanmadı ki hayatımız her mevsim bahar

Su akar
Damarda kan bir vakte kadar akar
Semadan karlar elbette mevsimi gelince yağar

Her şey
Muhakkak ki bir nasibe bakar
Kahır ile telaffuz edilen nedamet kimin işine yarar

Yazın kar
Yağmaz, kışın çiçekler açmaz
Nasip olmayacaksa sevdalar bir aşk ile yaşanmaz

Yağmur
Semaya gönderilen sitemin akışlarıdır
Hamd bulunmazsa yakarışlar kimin işine yarayacaktır

Mazlumun ahı
Mağdurun hissedilen ahu figanı
Yoksulun samimi niyazı yaratan için ne kadar makbuldür

Niyetlenme
Takat edecek gücün yoksa aşka sevdaya
Sabır içinde işlenecektir çile desteleri sine-i dergâha

İnsan bir can
Mühleti nöbet içinde nefes alan
Ne yaparsa muhakkak mizanda kendisini bulacak olan

İhsan yoksa
Aşk hiç sana refakat eder mi
Sadakat bulunmazsa senin işin ne olabilir sevda ile

Sevmek değildir
Asla, zevkten dört köşe olmak
Aşk hiç değildir hevesler girdabında nefes için zorlanmak

Sen bilmiyorsan
Kendi nefsini, vicdanın gailesini
Ötelerden sual eden sevdalıların cezbeden seslerin hecelerini

Şiirler yazılır
Yanmadan yazmak şekliyet için vardır
Bizzat terennüm ederek hislerle konuşmak hali anlatmaktır


alıntı