Mevlâna
Mustafa Arslan


Yedi kıtada rastladık Mevlâna’dan bir ize,
Bütün din mensupları huzurunda geldi dize.

“Hamdım, piştim, yandım” en güzel sözlerinden biri,
“Aşk, vecd, iştiyak”la tuttu mânevîyatı diri.

Ya o Şems’le birlikte yaptığı sohbet-i cânân,
Sen de yanmak istersen eğer, ol Rabb’ini anan.

Baş döndüren ifadelerle dolu “Mesnevi”si,
Silmişti asırlarca kalbleri karartan isi.