Ey herşeye keşke diye üzülen
ömrün geçiyor keşke diye diye
kapılarda iki büklüm büzülen
benzedin aç yatan uyuz kediye
var mı böyle kibiriyle süzülen
çulu yokken beğenmeyen hediye
canlı canlı derisinden yüzülen,
yılan gibi sürünürsün ne diye,
millete ibretlik mesel düzülen
olmayasın düzer iken methiye