Nota İşaretleri ve Anlamları,Temel Müzik Kavramları,Nota işaretleri

Notaların her birinin ayrı bir biçimi vardır. Notanın biçimi, süresini, değerini gösterir; porte üzerindeki yeri ise yükseklik derecesini belirtir. Notalar yuvarlak, beyaz, siyah, çengelli iki çengelli ve dört çengelli yazılarak aynı sıraya göre şu adları alırlar: birlik, ikilik, dörtlük, onaltılık, otuzikilik, altmışdörtlük. Bu sıraya göre her notanın değeri kendisini izleyeninkinden iki kat daha fazladır. Böylece yuvarlak, iki beyaz; beyaz, iki siyah; siyah, iki çengelli… eder.

notaisaretleri1gif

notaisaretleri2jpg

notaisaretleri3jpg

notaisaretleri4jpg

notaisaretleri5jpg

notaisaretleri7jpg

notaisaretleri8jpg