Allah'ın bir nimeti: Müzik


Kapı zili yürüme sesi araba kornası kağıt hışırtısı... Günlük hayatımızda duyduğumuz seslerin hemen hemen hepsinin hangi kaynaktan geldiğini anlayabiliriz. Ancak önceden herhangi bir olayla bağdaştırdıklarımız hariç birçok ses ruhumuzda bir etki oluşturmaz. Fakat duyduğumuz her ses için aynı durum geçerli değildir.


Müzik Allah’ın insanlara güzel bir zevk olarak yarattığı bir nimettir. Ses dalgaları yoluyla insanın zevk alabilmesi büyük bir mucizedir. Havada dolaşan ses dalgaları toplanmakta ve daha sonra da bu ses dalgaları sinirsel uyarılara dönüştürülerek beyne iletilmektedir. Bu sesin beyin tarafından müzik olarak ayırdedilip hoşa gidecek bir unsur olarak algılanması Allah’ın dilediği sese bir anlam yüklemesi ve bizlere bu sesi hoş göstermesi ile olur. Duyma işlemi teknik açıdan incelendiğinde bir kapı gıcırtısının duyulması esnasında gerçekleşen işlemlerle bir senfoni dinlerken gerçekleşenler aynıdır. Frekansı 15 Hertz (10 m'lik org borusunun verdiği ton) ile 20 000 Hz arasında bulunan titreşimler kulak kepçesi tarafından toplanıp kulak yoluna iletilir kulak zarına gelir. Kulak zarı da orta kulakta bulunan kemikçikleri titreştirir ve ses titreşimleri mekanik titreşimlere dönüşür. Bu mekanik titreşimler de iç kulakta bulunan ve salyangoz adı verilen yapının içindeki sıvıyı titreştirir. Salyangozun iç çeperlerindeki tüysü oluşumlar da titreşimleri sinirsel uyarılara dönüştürerek beyne iletir ve bunlar beyinde anlamlandırılırlar.


Elbetteki yaklaşık 15 kilogramlık bir et parçası olan beynin bu seslerden anlam üretmesi; sevinci coşkuyu heyecanı huzuru bilmesi mümkün değildir. Sesleri üreten de onlara anlam yükleyen ve bu vesileyle ruhumuzda bir etki meydana getiren de elbette Yüce Allah’tır. Bu kadar kusursuz bir düzeneğin mükemmel şekilde işleyebilmesi Allah’ın varlığının ve büyüklüğünün delillerinden biridir. Allah beynin içindeki sessizlik içinde müziği oluşturur ve etkisini de yine Allah yaratır. Arka arkaya eklenen enstrüman seslerinin insan ruhunda hoşnutluk mutluluk heyecan oluşturması da ancak Allah’ın dilemesi ile meydana gelir. Bu da Allah’ın bir rahmeti ve bir nimetidir.

Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır esirgeyendir. (Nahl Suresi 18)


Ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz? (Fatır Suresi 3) makale harun yahya)