MERHABA!

Besteciler arasında pek çok dalgını varmış ama rekor şüphesiz Alexander Borodin'in galiba. 19'uncu yüzyılda yaşayan ve Rus müziğinin gelişmesinde büyük payı olan Borodin, Bilim adamı ve askerdi. Evet, hem besteciydi hem de general rütbesinde askeri kimyeger. Eh bu kadar karpuzun bir koltuğa sığması kolay olamadığına göre Borodin'in dalgınlığını hoşgörmek gerekir. Bir sabah üniformasını giyip kapıya yönelir,uşak ve hizmetçilerin kendisini görür görmez kaışmaya başlamaları üzerine duraklar, birde bakar ki pantalonunu giymeyi unutmuştur.Bir arkadaş toplantısında yerinden fırlayıp şapka ve paltosunu istemesi üzerine toplantıdakilerden biri nereye gideceğini sorar, Borodin cevap verir: <Eve dostum, uzun bir yolum var ancak giderim.> Herkes birbirinin yüzüne bakar,sonra müthiş bir kahkaha kopar, çünkü Borodin kendi evindedir o anda..

Borodin deyince Prens İgor gelir akla.... Büyük bir sahne eseri, pera sanatı alanında lirik, tatlı bir anıttır Prens İgor, Günlük işleri arasında güçlükle yazabilmiştir, eserini Borodin. Ozan Stassov'la metni tamamlayabilmiş, sonra dura yürüye, düşe kalka müziklendirmeye koyulmuştur. 1877'de 44 yaşındadır. O yıl yazdığı bir mektuptan satırlar... <Yaşlandıkça meslek görevleri, bilim ve sanatın girdabı büyüyor. Beri yanda zaman bir ekspres gibi geçip gitmekte Sakaldaki ak teller çoğalıyor, Yüzdeki çizgiler derinleşiyor. Ve yüzlerce işe sarılıyoruz durmadan. Bitirip bitiremeyeceğimizi düşünmeden. ruhumda daimabir ozan yön var. Ona güvenip opera bestelemeye kalktım. Ne yapayım ki ağır ilerliyor. Üstelik bitmiş olan bazı partilerini, bu arada bir koro bölümünü bir konser progr***** aldılar. Şimdi herkes bir operaya alıştığımı biliyor ve ben kendimi bekareti kaybolmuş bir kıza benziyorum....>

Prens İgor'un yazılışı başlı başına bir serüvendir.Ve bu serüvenin başkahramlarından biri de Rimsky-Korsakof'dur.Bu kabiliyetli sanatçı, bu vefalı dost, bu büyük öğretmen eserin doğumu konusunda hem Borodin'e baskı yaparak, hem kalemiyle yardımcı olmaya çalışmış fakat tamamlanmasını sağlayamamıştır. Prens İgor'un eksik bölümleri Borodin'in genç sayılacak yaşta ölümünden sonra gene rimsky-korsakof ve Liyadov'un çabalarını gerektirecek, eser ancak üç yıl sonra sahneye konabilecektir.orta Çağda Rus başbuğu Prens İgor, Peçenek Türkleriyle savaşa girer. Peçenekler tarafından tutsak edilir, ordugahta başbuğ Konçak Han tutsak onuruna bir şölen düzenler. İşte ünlü Poloveç veya Peçenek dansları bu renkli gösterinin sesidir.
Boyut Müzik… Klasik Müzik Koleksiyonu Cilt 7