Bir şarkıya ait sözlerin aynen, "Karşında esirim, bana düşman gibi bakma" şeklinde olduğunu görünce, "Sen, esir olmanı gerekçe göstermek suretiyle 'Ben, düşman değil esirim ve şahsımın düşman değil de esir olmasından dolayı bana düşman gibi bakmamalısın' demeye getiriyorsun ama bence yanlış bir şey söylüyorsun ve yanlış bir şey söylemişliğin de 'Karşındakinin sana, o senin esir olmana rağmen yine de düşman gözüyle bakmasının gerektiği' anl***** gelir. 'Esir' nedir? 'Esir', 'Ele geçirilmiş ve silahsızlandırılmış düşman' değil midir? Evet 'Esir', 'Ele geçirilmiş ve de silahsızlandırılmış düşman'dır yani o 'Esir'in, 'esir olmak' için üzerinde mesafe kaydettiği ele geçme ve de silahlarından arındırılma merhaleleri onun 'Düşman'lık özelliğini ortadan kaldırmamıştır ve bu nedenle de karşındakinin sana, o senin 'Esir'lik sıfatını taşımana rağmen düşman gözüyle bakması normaldir" biçimindeki bir dillendirmeyi istimal cihetine gitmekten kendimi alakoyamadım.