Bir Elazığ türküsü vardır, "Atem tutem men seni, şekre katem men seni ağşam baban gelende oy önüye atem men seni" şeklinde ki bu şekildeki sözler de "Sen zaten sevimlisin ama ben seni şekere bulayarak daha da sevimli bir hale getireceğim ve akşam baban geldiğinde de yemesi için onun önüne atacağım" anl***** gelmektedir.

Evet, "Atem tutem men seni, şekre katem men seni ağşam baban gelende oy önüye atem men seni" şeklindeki sözler "Sen zaten sevimlisin ama ben seni şekere bulayarak daha da sevimli bir hale getireceğim ve akşam baban geldiğinde de yemesi için onun önüne atacağım" anl***** gelmektedir ama bundan bir süre önce anelerin çocuklarını korkutmuşlukları nedeniyle suçlandığı bir programda bahsini geçirdiğim sözlerin son yani "Ağşem baben gelende oy önüye aetm men seni" kısmı, "Bu korkutma ameliyesinin lisansal kanıtları" olarak sunuluyordu ki bu yöntem yani cımbızlama usulü, hiç de yabancısı olmadığımız bir keyfiyeti meydana getirmekteydi.

Siz bir cümleyi, etrafında bulunup da o cümleye bambaşka bir anlam kazandıran unsurların arasından cımbızlayarak alır yani bahsini geçirdiğim cümleyi yanında yöresindeki elemanlardan soyutlarsanız, bahis konusu yaptığım cümleyi, orijininde bulunanından çok çok farklı bir manada istimal cihetine gidebilirsiniz ki anelerin çocuklarını korkutmuşlukları nedeniyle suçlandığı programın uygulamasında kendini dost-düşman herkese gözlemlettiren keyfiyet de işte budur.

Sonuç mu? Sonuç itibariyle belirtebilirim ki annelerin çocuklarını korkutmuşlukları nedeniyle suçlandığı programı, "Ağşem baben gelende oy önüye atem men seni" cümlesini orijinindekinden çok çok farklı bir manada istimal etmişliğinden dolayı kınamamaktayımdır.