YAYLI ÇALGILAR
Yaylı çalgılar (Keman Viyola Viyolonsel Telli Kontrbas) için ilk söylenecek şey çok rutubetli ya da sıcak hava koşullarında uzun sure bırakmaktan kesin olarak sakınılmalıdır. ikinci olarak her çalışma sonunda mutlaka keman ve viyola kutusuna yerleştirilmeli düşme ya da sert bir cisme çarpma tehlikesi önlenmelidir. Teller her çalıcı tarafından kolaylıkla değiştirilebilir ancak akort işlemini sık sık tekrarlayarak kulaklarla (akort düğmeleri) gereksiz yere oynamanın pek doğru olmayacağı düşünülmelidir.