Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 Toplam: 9

Tanrı Geri Döndü

Kültür, Sanat Kategorisi Kitap Forumunda Tanrı Geri Döndü Konusununun içerigi kısaca ->> Merhaba -TANRI GERİ DÖNDÜ- (GOD IS BACK) İnancın küresel boyutta yeniden canlanışı dünyayı nasıl değiştiriyor? John Micklethwait/Adrian Wooldridg MODERNLİK KAVGASI ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Tanrı Geri Döndü

  Merhaba  -TANRI GERİ DÖNDÜ-
  (GOD IS BACK)
  İnancın küresel boyutta yeniden canlanışı
  dünyayı nasıl değiştiriyor?
  John Micklethwait/Adrian Wooldridg


  MODERNLİK KAVGASI
  Yaşamınızın bir parçası olsun ya da olmasın, dinin modern dünyaya nasıl geri dönmüş olduğunu anlamaya
  çalışmamız gerek. Temelde siyaset ve din ilişkisi üzerinden değerlendirirken bu dönüşün altında yatan
  kavram olan modernlik mücadelesini gözden kaçırmamak gerek. Modernlik küresel bir mücadele,
  dolayısıyla konunun tüm dünyadan örneklere değinerek irdelenmeli. Ancak özellikle Amerika örneği
  üzerinde çokça durmamızın basit bir nedeni var: Dünya modern çağın başından beri ilk defa kararlı bir
  şekilde din konusunda Amerikan modelini takip ediyor. Devlet kararı yerine bireysel seçime dayalı din
  kavramı güç kazanıyor. Geçen 200 yılı aşkın süre boyunca Avrupa ve Amerika’nın neden birbirinden bu
  kadar farklı şekillerde geliştiğini incelemek şu andaki durumu anlamamızı kolaylaştıracaktır.

  Aydınlanma Devri’nden beri Batı düşüncesinde din ve modernite arasındaki ilişki hakkında görüş ayrılığı
  süregelmiştir. Avrupalılar modernitenin dini marjinalleştireceği düşüncesindeyken Amerikalılar, her
  ikisinin elele yürüyebileceğine inanmıştır. Modern dünyanın temel devrimlerinden olan Fransız İhtilali ve
  Amerikan Devrimi, Aydınlanma’nın sonucunda ortaya çıkmış rasyonel uluslar olmalarına karşın, dinin
  rolü hakkında görüş ayrılığı büyüktür. Fransız devrimciler eski düzenin simgesi olarak gördükleri dine
  bütünüyle karşı çıkıp hor görürken, Amerika’nın kurucuları dine çok daha selim yaklaşmışlardır. Dini
  korumak için devletten ayırmışlardır.

  O zamandan bu yana modernitenin bu iki versiyonu farklı yönlere doğru ilerlemiştir. Avrupa’da kilise
  kurumu, demokratik ve özgürlükçü yeni dünya düzenine karşı eski rejimin tarafını tutmuş olmasına
  rağmen Amerika’da ulusal anlamda kurumsallaşmış bir kilise bulunmadığından farklı inançlar hem
  demokrasiye hem de serbest piyasaya kucak açmıştır. Avrupa’da “din” savaş ve baskı anl***** gelirken,
  Amerika’da özgürlüğün kaynağı olarak görülmüştür.

  AVRUPA TARZI
  Avrupa’da dinin etkisini yitirmesi süreci Aydınlanma’yla başlar. Aydınlanma, temelde insan aklının barış
  ve bolluk getireceği; tam aksi olan “mantıksız” bağnazlığın ise savaş ve sefalet getireceği düşüncesinden
  filizlenmiştir. İnsanın iyiliğine duyulan güven üzerine kurulan aydınlanma, insanlığın eğitimle gerçek
  erdemlere ulaşmasını sağlamaya odaklanmıştır. Bunu takip eden 200 yıldır Avrupai modernite
  yükseliştedir. Bu süre içinde düşün dünyası Tanrı’nın neden öldüğüne dair yazıp çizmiştir. Voltaire dinin
  sonunun 18.yy sonunda geleceğini iddia ederken, Nietzsche Tanrı’nın insan tarafından çoktan
  öldürüldüğünü ve öyle kalacağını savunmuştur. Kant, Aydınlama’yı “bilmeye cüret edin, kaderin
  dizginlerini elinize alın” diyerek tanımlamıştır. İnsanın dinsel yanılsamalardan kurtuluşunu yönetici
  sınıftan bertaraf etmekte gören Karl Marx ise dini toplumların afyonu olarak nitelendirir. Marx, tarihin
  esas anlamının sınıf mücadelesinde yattığını ve komünizme ulaşıldığında tezatların üstesinden
  gelineceğini ve dünya üzerinde cennetin yaratılacağını ileri sürer.

  Durkheim ve Weber tarihin zoruyla dünyanın laikleşeceğini tartışırken,
  Freud dindarlığın bir nevroz hali olduğunu öne sürerek insanoğlunun
  temel içgüdüsü cinselliği bastırmak için tasarlanmış olduğunu iddia eder ve insanın bilgiye ulaştıkça,
  öğrendikçe dini inancın giderek azalacağını ekler. Chesterton ve T.S. Elliot ise Tanrı’nın olmadığı yerde
  insanların herhangi bir şeye inanabileceklerini dolayısıyla, Hitler ve Stalin gibilere hürmet
  edebileceklerine dair uyarmıştır. Pek çok düşünür baskı ve yobazlık aracının ortadan kalkmasına
  sevinmiştir. Sartre gibi küçük bir grup hem Tanrı’nın ortadan kaybolmasına kızmış, hem de yokoluşunun
  getirdiği özgürlüğü kutlamıştır. Sonuçta Avrupa toplumsal hayatında önemli bir yere sahip olan herkes
  dinin ölmekte olduğunu ve böylelikle siyaset üzerindeki etkisinin de çekilmekte olduğunu kabul etmiştir.
  Dine karşı en büyük mücadeleyi felsefeden çok bilimin verdiğini söylemek mümkündür. 19.yy ortasında
  dinle bilimin birlikte varolamayacağı görüşüne katılanların sayısı oldukça artmıştır çünkü din yaşamın
  nasıl oluştuğuna dair mantıklı bir açıklama önerememektedir. Darwin teorisinin ortaya çıkışıyla Hristiyan
  dünyası sarsılmıştır. İnancın kaybedilmesine alternatf çözüm olarak laiklik ideolojisi sunulmuştur.

  19.yy’da 4 tane laik inanç öne çıkmıştır: bilim, kültür, ulus-devlet ve sosyalizm. Bunların arasında en güçlü
  olan bilimdi çünkü dünyayı mantıklı bir şekilde açıklayabiliyordu. Ancak Darwinizmin yansıması olarak
  ortaya çıkan sosyal Darwinizm’in ırk ayrımını da körüklediğini de unutmamak gerek. Bununla birlikte,
  insanoğlunu uygarlaştıracak unsurun yüksek kültür seviyesi olduğu görüşü rağbet görünce, dinin yerini
  kültür öğesinin alması gerektiği vurgulandı. Böylece barbarlıktan ve batıl inançlardan kurtulmak mümkün
  olacaktı. Din yerine kültürün yükselişi henüz modernizm ve postmodernizmin yüce olanla saçmalık
  arasındaki ayrımı henüz bulandırmamış olduğu Masumiyet Çağı’na denk düşer. Bu sıralarda Goethe ve
  Beethoven gibi sanatçılara adeta tapılmış, peygamberler gibi saygı görmüşlerdir.

  Ulus-devlet kavramıyla devlet ve halk yüceleştirilerek dinden geri kalan boşluk doldurulmaya çalışılırken
  laik devlet adamları, düşünürler, bayrak gibi ulusal semboller neredeyse dini değerler atfedilerek
  ilahlaştırıldı. Hegel, devleti Tanrı’nın yeryüzündeki hali olarak tanımladı. Devlet, sadece kanun ve yönetim
  sistemi değil ahlaki kurallar ve mantıklı amaçlar bütünü olarak herşeyi bilen ve herşeyi sağlayan olarak
  nitelendirildi. Viktoryenler sayesinde, Kilisenin egemenliğinde olan eğitimin devlet egemenliğine geçişiyle
  refah bürokrasisinin ilk adımları atılmış oldu. Böylece devlet daha önce kiliseyle ilişkilendirilen pek çok
  görevi üstlenmeye başladı. Ulus-devlet bazen bilinçli ama çoğunlukla bilinçsiz olarak dini
  marjinalleştirmiş oldu.

  Avrupa’nın din boyunduruğundan kurtulmadan modernleşmenin mümkün olmadığı görüşü tüm dünyayı
  etkilemiştir. Dolayısıyla Marksist diktatörlerden Lenin ve Mao’nun ateizmi zorla yaymaya çalışmasına da
  şaşmamak gerekir. Ne yazık ki 20.yy’da oluşan yeni laik inançların çoğu zehirli bir hal almıştır. Marx’ın
  ideolojisi üzerine kurulan Komünizm, Rus milliyetçiliğine sırtını dayayarak istismarcı bir yaklaşımla bilim
  ve kültür öğelerinden beslenmiştir. Nazizm de sırf ‘bilimsel’ ırkçılıktan değil Alman milliyetçiliği ve
  şovenizminden de faydalanmıştır. Hitler, dini sadece siyasi bir güç sağladığı takdirde kullanmıştır.
  Gelişen dünyada laiklik teorisi sadece soyut bir kavram olmakla kalmayıp bazen acımasız olabilen bir
  eylem planına dönüşmüştür. Hitler ve Stalin kadar gaddar olmasa da gelişmekte olan ülkelerin daha az
  dogmatik olan çok sayıda lideri de ulusal bütünlük ve yukarıdan aşağıya modernleşme adına dini
  marjinalleştirip laikliği uygulamayı kafasına koymuştur.

  “Başımızda duran şu fes cahilliğin, bağnazlığın simgesi ve ilerlememize, çağdaş
  medeniyetler seviyesine ulaşmamıza engeldir,” diyen Atatürk dinle devleti
  kesin biçimde birbirinden ayırmıştır. Bu çaba zamanında dünya kamuoyu tarafından oldukça hoş
  karşılanmıştır. Batı dünyası aynı olumlu tepkiyi İran Şahı’nın laikleşme ve modernleşme çabalarına da
  göstermiştir. Hindistan’da Nehru örgütlü dini silip yoketmeye çalışmıştır. Ortadoğu’da Naser ve Pehlavi
  şahları ülkelerinin cami ve sanayileşme arasında bir seçim yapmak zorunda olduğunu ve batıl inançlarla
  bağnazlığın geride bırakılması gerektiğini savunmuştur. Latin Amerika’da da ilerleme adına kiliselere
  saldırılar düzenlenmiştir.

  II. Dünya Savaşı sonrasında kendisini Sovyet rejimine karşı tanımlamak zorunda hisseden ve savaş
  çalkantıları arasında hayatı yeniden anlamlandırmak isteyen Avrupa’da din kısa bir süre için yeniden
  canlanmış olsa da Avrupa ekonomileri tekrar hız kazanmaya başladığı an eski kıtada laiklik yeniden öne
  çıkmıştır. Bu sırada gelişmekte olan ülkelerdeki liderlerin çoğu Atatürk’ün izinden giderek
  modernleşmeyle laikleşme ilişkisini toplumlarına yerleştirmeye uğraşmıştır. Sadece Batı teknolojisini ve
  ekonomilerini ithal etmekle kalmamış aynı zamanda dinin arka plana itilmesine dair Batılı fikirleri de
  benimsemişlerdir. Avrupalı görüşlerden etkilenerek mollalara, din adamlarına ve ilkel uygulamalarına
  karşı mücadele başlatmışlardır. Mısır’da ise Naser orta yolu bulmaya çalışarak İslam’ı
  marjinalleştirmektense modernize etmeye çalışmıştır
  http://www.ozetkitap.com/images2/God%20is%20Back.pdf

  devam edecek.........

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Diğer taraftan Amerika, ilerici laiklik yanlıları için her zaman bir sorun olmuştur çünkü halkı Tanrı’ya
  inanmaya devam ettiği halde modernleşmeyi başarmıştır. Amerika’da yeni kurulan cumhuriyet laik bir
  düzendi ve bilinçli olarak Avrupa’nın feodal, kral ve din devleti düzeninin tam zıttı olarak
  şekillendirilmişti. Dünyanın kültür konusunda karar vermede son söz sahibi olan Avrupa’da, Amerika bir
  tuhaflık olarak görülebilir hatta belki de evrimsel bir ucube sayılabilir. Avrupalılar’a göre Amerikalılar
  istediği kadar Tanrı’ya tapmaya devam etsin dünyanın geri kalanı da modernleştikçe Avrupa’yı takip
  edecekti. Hatta Amerika ilerleyen zamanda daha çok laikleşecekti. 20. yy ortasında bunun olacağına
  yönelik işaretler bile mevcuttu. Sosyolojik açıdan dinin özel hayatın dışına taşmayacağı bir dünya düzeni
  öngörülüyordu. Örneğin 1966’da Time dergisi kapağında “Tanrı Öldü mü?” diye soruyordu. Amerikalılar’a
  göre din toplumsal yaşamdaki etkisini yitirmekteydi. 20.yy sonunda aydınlar insanın sonunda Tanrı’yı
  geride bıraktığı kanısına varmıştı. Zaferi kazanan laiklik ve liberalizm olmuştu. Ekonomist dergisi yeni
  binyıl sayısında Yüce Tanrı’nın ölüm ilanını yayınladı.

  Oysa bugün Batılı liberaller asıl tuhaf olanın laik Avrupa olup olmadığından endişe duymaya başladı.
  Günümüzde Amerikan modeli modernleşme dünya çapında yayılmakta gibi görünüyor. Pek çok ülkede
  dinle modernlik birlikte varolabiliyor: Çin, Asya, Afrika, Arabistan, Latin Amerika ülkeleri. Mesele yalnızca
  modernleşen ülkelerde dinin güçlenmesi değil dinin mesajını yaymak için modern araçlardan
  faydalanması da söz konusu. Dini mahvettiği söylenen demokrasi, piyasalar, teknoloji ve mantık onu
  güçlendirmek için biraraya gelmekte.

  Nereye baksanız dinin kamusal alana geri dönüşünü farketmeniz mümkün. 11 Eylül 2001’de ondokuz
  Müslüman genç Amerika’ya saldırmamış olsaydı bugün Amerika ve müttefik kuvvetleri Irak ve
  Afganistan’da ölüyor olmayacaktı. Amerika, bir sonraki savaşını geliştirmekten vazgeçmediği nükleer
  silahlar nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı açabilir. Belki de Pakistan’da bir çatışmaya
  sürüklenebilir. Ya da kendini Batı Afrika’da Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki dini kargaşanın
  ortasında bulabilir. Onuncu paralel boyunca Sudan’dan Filipinler’e kadar olan coğrafyada potansiyel savaş
  alanları olduğu kesin bir gerçektir.

  Bu arada çok sayıda eski anlaşmazlık da dini bir boyut kazanmıştır. Filistin’de altmış yıldır süren savaş
  esasında laik bir mesele olarak başlamıştır. 20.yy’ın başında Siyonistler Avrupa’nın boğucu dindar taşra
  yaşamından kurtulmak için Ortadoğu’yu bir kaçış olarak görmüştür. Önceleri Ben Gurion gibi laik
  siyasetçiler, bağnazlığın kendiliğinden eriyip gideceğini varsayarak 1948’de yeni kurulan Musevi
  devletinde sadece evlilik ve boşanma gibi konularda dini kuralların geçerli olmasını bunun dışında laik bir
  düzen yaratmayı uygun görmüştür. Filistin tarafında ise Kurtuluş Örgütü liderlerinin çoğu Hristiyan
  sosyalistken günümüzde tarafları Hamas, Yahudi yerleşimciler ve Hristiyan Siyonistler oluşturur.
  İsrail Filistin çekişmesi, tarafların hepsinin Tanrı’nın kendi yanında olduğunu iddia etmesiyle aşırı kutuplaşmış
  bir çatışmaya dönüşmüştür. Mısır’da, Arap milliyetçiliğinin manevi lideri Naser, radikal Müslüman
  Kardeşliği faaliyetlerini kısıtlamıştır.

  Eskiden Komünist rejimle yönetilen ülkelere bakacak olursak kitlelerin bağımlılığı dine olan bağlılığını
  yenileyen sadece Çin değildir. Rusya’da Vladimir Putin, eskiden Rus Çarlarının yaptığı gibi kendisini
  sürekli dinsel sembollerle özleştirmekte, düzenli olarak kiliseye gitmektedir. Sovyetlerin çöküşünden
  onbeş yıl sonra 2006’da düzenlenen bir ankette nüfusun %84’ünün Tanrıya inandığını, yalnızca %16’sının
  kendisini ateist olarak nitelendirdiğini göstermektedir.

  Atatürk’ün Türkiye’si şu anda İslamcı bir partinin yönetimindedir. Cumhurbaşkanı ve başbakanın eşleri
  bir zamanlar gericilik sembolü olarak görülen türban takmaktadır. Son birkaç yıldır Hindistan Hindu
  milliyetçisi bir parti tarafından yönetilmektedir.

  Amerika’da ise Evanjelistler saklandıkları delikten çoktan çıkmışlardır. Dini haklar, neredeyse her eyalette
  kurumsallaşmış politikanın bir parçası olmuştur. Sağcıların dine bağlılığının yanında solcular da din
  etkisinde kalmaktadır. Hatta din, laikliğin kalbinin attığı yer olan Avrupa’da bile yeniden sahneye
  çıkmaktadır. Ancak elbette dindarlık açısından Amerikan’ın çok gerisindedir.

  Örneğin Fransızların sadece onda biri dinin hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu söyler.
  Ancak yine de Amerika’da dinin canlanışını sağlayan etkenlere dair işaretler
  Avrupa’da da görülür. Günümüzde giderek artan biçimde seçme hakkını
  ahlaki doğrularla dengelemek isteyen bireylerin cemaat arayışı, bir topluluğa ait olma arzusu çoğalmakta.
  Vatikan bile 1960’larda moderniteyi kucaklamıştı fakat sonraları Katolik Kilisesi, inancın daha geleneksel
  haline dönüş yaptı. Son iki Papa yönetiminde Katolikliği modernleştirmekten ziyade moderniteyi
  Katolikleştirme amacı güdülmektedir. Pek çok ülke yöneticisi Tanrıya yakın hissettiklerini, dinlerine olan
  bağlılıklarını dillendirmeye başlamıştır.

  Tony Blair başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Katolikliğe dönmüş,
  Sarkozy Fransa cumhurbaşkanı seçilmeden önce dinin kamusal alanda daha büyük bir rol
  oynamasını istediğini açıkça ifade etmiştir.
  Polonya’da iktidar partisi Roma Katolik Kilisesi’nin sosyal
  öğretileri ışığında bir “ahlaki devrim” vaadiyle seçilmiştir.

  devam edecek......

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Dinin dirilişi

  Merhaba

  “Tanrı, Sanayi Devrimi kentlerinde ölmüşse,
  sanayileşme sonrası gelişmekte olan ülkelerin
  şehirlerinde yeniden canlanmıştır.”
  Mike Davis

  Milyonlarca Müslümanın Avrupa’ya akını dinsel tartışmaları alevlendiren bir konudur. Müslüman
  azınlıkların sayısındaki artış Avrupa siyasetinde çok önemli bir gündem maddesidir. Uç örnekler arasında
  Madrid ve Londra’daki bomba olayları, Hollandalı yönetmen Theo Van Gogh’un katledilmesi, Paris
  banliyölerindeki isyanlar, Danimarkalı çizerin Hazreti Muhammed karikatürleri üzerine kopan yaygara
  sayılabilir. İslam’ın yayılışı, laik halkları dinin önemini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmakta. İşçi
  sınıfının yaşadığı mahallelerde, göçmenler karşısında vatandaşların kendilerini Hristiyan olarak
  tanımlama ihtiyacı duyma ihtimali artıyor. Ayrıca, Türkiye’nin AB üyeliğine itiraz eden Avrupalı liderlerin
  giderek yoğunlaşan bir şekilde Avrupa’nın Hristiyan köklerini yeniden keşfetmesine de yol açıyor.
  Dinin kamusal alanda yeniden görünürlük kazanmasının bir diğer göstergesi de medeniyetler
  çatışmasının farklı dinler arasında değil batıl inançlılık ve modernite arasında oluşacağını savunan laik
  aydınların feryatları. Aydınlanma ve moderniteyle birlikte dinin gözden düşeceği sanılsa da yapılan
  araştırmalara göre dünyadaki dört büyük dine -Hristiyanlık, İslam, Budizm ve Hinduizm- bağlı olanların
  sayısı giderek artmakta.

  Çoğumuza göre dindeki canlanma İslam’ın dirilişi olarak görülebilir ancak Hristiyanlık da hızla
  yayılmakta, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde. Çoğu yerde bir inanca bağlı olmak aynı zamanda refahı
  da arttırmakta. Din insanların manevi değerlerinde artış sağladığı gibi maddi durumlarını da
  düzeltebiliyor. Dinin yaygınlaşmasının özellikle üzücü yanı ise dinin “yanlış türevleri”nin serpilip
  gelişmesi. Düşünürlerin savunduğu gibi sorgulayıcı ve mantıklı bir din anlayışı yerine kutsal kitaplardaki
  mutlak hakikat daha revaçta. Adem ile Havva’nın 6,005 yıl önce buluştuğunu iddia eden veya cihadı katı
  bir şekilde yorumlayan din türleri gibi. Amerika’da hoşgörülü kiliseler popülerliğini yitirmekteyken
  muhafazakar kiliselere bağlı olanlar nüfusun çeyreğine denk gelmekte.

  Bu durum kuruluşunda özgürlük arayışı olan bir ülkede halkın,
  elli yıl öncesine kıyasla dinsel anlamda özgürlük peşinde olmadığı şeklinde
  değerlendirilebilir. İslam dininde de aşırı ve yakıcı uçların yaygınlaştığı görülmekte. Amerikalı
  muhafazakarların bıkıp usanmadan tekrar ettiği gibi bunun nedeni de kısmen Suudilerin petrolden
  kazandıkları parayı kökten dinci medreselere yatırması ve Kur’an’ın Vahabi yorumlarını içeren
  milyonlarca nüshanın maliyetini karşılamasıdır (örneğin Vahabi yorumunda cihad sırf kişisel mücadele
  olarak yorumlanmaz, İslam’ın temelini oluşturan gerçek bir savaş olarak vurgulanır). Fakat bu her zaman
  bir seçim meselesidir. Arabistan’da Batı kültürü ve nüfuzunun yayılışından endişe eden herkes kökten
  dinciliğe sığınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere Müslümanlar’ın azınlık olduğu ülkelerde ise İslam
  herşeyden öte bir kimlik arayışıdır. Aşırı dincilik kuşaklararası çatışmanın bir çeşidine dönüşmüştür.
  Batıda doğan Müslüman kızlar kimlik arayışları nedeniyle başlarına türban takmayı seçmeye yönelmiştir.
  Oysa ki yıllar önce Pakistan’dan veya Fas’tan Avrupa’ya gelen annelerinin ilk yaptığı şey başörtülerini
  çıkarıp atmak olmuştu.

  Nüfus da dinin yayılmasında başlı başına bir etkendir. Dindar insanlar çok daha erken evlenip çocuk
  yapmaktadır. Bu demektir ki dindarların sayısı katlanarak artmaktadır. Diğer yandan iklim değişikliği de
  dini etkileyecektir. Toplumlararası rekabet 13.yy’da yaşanan ‘Küçük Buz Devri’nde olduğu gibi kıtlığa ve
  kıyıma yol açabilir. O dönemde Avrupa’da Hristiyanlar Yahudiler’e; Afrika ve Asya’da da Müslümanlar
  Hristiyanlar’a saldırmıştı.

  Ateistler açısından sinir bozucu başka bir durum ise laikliğin öne sürdüğü gibi dini kucaklayan insanların
  illaki zayıf, korkak ve cahil olmamalarıdır. Bu çoğunlukla doğrudur, çaresiz insanlar umudu dinde bulur
  ancak tablo her zaman böyle değildir. Dünyanın birçok yerinde inanç patlamasına neden olan kesim
  tahsilli orta sınıf insanlardır. Türkiye ve Hindistan’da modernleşme Atatürk ve Nehru’nun istediği gibi
  gayretli bir burjuvazi yaratmıştır ancak bu insanlar günümüzde dinci partilerin en ateşli savunucuları
  olmuştur. Ticari gönenç ve din arasındaki ilişkiye en çarpıcı örnek Çin’in büyük kentlerinde
  görülmektedir. Serbest piyasa ekonimisiyle kilise içiçe geçmiş gibidir. Kiliseye bağlı cemaat aynı zamanda
  hissedardır. ABD’de pek çok Evanjelist iyi eğitim görmüş ve iyi para kazanan kişilerdir. Onlar için ebedi
  gerçekleri bulmak için İncil’e bakmak yeterlidir ancak bu eski bir yazıt olmaktan öte modernitenin şiddetli
  akıntıları arasında yol gösterici bir kılavuzdur.

  Hristiyanlık üzerinde bu kadar fazla durmamızın nedeni moderniteyle diğer dinlere oranla daha uzun
  süreli bir ilişkisi olmasıdır. İslam, dünyanın pek çok yerinde moderniteyle birarada varolabiliyor ancak
  anavatanı Arap dünyasında durum pek öyle değil. Genel anlamda çoğulculukla başetmekte zorlanan bir
  dünya dini denebilir. Bu durum dinler arası rekabet açısından önemli bir yer teşkil eder. İslam’ın herhangi
  bir Reform veya Aydınlanma geçirmediği camiyle devlet arasındaki ilişkiden, kök hücre etiğine kadar her
  tartışmada fark edilebiliyor. Bu yüzden de Hristiyan kültürünün bunları çoktan aştığını söylemek yeni bir
  keşif sayılmaz.

  Amerika’nın din kavra mina dair kendi uyarlamasını nasıl pazarlayıp ihraç ettiğini iyi kavramak gerekir.
  Amerika, başlattığı Hristiyan yanlısı sinema piyasasının yanında dini politika konusuna da öncülük ederek
  kültür savaşlarını da ihraç etmekte. Aynı zamanda da örselenmiş süper güç olarak dünyanın yeni din
  savaşlarıyla uğraşmak zorunda.

  devam edecek......

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Hakikat, Değişim ve Çoğulculuk

  Dinin yükselişinin itici gücü nedir diye sorduğumuzda hakikat ve hakiki bir değişimin karışımı olduğu
  cevabını verebiliriz. Üstelik modernitenin güçlü akıntılarında boğulmadan yol alabilmek için insanların,
  dini ne olursa olsun inçlarına tutunup bunu bir çare olarak gördüğü yadsınamaz bir gerçek. Batı’daki
  siyasi kesimler geç de olsa dinin gücüne uyanmış durumda. Vahiyle gelen hakikat, inananlar arasında
  büyük rağbet görmektedir. Günümüzde din özellikle Amerika’da kuvvet bularak büyümektedir. Hem de üç
  koldan: ekonomik güç, kültürel öğe ve siyasi üstünlük olarak. Bu bağlamda çoğulculuk da öne çıkmaktadır.
  Değişen sırf din değil dinin siyaset üzerindeki etkisidir. Geriye dönüp baktığımızda dinin siyasi bir güç
  olarak yeniden ortaya çıkışı Usame bin Ladin’in, Yahudiler ve Hristiyanlar’a karşı cihat ilan etmesinden
  çok önce gerçekleşmiştir. En önemli dönüm noktası 1967’deki Altı Gün Savaşıdır. Uğradıkları hezimet
  nedeniyle Arapların çoğu Naser’in laik Arap milliyetçiliğinden radikal İslam’a geçiş yapmıştır. 1967’de
  Naser komutasında savaşa “Toprak, Hava, Su” naralarıyla giden ordu altı yıl sonra Enver El Sedat
  komutasında “Allah’u Ekber” diye tekbir getirerek savaşmıştır. Aynı zamanda İsrail’in mucizevi zaferi
  dinin siyasette daha önemli bir yer tutmasına neden olmuştur. 60’larda başlayan dinin yeniden
  güçlenmesi süreci 1970’lerde hız kazanmıştır. Amerika Hristiyanlıklarını gururla ilan eden başkanlarını
  seçmeye başlamıştır. İran şahı tahttan indirilerek Humeyni başa geçmiş; Ziya ül Hak Pakistan’ı iyice
  Müslümanlaştırmaya başlamış; Sri Lanka Budizm’e anayasasında resmi olarak yer vermiştir. Bu sırada
  Komünizm karşıtı Papa Katoliklerin başına geçmiştir.

  70’lerdeki bu değişimin nedeni elit laikliğin fazla ileri gitmesine karşı inananların isyanı şeklinde
  değerlendirilebilir. Devlete ve siyasete güven kalmayınca halk arasında dine dönüş başlamıştır. Örneğin
  Amerika’da Yüce Mahkemenin kürtajı yasallaştıması ya da İndra Gandi’nin Hindulara eziyet etmesi çok
  büyük tepkiyle karşılanmıştır. Laiklik açısından bakacak olursak durum 70’li yıllarda laiklikle yönetilen
  devletlerin çöküşüyle de çakışmaktadır. Sovyetler Birliği’nin şeytani oyunlarının Marksizmi alay konusu
  haline getirmesi, kapitalizmin petrol arz-talep dengesizlikleri ve hiperenflasyon gibi kösteklere takılması
  ve daha genel olarak siyasetçilerin suç ve işsizlik gibi sorunları çözebileceğine dair kuşkuların oluşması
  dünyanın her yerinde hükümetlere olan güveni sarsmıştır ve bu devinim 70’lerden beri bu şekilde
  sürmektedir. Dinin güçlenmesi de bu etkiye tepkinin sonucudur. Aşırı İslamcılar radikal Musevilik ve
  Hinduizm’in tırmanmasına katkıda bulunmuştur. Bunun sonucunda da mollaların coşkusu artmıştır. Bir
  anlamda karşıt taraflar birbirlerinin gelişmesini sağlayan ortamları hazırlamıştır. Ancak dinin öne
  çıkmasında daha derinden giden bir dalga olan küreselleşmenin payı büyüktür. Laiklik savunucuları
  büyük bir sıkıntı içindedir çünkü dinin yükselişe geçiren nedenlerin kapitalizminin başarısını
  sağlayanlarla aynı olmasıdır: rekabet ve seçim.

  Dinin dirilişinin arkasındaki rekabetçi mekanizmayı anlamak için Adam Smith’in “Ulusların Refahı”
  eserine ve Amerikan anayasasına bakmak yeterli olacaktır. Adam Smith serbest piyasanın hırsla olduğu
  kadar Tanrıyla da beraber çalıştığını öne sürer. Bağışlarla geçinen yerleşik olmayan din adamları
  toplumun alt kesimlerine din propogandasında kurumsallaşmış din adamlarından daha heveslidir. Çünkü
  maaşlı din adamları patronlarına yağcılık yapmakla daha çok meşguldür. Avrupa tarihinde bunun
  örneklerine sık rastlanır. Amerikan Anayasasında yapılan ilk değişiklik din ve devlet işleriyle ilgilidir.
  Dinin kurumsallaştırılmasına veya dinin serbestçe uygulanmasına dair kongrenin hiçbir karar
  alamayacağı kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu, hem muhalif görüşte olanların isteklerine uygun olarak
  devletin dinden uzak tutulmasına hem de Thomas Jefferson gibi ruhban sınıfı karşıtı olanların kiliseyi
  devlet işlerinden ayrı tutma isteğine hizmet eden uzlaştırıcı bir maddedir. Sonuç olarak bu madde
  Amerikan dindarlığının itici gücünü oluşturmuş ve kiliseye katılmanın başlı başına gönüllü bir faaliyet
  olduğu, farklı dini grupların rekabetine olanak tanıyan yeni bir ülke tipinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
  Dinin serbest piyasasında ilk başarı örneği vaazlarında sade bir dil kullanan Metodistlere aittir. 1771’de
  ülkede sadece 550 olan sayı 1861’de1 milyona ulaşmıştır. Rekabet ruhu diğer dinleri de etkilemektedir.

  Geçtiğimiz yüzyılda pazar payı en çok düşen din olan Budizm inanışına göre insanların ikna edilmek
  yerine inancı kendi içlerinde keşfetmeleri gerekir. Buna rağmen değişim görülmektedir. Örneğin Güney
  Kore’de Budist rahipler Protestanlarla başa çıkabilmek için inzivaya çekildikleri dağlardan şehirlere inip
  meditasyon merkezleri kurmaktadır. Hinduizm ise kendini koruma konusunda daha bilinçli
  davranmaktadır. Hindistan’ın bazı eyalatlerinde “dokunulmazlar” denen parya sınıfını Müslüman veya
  Hristiyan olmaya ikna edilmelerini engellemek için “din değiştirme karşıtı” yasalar çıkarmıştır. Öte
  yandan Hindu aşramları yaşam sanatını yaymak üzere dünyanın 141 ülkesinde hizmet vermektedir.

  Bu yarış İslam’ın başarısını da körüklemektedir. Suudi Arabistan, dini inanışı polis ve hapishanelerle zorla
  dayatmaktadır. Karşı çıkanları ölümle cezalandırmaktadır. Pek çok İslam ülkesinde camiler devlet yardımı
  almaktadır. Bu Adam Smith’in anlayışına çok ters bir durumdur. İslam, Hristiyanlık kadar ateşli bir şekilde
  dini yaymaya çalışan bir sistem değildir. Takipçileri dinlerini yaymaktan çok geleneksel Müslümanlara
  çözüm bulunmasını zorlaştırmakla ilgilenir. Yine de İslam dininin içinde de göründüğünden çok daha fazla
  rekabet mevcuttur.

  Camiler şu ya da bu imamın öğretilerini takip etse de asıl yetkilerini Kur’an’dan alırlar. İmamlar buna göre
  istedikleri gibi vaaz verebilir. Mega camiler denen, çok büyük camiler yapılmaktadır. Mesela Londra’da
  yapılması planlanan cami oniki bin kişilik olarak tasarlanmıştır. Televizyonlardan ve internetten vaaz
  vermek, fetva çıkarmak da Avrupa ve Ortadoğu’da yaygınlaşmış durumdadır. İslam dünyası, halen
  özgürlük anlamında Hristiyan aleminden çok geridedir. Kamusal alandan din baskısının kalkması ve
  görüşlerin özgürce tartışılp ifade edilmesine zemin hazırlanması gerekmektedir. İslam’ın moderniteyle
  ilgili başarısızlığının özünde de çoğulculuğa karşı duruşu yatmaktadır.

  Rekabet seçime olanak tanır. Eskiden, Amerika hariç dünyanın pek çok yerinde yukarıdan aşağıya işleyen
  din ve devlet sistemi artık din açısından giderek daha fazla aşağıdan yukarıya işlemektedir. Günden güne
  artan bir şekilde insanlar, bir inanca tabi olarak doğmak yerine dinlerini kendileri seçmektedir. Hangi dini,
  dinin nasıl bir türünü, hatta dinsizliği benimseyeceklerine dair seçimlerine kendileri karar vermektedir.
  Çoğulculuk elbette eskiden de vardı ancak hiçbir zaman şu anki kadar büyük çaplı olmamıştı. Göçler de
  çoğulculuğu teşvik eder. Büyük metropollere baktığımızda farklı dinlere ait tapınakların sayıca arttığını
  görürüz. Esas ilişkinin modernite ve laiklik arasında değil modernite ve çoğulculuk arasında olduğu yeni
  yeni anlaşılmaktadır. İnsanlar, tanrıyla olan ilişkilerini kendi seçimlerine göre şekillendirmektedir. Dinin
  devlet işlerinden ayrı ve özgür olması yozlaşmayı engelleyecektir. Dinsel seçimin kamusal hayat üzerinde
  çok büyük bir etkisi vardır. İnsanlar doğuştan bir dine mensup olmak yerine kendi dinlerini kendileri
  seçebildikçe bu konuda daha bilinçli davranacaklardır. Ne yazık ki bir dini inanışa körü körüne bağlılıktan
  kaynaklanan iç savaşların sayısı hiç de az değildir. Halbuki bir dine bağlı olmak şiddete başvurmak
  anla mina gelmemeli aksine kozlar seçim sandığında paylaşılmalıdır. Dünya çapında insanlar yeni
  özgürlüklerini dinin siyaset üzerindeki rolünün azalmasına değil artmasına yönelik kullanmaktadır.

  Moskova’dan, Kahire’ye, Pekin’e kadar yeni demokratikleşen toplumlar Tanrı’yı yeniden kamusal alana
  sokmuştur ve Batı’daki son derece laik dış politika müessesi de bu durumla başetmeye çalışmaktadır.
  Gelişmiş toplumların en belirgin özelliği çoğulcu oluşlarıdır. Protestanlığın yükselişi de vicdani özgürlüğe
  yapılan vurgunun Kuzey Avrupa’daki ekonomik gelişmeyi güçlendirmiş olmasındandır. Dini özgürlük
  modern dünyanın büyük kısmında demokratik toplumlara giden devinimi hızlandırmıştır. Batılı
  toplumlarda ifade ve vicdan özgürlüğü seçim hakkı kadar önemlidir. Çoğulculuk karşıtlığı ve Müslüman
  ülkelerin çoğulculuğa direnişi İslam açısından çifte tehlike oluşturmaktadır. Hem iktisadi gelişmeyi
  engellemekte hem de uzun vadede çoğulculuğun insanların dine yaklaşımını sağlamadaki rolünü
  yadsımaktadır. Pluralizm, yani çoğulculuğun en önemli sınavı din değiştirmeye yönelik takınılan tavırdır.

  İnsanlar, dini bir cemaate katılma veya bu cemaatten ayrılmada tamamen özgür bırakılmalıdır.
  Müslümanlar genelde din değiştirmeye- elbette İslam’ı seçmeye değil,
  Müslümanlıktan vazgeçilmesine sıcak bakmazlar hatta bunu döneklik olarak adlandırarak tamamen karşı çıkarlar.
  Örneğin Suudi Arabistan ve Afganistan’da buna yönelik ölüm cezası bile uygulanır.
  Suudi Arabistan ve İran’da dini eleştirmekle rejimi eleştirmek arasında hiçbir fark yoktur.
  Dinle siyaset tamamen içiçe geçmiştir. Lübnan’da politik güçler Müslüman ve Hristiyanlar arasında
  bölündüğünden bir cemaati terketmek siyasi bir eylemdir.

  İslam dünyası düşünce ve ifade özgürlüğü açısından çok geridedir. Kamusal hayatta yoğun bir dini baskı
  mevcuttur. Çoğulculuğa duyulan tiksinti İslam aleminde herşeyi adeta zehirlemektedir. Otorite ve geleneği
  sorgusuz sualsiz kabul etmeyi gerektirdiğinden entellektüel ve sanatsal yaşamı sınırlandırmaktadır.
  Üniversitelre istedikleri kadar para akıtsınlar teokratik yapı olduğu sürece zeki ve yetenekli insanların
  başka ülkelere gitmeleri kaçınılmaz olacaktır.

  Arap dünyasında yaşayan orta karar Müslümanların çoğu tüketici hatta bazı yerlerde seçmen olarak özgür
  bir hayat sürdürmektedir. Özellikle Şiiler, Sunniler’e kıyasla daha az köktendinci olduklarından İslam’ın
  yeni koşullara uyum sağlamaya elverişli olduğunu vurgularlar. 2007’de Mısır baş müftüsü Kuran’daki
  ayetlere dikkat çekerek din özgürlüğü ilkesine kucak açan bir makale yayınlamış ve İslam aleminde
  şimşekleri üzerine çekmiştir. Kuran’da isteyenin dine inanıp isteyenin inanmamakta özgür olduğu ve
  inanca yönelik hiçbir mecburiyet olmadığı çok açık bir şekilde belirtilmektedir.

  İslam’ın yeniden düzenlenmiş versiyonunun doğuşuna uygun zemin açısından Türkiye ve de Avrupa ve
  ABD’de yaşayan Müslümanlar umut oluşturmaktadır. AKP, İslam’ı moderniteyle ahenkli hale sokmak için
  çaba göstermektedir. Kendisini Atatürk’ün laikliğinin koruyucusu sayan ordu, İslam yanlısı hükümeti
  devirmek için darbe planlarına bile rağbet etmektedir. Anayasa mahkemesi 2008’de partiyi kapatma
  kararının ucundan dönmüştür. Öte yandan AKP de alkol yasağı, milli eğitim müfredatından evrim
  kuramının kaldırılması gibi konulara sıcak bakmaktadır. Buna rağmen temelde demokrasi ve çoğulculuk
  ilkerini kabul etmiş görünmektedir. Partinin gücü giderek büyüyen dindar ve ekonomik açıdan dinamik
  bir orta sınıfın desteğine dayanır. Bu açıdan radikal İslamcı çevrelere yakınlaşacak olanları da merkeze
  çekmekte başarılı olmaktadır. İdam cezasını kaldırmış, kadınlara tanınan hakları arttırmış, yeni
  üniversiteler açmış ve kürtajı yasaklamaktan kaçınmıştır.

  Avrupa’daki Müslümanlar ise radikal uçta olanlara rağmen hızla artan Müslüman orta sınıf sayesinde
  umut vaadetmekte. Yeni yeni ortaya çıkan Müslüman aydınlar moderniteyle İslamın uyumu için çaba
  göstermekte. Avrupa’da yaşayan Müslüman kadınlar daha geç evlenerek daha az çocuk doğurmakta ve
  işücüne dahil olarak ekonomiye katkı sağlamakta. ABD’de benzer bir durum sözkonusu. Böylece reform
  zihniyetine sahip Müslümanlar için potansiyel bir kaynak oluşturmakta. Güçlü bir ekonomiye bağlı olup
  çoğulculuk ilkelerine ve kişisel haklarına sahip çıkmaktalar. Orta sınıf ve genel geçer olarak
  değerlendirilen Amerikalı Müslümanlar dinine bağlı bir Müslüman olmakla modern bir toplumda
  yaşamanın bir çelişki olduğunu kesinlikle düşünmemekte ve Amerika’ya yerleşen Müslümanların
  Amerikan adetlerine uyum sağlamaları gerektiğine inanmaktalar. Araştırmalara göre ibadetlerini yerine
  getirme ve dine verdikleri önem açısından Amerikalı Hristiyanlarla benzerlik göstermekteler.

  Tarihsel açıdan çok katı bir tarzı olan Katolik inancının değişimini buna paralel olarak değerlendirmek
  mümkündür. Bir ülkenin tek bir dini olduğunu savunan Vatikan, bunun tersine insanların zihniyetini
  değiştirmektense halkın iradesiyle birlik olmanın Katolik dinini geliştirecek tek yol olduğunu savunan
  Amerikan Katoliklerinin baskısıyla bu görüşünü değiştirmek zorunda kalmıştır. Vatikan’ın çoğulculuğu
  kabul etmesinin etkisi pek çok ülkede hissedilmiştir. 1974-1989 arasında otoriter rejimden demokrasiye
  geçen 30 ülkenin çoğu Katoliktir. Bu açıdan şu andaki papanın İslam’a bakışı ilginçtir. 16. Benedict, İslam
  aleminin aydınlanma fikirleriyle yüzleşmesinin gerektiğini; bunun inancını zayıflatmak değil iki kavramı
  benimseyerek yapılabileceğini ve dinler arası içten bir diyalog için bunun mecburi olduğunu öne
  sürmüştür. İlki dinsel özgürlüğün kabulü ikincisi ise dinle devlet işlerinin ayrılmasıdır. Çok sayıda
  Müslümanın buna hemen olumsuz tepki vermesi de daha katedecek çok yolları olduğunu göstermektedir.

  devam edecek......

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Amerikan tarzı

  Merhaba

  Tarihe tarafsız bakarsak Amerika’yla ilgili üç gerçek karşımıza çıkacaktır:
  1. Amerika başından beri dindar değildi, sonradan dindarlaştı.
  2. Din ve modernite Amerika’da hiçbir zaman Avrupa’da olduğu gibi birbirine düşman olmadı.
  Aksine birlikte büyüdüler. Amerika modernleştikçe kiliseye gidenlerin sayısı arttı.
  3. Amerika’da dini yaşamın anahtarı çok sayıda mezhebe/tarikata bölünmüş olmasıdır.

  Amerika en başından beri laikle dindarın tuhaf bir karışımıydı. İlk yerleşimcilerin bazıları zulümden kaçan
  dindar mutaassıplar; bazıları da para peşindeki işadamlarıydı. Geri kalanı ise hem Tanrı’ya hem de hırs ve
  servete tapanlardan oluşuyordu. Kilise katılımı zamanla düşmeye başlayan Püriten New England
  kolonisinin saf dindarlığı İngiltere’deki yargıçların tecavüzcü, hırsız ve katil gibi adi suçluları ceza olarak
  Amerika’ya göndermesiyle daha da bozuldu. İngiltere’deki Anglikan Kilisesinin denizaşırı uzaklıktaki
  eyaletine ayıracak çok az kaynağı vardı ve sömürgeciler tütün yetiştirmek için ihtiyaç duydukları, sayıları
  giderek artan kölelerini dine döndürmek için çok az çaba sarfetti. Amerika dindar doğmadığı gibi
  başlangıçta çoğulcu da değildi. Koloniciler elbette yeni kıtaya yelken açarken Hristiyanlığı götürmeye
  gitmişlerdi. Teokrasi yanlıları kırbaçlama, idam gibi vahşi cezalandırmalarla insanları dini kurallara
  uymaya mecbur edince İngiliz hamileri müdahale etmek zorunda kaldı. Hatta İngiltere’nin yurt
  topraklarında olduğu gibi sömürgelerinde de Protestanlığın her türlüsüne izin veren Hoşgörü Kanunu
  çıkarıldı.

  Amerika’nın hoşgörü merkezine dönüşmesinin nedeni bu kadar büyük bir ülkede asayişi sağlamanın
  imkansız oluşuydu. 17.yy ortasından itibaren Virginia gibi aşırı tutucu bölgelerdeki kilise yetkilileri
  muhaliflerin üzerine çullanınca bu insanlar farklı yerlerde kurulan ılımlı sayılan kasabalara sığındı.
  Yatırımcılar da bu dini özgürlükten yararlanarak daha fazla insanı bu bölgelere çekmeye başladı. Bunun
  sonucunda göreceli olarak az sayıda bir nüfus içinde çarpıcı miktarda dinsel çeşitlilik oluştu.

  Amerika Büyük Uyanışlar’ının ilkini 1730-1740’larda yaşadı. Etkileyici vaazlarıyla şehirden şehire dolaşan
  rahipler halkın dini duygularını tetiklemeye başladı. Bu aynı zamanda rekabeti de beraberinde getirdi.
  Yeni kurulan mezhepler her çeşit inananı saflarına çekmeye başladı. 1780’lere gelindiğinde dikkatler,
  insanın Tanrı’yla olan ilişkisinde değil, Amerikan’ın anavatanla ilişkisi hakkındaki ateşli tartışmaya
  yoğunlaşmıştı. Amerika’da en çok hayranlık duyulan aydınlar artık din adamları değil devlet adamlarıydı.
  Siyasi bilimler ilahiyatı tahtından indirmişti. Devrim öncesi Amerika’da din o kadar da istisnai değildi.
  Avrupa’ya kıyasla çok daha fazla tolerans ve çoğulculuk mevcuttu. Ancak sömürgelerin çoğu devlet
  tarafından desteklenen bir din dünyasında yaşıyor, kiliseye vergi ödüyordu. Amerikalı bakanlar da
  Avrupalı meslektaşları gibi sıradan halkın batıl inançlara ve hayvani zevklere düşkünlüğünden
  yakınıyordu. Amerika’nın yolunu Avrupa’dan ayıran esas unsur Amerikan Devrimi oldu.

  Amerikalılar Aydınlanma fikirlerini benimseyip uyguladı ancak dini prensiplerine bağlı kalmaktan da
  vazgeçmedi. Avrupa’da devlet ve dini kurumlar o kadar içiçe geçmişti ki birine dokunmadan diğerine
  saldırmak mümkün değildi oysa Amerika’da böyle bir özleştirme üzerinde fazla durulmadığından bazı din
  adamları da devrimi destekledi. Fransız Devrimi’nde olduğu gibi din düşmanlığı yapılmadı. “Bağımsızlık
  Bildirgesi’nde dinle ilgili herhangi bir sıkıntıdan bahsedilmiyordu. Yapılan devrim esasında laik bir
  meseleydi. Amerikanın kurucularının derdi dini değil tamamen politikti. Despotluğun nasıl önleneceği,
  aristokrat ya da ruhban sınıfından olsun belirli bir kesimin sıradan halka kendi isteklerini kabul
  ettirmesinin nasıl önüne geçileceği, özgürlüğün nasıl korunacağına kafa yordular. Devrimin özünü, dinle
  devleti birbirinden ayırmak ve erkler ayrılığı oluşturmaktı. Bu durum dinin modern dünyada da hayatta
  kalabilmesine olanak tanıdı.

  Devlet yönetiminin dine karışmamasına dair alınan kararının Amerika’nın tüm dünyadaki en dindar ülke
  olmasında büyük payı vardır. Anayasada herhangi bir dini müesseseye hürmet edilmesi ve serbestçe
  ibadetin yasaklanmaması hem toplumda yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı bir hoşgörü oluşmasına hem
  de insanların özgür iradeleriyle dinlerini seçebilmesine olanak sağladı. Din alanında oluşan serbest
  piyasadan pay kapabilmek için din adamları arasında rekabet oluştu. Rahipler insanların ayağına giderek
  onları ikna etmek için birbiriyle yarışmaya başladı. Şu anda da Amerika’ya giden yabancıları en çok
  şaşırtan din piyasasının bu kadar güçlü olması ve dini ürünlerin yaygınlığıdır. Daha başlangıçta böylesine
  radikal bir yol çizilmesinin nedeni devletin kurucularının Avrupa tarzı özellikle İngiltere modeli bir kilise
  müessesesi istememesiydi. Bu, dini kamusal alandan uzaklaştırmak anla mina gelmiyor; dini inanışı
  insanların vicdanına bırakıyordu. Bu ilke bir kez benimsenince dini baskıların sona erip kilise müessesinin
  yerle bir olması kaçınılmazdı. Devleti dinden uzak tutmak isteyenlerle dini devlet işlerinden uzak tutmak
  isteyenler arasında kurulan garip ittifak sayesinde dini özgürlük yasası çıkartıldı.

  Devrim ve İç savaş arasındaki dönemde kiliseye giden Amerikalıların oranı 1776’da %17’den 1850’de
  %34’e ulaştı. Bu hızlı değişim yeni bir uyanış, adeta yeni bir devrim niteliğindeydi. Metodist ve
  Baptistlerin yükselişinin yanı sıra Siyahi Kilise de ortaya çıktı. Bir yandan özgür insanı temel alan
  Evanjelistlerin sayısı arttı bir yandan da Amerikanlaştırılmış bir din oluştu. Yeni kurulan gönüllü
  dernekleri ve kiliseler etrafında yeni topluluklar meydana geldi. Göçmenler de bu coşkuya dahil oldu.
  Amerikalılar dine dönmenin herkesin şahsi seçimi olduğu görüşünü benimsemekle eşit fırsat fikrini de
  kucaklamıştı. Avrupa’da eskiye dair herşeyi temsil eden kilise yeni kıtada devrimin çocuğu olmuştu.
  Evanjelistler, ruhban sınıfı ve rahiplik eğitimi almamış kişiler arasındaki ayırımı kaldırınca karizmatik dini
  liderler ortaya çıktı.

  19.yy Amerikasında eğitimli kesim, Avrupa’da görüldüğü gibi din ve ilerleme arasındaki çekişmeye
  kapılmadı. Bilim dünyasında da düşünen, akıllı mantıklı birinin dindar olamayacağı gibi bir kanı hakim
  olmadı. Halkın tümü içtenlikle inansın inanmasın, din, cumhuriyet kurumlarını oluşturulmasını sağlayan
  ve yeni ulusu birbirine kenetleyen bir unsur olarak görüldü. Dolayısıyla Amerikan tarzı dinin mantık ve
  özgürlükle ilişkisini Avrupa’dan çok farklı biçimde şekillendirdi. Cumhuriyetçilik, liberalizm ve
  Protestanlık karıştırılıp üstüne bir de Tanrı’nın eklendiği bir şeye dönüştü.

  İç Savaş dindar Amerika’yı kölelik yanlısı Güney ve kölelik karşıtı Kuzey olarak ikiye böldü. Her iki tarafın
  orduları da Tanrı’ya dua ederek savaş meydanına çıktı. Bu da savaşın çok kanlı olmasını ve Güneylilerin
  yenilgiyi çok zor hazmetmesine neden oldu. Katolikler ve Protestanlar arasındaki çatışmalar kızıştıktan
  sonra geleneklerine aşırı bağlı olan Katolikler refah devletine bağlanmaya çalışıldı. Yeni gelen göçmenler
  kiliseleri sayesinde Katolik kimliklerini devam ettirebildiler.

  Amerikalılar hangi mezhepten olurlarsa olsunlar Tanrı’nın seçilmiş milleti olduklarına inandıklarından
  ulusal kimliklerine de dine olan bağlılıkları gibi bağlıdırlar. Böylesi bir Hristiyan milliyetçilik büyük
  sonuçlar doğurmuştur. Amerikalılar topraklarını genişletmeyi dini açıdan gerekçelendirmiştir. Toprak ve
  altına hücum aynı zamanda yeni insanların Hıristiyanlaştırılmasına dayanmıştır. Büyük bir kıtaya yayılıp
  Kızılderilileri ve Meksikalıları kenara iterek Amerika yeni vadedilen topraklar olarak görülmüştür.
  Dünyayı geliştirme arzusu kısa sürede Kuzey Amerika’nın dışına taşmış ve Amerika’nın ilk kez yabancı bir
  toplumu “geliştirme” çabasına da yine din ilham kaynağı olmuştur. Şu anda ABD’nin Hawaii eyaleti olan
  Sandviç adalarına misyonerlerini yollayıp yerli halka İncil’i götürerek uygarlaştırmayı amaçlayarak
  adaları ele geçirmişlerdir.

  Zaman içinde Hristiyanlığı yayma, misyonerlik, diplomasi ve emperyalizm arasındaki bağlantılar giderek
  güçlenmiş, misyonerle Amerika’nın diğer ülkelerle ilişkilerinde çok önemli bir rol üstlenmişlerdir.
  Amerika’nın Çin, Japonya, Siyam ve Osmanlı Devleti’yle yaptığı ilk anlaşmalar misyonerlere zulüm
  etmeksizin görevlerini yapma hakkı tanımıştır. Amerika’nın dindarlığı ne kadar büyük olursa olsun kendi
  coğrafyasının sınırlarını aşan ve kendini her zaman haklı gören arsız bir emperyalizme dönüşmüştür.

  devam edecek......

 6. #6
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Amerika’nın Modernitenin Sarsıntılarından Kurtuluşu
  Amerika’nın serbest din piyasası laiklikten Avrupa kadar yoğun olmasa da bir biçimde etkilenmiştir.
  Modernitenin yıkıcı yanları ABD’yi de eski kıtada olduğu kadar yıpratmıştır. İlk gerileme, Amerika’ya
  kimlik kazandırma adına çok şey yapan baskın Protestan kültürünün, laiklik yanlısı liberaller ve laikliğe
  direnen radikaller arasında bölünmesidir. İkincisi Protestanlığın özellikle radikal Protestanların içki ve
  Darwin’le olan mücadelelerinde aşağılanmalarıdır. Üçüncü yenilgi ise daha karmaşıktır. II.Dünya Savaşı
  sonrası siyasi oluşum Amerikanlaşmanın sembolü olarak Judeo-Hristiyanlığa kucak açmıştır. Bu süreçte
  dinin insanların yaşamlarındaki ve toplumsal alandaki rolü tam olarak yok olmasa da tehdit altında
  kalmıştır. 20.yy’ın sonunda Amerika’da din daha önce olmadığı kadar azgın ve yıkıcı bir şekilde geri
  dönmüştür.

  Dindar Amerika’daki ham canlılığa karşın modernitenin yıkıcı unsurlarından kaçmak olanaksızdı.
  Entellektüel yaşam, özellikle üniversiteler giderek laikleşti. Eskiden aynen İngiltere’de olduğu gibi
  üniversite sıralarında din adamları yetişiyordu. Bu durum 19.yy sonlarında değişime uğradı. Puritenler
  tarafından ilahiyat odaklı kurulan Harvard radikal bir değişimle yeni bir üniversite modeline dönüştü.
  Üniversitelerin amacının ebedi hakikatleri aşılamak değil dünyayı anlamak ve bilgiyi geliştirmek olduğunu
  öne sürdüler. Böylece fikirler de piyasaya sürülecek ve öğrenciler de ortaya atılan kuramlardan
  istediklerini seçebilecekti. Üniversiteler, laik araştırma kurumları olma yoluna girince yönetim
  kurullarındaki din adamlarının yerini iş adamları ve bankacılar aldı. Pek çok akademisyen bilinçli bir
  şekilde din düşmanı oldu. Üniversitelerdeki devrim Amerikan’ın aydın kesimine doğrudan yansıdı ve daha
  da genişledi. En iyi uyum sağlayanın tutunup ayakta kalabileceği görüşünü insan toplumuna uyarlayan
  sosyal Darvinizm çok güçlü bir akıntıydı. Kendini üstün gören aydınlar arasında ve pek çok eyalette çok
  rağbet edilen bir akıma dönüştü.

  Sosyal Darwinizmin acımasızlığından hoşlanmayan pek çok entellektüel Aydınlanma fikirlerini kabul
  ederek tarihin bilimin ışığı ve batıl karanlık arasında bir mücadele olduğu görüşünde birleşti. Ya bilim
  kazanacaktı ya da din.

  Kurucuların sarsılmaz görüşleri sosyal Darvinizm ve ekonomik indirgeme karşısında çözülmeye uğradı.
  Amerika’nın en iyi hizipçilerinden Ambrose Bierce Şüphecinin Sözlüğü adlı (daha sonra Şeytanın Sözlüğü
  olarak yeniden isimlendirilecek olan) kitabında ‘korku ve umudun çocuğu’ olan dinin cahil cühelaya
  Bilinmeyenin doğasını açıklamaya çalıştığını söyleyerek dini yaymaya çalışanların da ikiyüzlü dangalaklar
  olduğuna dikkat çekiyordu. Karizmatik hatipler modernitenin getirdiği yeni teknolojileri Tanrı’nın
  gönderdiği hediyeler olarak görüp bu buluşlardan en iyi şekilde faydalanmıştır.

  Amerikan dinin yaratıcılığına en iyi örnek, Bill Clinton, Sarah Palin ve daha birçok ünlünün de takipçisi
  olduğu Pentecostalizm akımıdır. Azat edilmiş köle bir aileden gelen bir gözü kör, çopur bir zenci olan
  William Seymour tarafından 1906 yılında başlatılmıştır. Bu insanlar yeteri kadar içtenlikle dua ederlerse
  İsa’nın yeniden yeryüzüne geri döneceğine inanırlar. Fakir, çaresiz umudunu kaybetmiş insanlar hemen
  akımın takipçisi oldu. Amerikan rüyasının vücut bulduğu, bolluk ve gelişmenin odağı, Yeni Kudüs olarak
  görülen Los Angeles (LA) şehri olumlu bir bakış açısı ve teknoloji sayesinde yaşanamaz bir coğrafyayı
  yaşanılabilecek hale getirilmesiyle oluşturulmuştu. Kentin karanlık yönü ise beyaz üst sınıfla onlara
  hizmet eden farklı ırklardan azınlıklardı. Güney ve Ortabatıdan yeni bir hayat kurma umuduyla şehre göç
  eden ve aradığını bulamayıp işçilik veya hizmetkarlık yapan kesim Pentekostalizm inanışına rağbet ettiler.

  Üst kesim ayaktakımının Yeni Kudüs’ün kapısını bulduklarını iddia etmeye cüret etmelerinden rahatsız
  olmuştu. Ancak bu yeniden diriliş hızla devam etti. 1922’de A.S. McPherson adlı bir kadın vaiz
  Pentekostalist akımın önderliğine geçti. Kurulan kilise korosunda Anthony Quinn de vardı. Hatta Charlie
  Chaplin bile akıma olan hayranlığını dile getirdi. Hollywood’un Altın Çağı’ndan umulan herşey bu kadının
  vaazlarında bulunabiliyordu. LA’de başlayan, önce bir zenci sonra bir kadının önderliğinde gelişen bu
  akım başlarda eğitimli üst sınıf tarafından yoğun tepki görmüş ve eleştirilmiş olmasına rağmen giderek
  tüm ülkeye ve radyo yayınları sayesinde ülke sınırlarını aştı. Şu anda ise dünyada en hızlı yayılan
  akımlardan biri haline gelmiş bulunmakta.

  II. Dünya Savaşı Amerikan dindarlığının zirve yapmasını sağladı ve savaş sonrasında da devam etti. O
  dönemde yapılan anketlere göre Amerikalılar sanayileşmiş ülkeler arasında en dindar olanıydı. Son moda
  dinine bağlı olmaktı. Politikacılar dinle vatanseverlik bağını pekiştirerek Soğuk Savaş sırasında dini
  ulusun kalkanı, Amerikan’ın gizli silahı olarak öne çıkardılar. Tanrı’nın Amerikan yönetiminin ve
  Amerikan tarzı yaşamın belirleyicisi olduğu toplumca kabul gören bir görüştü. Bu aynı zamanda dini
  hoşgörünün de arttığı bir dönem olmuştur. Naziler’in Yahudi Soykırımı Amerika’da varolan Yahudi
  düşmanlığını gözden düşürmüştür. Savaştan kaçıp Amerika’ya sığınan Yahudilerle birlikte Amerikalı
  Yahudi nüfusunun giderek artması ve entellektüel başarıları toplumda dini hoşgörüyü teşvik etmiştir.

  Amerika öncelikle üç ayrı gruba ayırabileceğimiz büyük bir topluluktur. Protestan, Katolik ve Musevilerin
  birbiriyle kaynaşmasıyla Amerikan Devleti’ne sıkıca bağlı Protestan Amerikalı, Katolik Amerikalı ve
  Musevi Amerikalılar oluşmuş dolayısıyla Judeo-Hristiyan bir ulus doğmuştur. Din, vatanperverlik
  simgesine indirgenmekle kalmamış yukarı doğru sosyal hareketliliğin sembolü haline gelmiştir. O
  dönemde dinine bağlı olmak Amerikan rüyasına ulaştıracak ucuz bir bilete benzetilebilir.

  Avrupa’da solcuların ateizmi kucaklamasında hatta Hristiyan Sosyalistlerin kilise müessesesini
  eleştirmesinde olduğu gibi siyasi muhalifler kiliseye de karşı gelmeye mecburken; Amerika’da en azından
  1960’lara kadar solcuların da muhafazakar karşıtları kadar Hristiyan olması muhtemeldi. Ancak
  Eisenhower’ın vurguladığı gibi “neye inanırsan inan yeter ki inan” felsefesini takiben din konusunda
  anlaşmaya varılmasıyla dengeli bir durumoluştu. Ancak bu denge, dinin ve inancın sadece Amerikan
  bireyselliği taraftarı olmak anl***** geldiği 60’lı yıllarda değişikliğe uğradı. Amerikan siyasi tarihi
  açısından Kennedy’nin Katolik oluşunun üzerinde durmayışı, dinin sivilliğinin zirvesi olarak
  değerlendirilebilir. Yurttaşlık Hakları Hareketi ve Savaş Karşıtı Hareket gibi sol görüşlü protestolar dini
  hırsların yeniden siyaset sahnesine çıkmasına neden oldu.
  İki hareket de Martin Luther King gibi dini yönden önemli şahsiyetlerin başı çekmesiyle meydana geldi.

  20.yy’ın ilk yarısında Evanjelistler tarafından fişeklenen dini çekişme
  alkol ve evrim tartışması üzerinden yürütüldü. İkinci yarıdaysa, dinin toplumun
  marjinal kesimlerine itilmesine kararlı olanların çabasıyla alevlendi. 60’ların başında Anayasa
  Mahkemesinin kararıyla okullarda dua ve İncil okutulması yasaklandı. Ancak inançlı kesimi asıl çıldırtan
  1973’te alınan kürtajın tüm ülkede yasallaşması kararıdır. Sadece yargıtaya değil, Demokratlara, solcu
  bürokratlara ve akademisyenlere de kızgın hale gelen toplumun genelinde asayiş bozuldu, şüphe,
  karamsarlık ve şiddet başgösterdi. Ülkede her dakikada 5 ciddi suç işlenir hale geldi. İşçi sınıfı ve liberal
  elit arasındaki gerginlik giderek tırmandı. Liberalizmin fazla yükselmesiyle Evanjelizm yeniden güçlendi.
  Muhafazakar akım farklı tutucu grupların biraraya gelmesiyle oluşan Ahlaki Çoğunluk hareketi adıyla
  başladı. Yaşam, aile ve Amerikan yanlısı olan akım, dinci sağcıların yükselişini sağladı. Aile değerlerini
  yücelten dinci sağcılardan bazısının adlarının zina veya yolsuzluk skandallarına karıştığı da çok oldu.

  Tüm karışıklıklara ve zorluklara rağmen dinci sağ 1980’lerden itibaren güçlü siyasi bir altyapı oluşturmada
  başarı sağladı. Yine de Hristiyanlığın dünyevi meselelerdense öteki dünyaya odaklı olması bazı açılardan
  tutarsızlık yaratıyordu. Örneğin Muhafazakarların oyuyla başa gelen Reagan, oy tabanının hevesle
  beklediği kürtaj yasağı yerine vergilerde kesinti yapmaya daha meraklıydı.

  Yapılan bağışlar ve bilinçli örgütlenme sayesinde, dini kurumlar sosyal devlet hizmetlerinin büyük kısmını
  sağlamaya başladı. 1981’de başkentte kurulan Aile Araştırma Konseyi tüm ülkeye yayılarak şu anda 4,5
  milyon üyesi olan yıllık geliri 10 milyon doları aşan bir örgüte dönüştü. Dinci sağcılar eyaletlerde daha
  güçlüydü. 2000’lere gelindiğinde dinci sağcıların kendilerinden biri olarak gördükleri George W. Bush
  modern Amerika’nın ilk Evanjelist başkanı sayılır. Hükümet kabinesinde dinine yürekten bağlı
  Hristiyanların sayısı az değildi. Öteki başkanlara kıyasla çok daha ileri gidip dinci sağcıların gündemini
  uygulamaya koydu. Her fırsatta din ve siyasi açıdan Avrupa ve Amerika arasındaki büyük farkı dile getirdi.
  2000’lerden sonra ise artık dini bölünme Protestanlar, Katolikler veya Museviler arasında değil, dinine
  bağlı olanlarla, dine uzak duranlar arasındadır. Aslında Amerika’da din, uygulamada doğuştan değil sonradan seçilir.

  İnsanlar kökenindeki dine mecbur olmaktansa istediği dine, mezhebe inanmakta
  serbesttir. Pek çok yetişkinin din veya mezhep değiştirdiği görülmektedir. Bir anlamda Amerikalılar hep
  bir arayış içindedir. Seçeneklerin fazla oluşu da insanları o mezhepten diğerine, o tarikattan öbürüne
  geçişine ortam sağlamaktadır. Ateistlerin ya da inançsızların sayısı da az değildir. Öte yandan dindarlar
  mercek altına alındığında dini öğreti konusunda fazlasıyla cahil olduklarını da unutmamak gerekir

  devam edecek......

 7. #7
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Rasyonel Avrupa siyaseti ile inanç odaklı Amerika politikaları arasındaki uçurum Bush döneminde iyice
  genişledi. İngiltere’de dalga konusu olmamak için Tony Blair Hristiyan inancını ne kadar kendine saklamış
  olsa da medyanın gazabından kurtulamadı. Tam aksine Bush ise en başından beri dindarlığını her
  defasında vurguladı ve bundan büyük ölçüde faydalandı. Hatta İsa’nın en sevdiği filozof olduğunu
  söylediği bile oldu. Bush’un söylevleri dini referanslarla doluydu: Tanrı’nın isteği, Tanrı’nın tarihteki rolü,
  iyi ve kötü arasındaki çekişme, vs. Öte yandan bu sözlerin bir din adamının değil bir siyasetçinin ağzından
  çıktığını duyan Avrupalılar’ın tüyleri diken diken oluyordu. Nasıl ki Blair’in inanç konusunu gündeme
  getirmemesinin temelinde siyasi pragmatizm yatıyorduysa, Bush’un dindarlığıyla böbürlenmesinin de
  altında siyasi hesaplar vardı. Bush döneminde görüşme önceliği büyükelçiler ve diplomatlar değil
  papazlardı. Bush’un Tanrı’yı, dini, dinin önemini ve dindarlığını sürekli vurgulamanın karşılığını aldı.
  Sonunda dinci sağcılar -hem Evanjelistler hem de muhafazkar Katolikler- Bush’a sağlam bir oy tabanı
  sağladı. Bu bağ 11 Eylül sonrasında iyice güçlendi. Bush yanlısı dindarlar Saddam’ın kitle imha silahlarına
  sahip olduğuna ve El Kaide ile bağlantısı bulunduğuna ikna olarak Irak’a saldırma gerekçelerini de hiç
  sorgulamadı.

  Tanrı tarafından görevlendirildiğini düşünen Bush yönetiminde, köktendinci Hristiyanlık anlayışı ve
  askeri gücüyle ileri teknoloji sahibi Amerika, kendisini İncil’in müjdesini tüm dünyaya yaymakla görevli
  addetti. O dönemde Avrupa Komisyonu’nun gelmiş geçmiş en başarılı başkanı olan Jacques Delors,
  Atlantik ötesi ilişkileri şekillendiren en önemli kuvvetin inananlarla inanmayanlar arasındaki çatışma
  olarak değerlendirmişti. Çünkü din, Avrupalılar için milliyetçilik, ırkçılık gibi duyguları kışkırtan
  geçmişten gelen bir karabasan gibiydi ve toplumlara haddinden fazla zarar vermişti. Günümüzün ünlü
  filozofları Derrida ve Habermas, Bush’un din odaklı siyasi tavrını eleştirerek Avrupa ‘da herhangi bir
  devlet başkanının güne dua ederek başlamasının hayal bile edilemeyeceğini öne sürüyordu.

  Sonuçta Amerikan dindarlığına karşı duyulan şüphe ve güvensizlik hissi giderek arttı. Laik Avrupa ve
  dindar Amerika arasındaki gerginlik Obama döneminde de devam edecek gibi görünmekte. Avrupa’yı en
  çok rahatsız eden konulardan biri de Amerika’nın İsrail politikası oldu. İki başkan Irak konusunda çok iyi
  anlaşmasına rağmen Blair, Bush’un İsrail’e yeteri kadar baskı uygulamamasından rahatsız olduğunu
  açıkça dile getirdi. Bush öncesinde Amerika’nın İsrail’e olan tutumu “Yahudi Lobisi”ne bağlanırken Bush’la
  birlikte Hristiyan Siyonistler de suçlanmaya başladı. Çünkü Hristiyan Siyonistler, Tanrı’nın İsrail
  topraklarını İsrailoğulları Musevilere bahşettiğine inanmanın yanısıra, İsa’nın yeniden yeryüzüne gelişinin
  ve Mahşer gününün önkoşulunun İsrail’in tam anlamıyla yeniden kurulması olduğuna inanmaktalar. Zaten
  Amerikan toplumunun İsrail’e gösterdiği dini destek çok eskiye dayanmaktadır. Buna rağmen İsrail yanlısı
  siyaset güderken Teksaslılara özgü inadıyla ünlü Bush’un inançtan çok politik pragmatizmden etkilendiği
  de açıktır. Ortadoğu’daki dayanağından asla kuşku duymadı. Kendine göre mantıklı bir denge
  oluşturabilmek için toplum önünde Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik kararlılığından vazgeçmedi.

  Amerikan’ın Irak’a müdahalesinde, kitle imha silahları ve petrol rezervleri gibi dünyevi nedenler büyük
  rol oynadı. Bölgeye demokrasi götürmenin uzun vadeli bir çözüm olacağı düşünüldü ama evdeki hesap
  çarşıya uymadı. Aslına bakılırsa “terörle savaş” söz konusu olduğunda din odaklı Bush yönetiminin İslam
  hakkında kör cahil olduğu da ortaya çıktı. Savaş öncesinde Beyaz Saray’da, Şiilerle Sunnilerin arasındaki
  farkı idrak etmiş olanların sayısı yok denecek kadar azdır. Terörizmi destekleyen devletlere olan takıntısı
  ve demokrasinin radikal İslam’a çare olacağı varsayımıyla hareket eden Bush iktidarının hem Filistin hem
  Irak’ta mezheplerin önemini küçümsemesi sonucunda ortaya korkunç bir manzara çıktı. Din adına
  savaşanların devletçe desteğe ihtiyacı olmadığı ve demokasinin popüler dini akımların işine yaradığı
  anlaşıldı. Irak’ta mezhep çatışmaları patlak verdi. Filistin’deki seçimlerde radikal Hamas daha laik El Fetih
  Partisinin önüne geçti.

  Amerikan toplumunun en muhafazakar uçları mücadelenin Usame bin Ladin veya Saddam’a karşı değil
  şeytana karşı verildiğini düşünmekte. Dolayısıyla dindarlar kendi içinde hem ulusal cephede liberallerle
  hem de küresel cephede İslamcılarla mücadele etmekte. Pek çok eyalette eşcinsel evliliklere, kürtaja karşı
  daimi kampanyalar düzenlenmekte.

  Bush döneminde diğer modern ülkelere kıyasla dinin Amerika’nın dış politikaları üzerindeki etkisinin
  ölçüsü kaçtı. Yine de Bush’un tarihsel teamülün dışına çıktığını da söylemek zor. Çünkü Amerika henüz
  sömürgeyken devrimciler hükümdarlarının İngiliz kralı değil Tanrı’nın ta kendisi olduğunu vurgulayarak
  bağımsızlık arayışına girmişti. Modern çağda ise Sovyetler şeytani olarak algılanmıştı. Dolayısıyla aslında
  din her zaman Amerikan politikasının bir parçası oldu. Sonuçta, Bush döneminde dinin Irak ve İsrail
  üzerindeki rolü Amerika’yı dünyanın geri kalanının onaylamadığı bir konuma itti. Amerikan’ın dindar
  kesimi genelde diğer Amerikalıların inandıklarına benzer şeylere inanıyordu. Sadece inançları daha
  güçlüydü. Diğer Amerikalılar kadar esnek olmasalar da dindar kesimin fikrinin değişmesi de imkansız
  değildi. Irak’ta yaşanan başarısızlık bunu ispatlamış oldu.

  Amerikan dış siyaseti zıtlıkları içinde barındırarak aynı zamanda hem güce hem ahlağa; realizme ve
  idealizme; pragmatizme ve ilkelere dayalı aynı anda hem çıkarları koruyup hem de değerleri yüceltme
  hedefine odaklı bir şekilde duruma göre şıkların hepsini seçip hem liberal hem muhafazakar olabildi.
  Amerikan tarihi boyunca dış politika çelişkiler ve geleneklerin bir karışımı olarak karşımıza çıksa bile bir
  görüşe fazla meyillenmenin sonucunda tepki olarak hep aksi yöne kayma görüldü. Bush’un durumu da bu
  kalıba uydu ve dinci sağcıların çok ileri gittiği kanısı hakim hale gelince sandıktan demokrat Obama çıktı.
  Ancak iktidardaki partiden bağımsız olarak Obama döneminde de Amerikan siyasetinin başlıca
  müttefiklerine kıyasla içeride ve dışarıda her zaman din güdümlü olacağı kesindir.

  Bush döneminde dindar sol kesim de güçlendi. Bu kesime dahil olanlar arasında hem din hem sosyal
  politika konularında liberal bir tavır benimseyen maneviyatçı ileri görüşlüler hem de din konusunda
  tutucu ancak sosyal politikalarda aktivist eğilimliler bulunmakta. Obama, dindar sol kesimin temsilcisi
  olarak gösterilebilir. Obama siyasi bir güç olmadan önce dahi Demokratların Tanrı’yı daha ciddiye almaya
  çabaladığı da gözden kaçırılmamalıdır. Müslüman iken ateist olan bir baba ve kiliseye pek gitmeyen
  Hristiyan bir annenin oğlu olan Barak Obama, seçim kampanyası boyunca kendisinin Tanrı’yı ve hakikati
  bulduğunu vurgulayıp geneli dindar Amerikan toplumunun sempatisini toplayarak Hillary Clinton’ı
  geride bırakmayı başardı. Bill Clinton da dinine bağlılığını, kiliseye gidip dua ettiğini çok kez topluma ifşa
  etmiş olsa da özel hayatındaki tutarsızlık toplumu samimiyetinden şüphe ettirmişti. Solun vaaz
  verircesine nasihat etmekten korktuğundan uzun süredir kültürel değerlerin sosyal sorunlar üzerindeki
  rolünü yadsıdığını öne sürerek yeni bir yaklaşıma sahip olduğunu iddia ederek dini önemsemeyenlerden
  olduğu kadar fazlasıyla önemseyenlerin de dahil olduğu çok daha geniş bir kitleden oy topladı.
  Amerikan toplumunda ve Obama örneğinde olduğu gibi insanlar dinlerini seçmekte özgür bırakıldıkça bu
  haklarına sahip çıkmaları ve din konusunu önemsemeleri ihtimali artmaktadır.

  devam edecek......

 8. #8
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  AMERİKAN DİN PİYASASI

  Amerikan toplumunda din de serbest piyasadan nasibini fazlasıyla almıştır. Ülkenin dini mülteciler
  tarafından kurulmuş olması, anayasanın dinde serbest piyasayı zorunlu kılması, yoğun göç alması gibi
  süregelen unsurlar ve yenilikçilik anlayışıyla rekabetçi bir çeşitlilik sunar. Amerikan dininin rekabet
  avantajı, bu unsurların topluma köklü bir biçimde yerleşmiş oluşundan gelmektedir. 2005 kayıtlarına göre
  ülke çapında 217 farklı kilise geleneği ve din tüketicisi ya da din müşterisi diye adlandırabileceğimiz
  milyon kilise üyesi bulunmaktadır. Yapılan piyasa araştırmalarına göre “dini ürünler” pazarı 2004’de 5
  milyar dolardan 2008’de 6 milyar dolara yükselmiştir. Bu ürünlerin başını dini filmler ve kitaplar çeker.
  Dini yayın yapan kurumlardan, dini okullara, kolejlere kadar ABD dünyanın en kapsamlı dini altyapısına
  sahiptir.

  Amerikan din piyasası rekabetçi başarının tüm pazar özelliklerini gösterir. Piyasada her inanca cevap
  veren bir tapınak mevcuttur. Kaydadeğer bir nüfusa sahip her kentte Budizm’den Musevi liğe her tür din
  için çeşitli ibadethaneler bulunmaktadır. Alışveriş merkezleri gibi kocaman otoparkları ve eğlence
  bölümleri olan “megakiliseler” vardır. Kiliseler bir anlamda dindarlara lokal, yerel bir kulüp gibi hizmet
  vermektedir. Sinemasından, lokantalarına, kreşlerden oyun alanlarına kadar Amerikalıları cezbedecek pek
  çok imkan burada birlikte sunulmakta. Bu kiliseler şehirdışındaki banliyölerde yaşayanlara cemaatin
  diğer üyeleriyle sosyal bağlar kurabilecekleri, birbirinden uzak yerlerde oturanların biraraya
  gelebilecekleri sosyal bir ortam yaratarak toplumsal bir ihtiyaca cevap vermekte. Özellikle orta sınıf
  Amerikalılar bu megakiliselere akın etmektedir. Büyük bir işletme mantığıyla çalışan Amerikalı kilise
  örgütleri, aynı zamanda başka ülkelerde özellikle Kanada ve Avrupa’da devletin sorumluluğunda olan
  sosyal hizmetleri de üstlenmiş durumda. Örneğin evliliğinde sorun yaşayanlardan, yas tutanlara, şiddet
  görmüş kadınlardan, uyuşturucu bağımlılarına, ekonomik sorun yaşayanlardan sıkıntısı olan ve kiliseye
  başvuran herkese destek olarak danışmanlık hizmeti de sunmaktalar. Bir anlamda kiliseler sağladıkları
  desteği insanları Tanrı’ya çekme amacıyla kullanmakta.

  Amerika’da din piyasasının bu kadar gelişmiş ve çok seçenekli olması ise insanların kendi seçtiği yolu
  izlemesine ve isterse değiştirmesine fırsat vermekte. Maddiyatın bu kadar öne çıktığı bir düzende,
  maneviyat ve mutluluk peşindeki insanlar aradıklarını dinde bulma eğiliminde. Amerika’da görünen o ki,
  dini bir cemaate bağlı olmak insanların aidiyat hissini pekiştirdiğinden insanların birbirine güven
  duymasını sağlayarak birbirleriyle ticaret yapma, iş bağlantısı kurma ihtimalini dolayısıyla sosyal
  sermayeyi de attırmakta. Amerika’da kiliseye gidenlerin eğitimlerine daha uzun süre devam ettiği de
  görülmekte. Buna göre inançlı olanlar kazançlı çıkmakta diyebiliriz. Amerikan tarzında sorunu olanlarla
  çözümü olanlar din vasıtasıyla biraraya geliyor ve resmi değil gayri resmi bir biçimde güvenli bir ortamda
  insanlar iletişime geçebiliyor. Amerika sivil derneklerin çoğu bir şekilde dinle bağlantılı. Din çok fazla
  zaman ve kaynak kaybı oluşturmasına rağmen bir yandan da insanların sosyal açıdan birbirlerine
  bağlanmalarını sağlamakta.

  Amerika’nın ilerlemeye ve toplumsal sınıf atlamaya olan inancı, dinamizmini de bir ölçüde açıklayabilir.
  Ancak bu toplumsal bağların kurulmasını ve sürdürülmesini de engelleme potansiyeline sahiptir. Din bu
  açıdan büyük bir açığı kapatmaktadır ve Amerika’da din piyasası da elbette arz-talep üzerine kuruludur.
  Amerika’da şehir dışındaki yerleşimlerde refah içinde yaşayanlarla şehirde mahrum bir şekilde
  yaşayanlar açısından din iki farklı şekilde işlemektedir. Megakiliseler, şehirdışında birbirine çok benzeyen
  rahat yerleşimlerde oturanların can sıkıntısını giderecek bir ortam sunarken, şehirlerdeki kiliseler
  cemaatlerine daha çok sosyal destek sağlar. Pek çok yerde tıbbi bakım ve danışmanlık hizmetleri kiliseler
  tarafından sağlanmaktadır. Bunlara bedava toplu aşılamalar da dahildir. Çünkü fakirler için sosyal sağlık
  hizmeti çok yetersizdir. 50 Amerikalıdan biri hayatı boyunca en az bir kez mahkum olur. 18 yaşın
  altındaki 1,5 milyon çocuğun ebeveynlerinden biri hapishanede yatmaktadır. Bu çocuklar sadece ruhsal
  sorunlarla boğuşup yoksulluk çekmekle kalmaz, ileride kendilerinin de hapishaneye düşme ihtimali çok
  yüksektir. Özellikle zencilerin ve latin kökenlilerin sorunları çok daha fazladır. Bu açıdan da ayrımcılık
  yapmaksızın ihtiyacı olanlara sosyal destek sağlayan kiliseler toplumda önemli bir yere sahiptir. Aş evi,
  yetimhane, barınak, kötü muamele görmüş kadın ve çocuklara sığınma yeri, yeni göçmenlere hukuki
  danışmanlık gibi pek çok hizmet sunan kiliseler çok amaçlı bir hal almıştır. Aileleri ve toplumu yeniden
  canlandırma rolünü üstlenmiştir.

  Hristiyanlığı modern dünyayla birleştirme tutkusu pazarlamadan öte bir meseledir. Bu aslında
  Amerika’nın dindarlığından çok kurumsallığının bir yansımasıdır. İnançsız insanları İsa’ya tapan insanlara
  dönüştürme gayesi güden ve aynen kurumsal bir şirket zihniyetiyle işletilen ve mükemmel servis ve lüks
  kilise hizmeti sunan dolayısıyla çok büyük paralar kazanan kurumlar mevcuttur. Öyle ki daha küçük ancak
  refah düzeyi yüksek yerleşimlere bayiilik şeklinde daha ufak çaplı kiliseler kurmaktadırlar. Amerikalı
  girişimciler popüler Amerikan kültürünün fikirlerinden yararlanarak bunları din alanına taşımıştır. Din
  temalı pek çok park ve müze bulunmaktadır. Cinsellik konusunda bile internet üzerinden dini bilgilere
  ulaşmak mümkündür. Müşteri odaklı hizmet anlayışı beraberinde gelişme ve büyümeyi getirmektedir. Bu
  büyük çaplı ekonomi ve yoğun nakit akışı girişimci papazların dini mesajlarını yaymak için tüm araçlardan
  faydalanmalarına ve neredeyse her yolu mübah görmelerine yol açmaktadır. Megakiliselerin en çok
  eleştirilen tarafı dinin yumuşatılıp kilisenin ortalama bir alışveriş merkezine dönüştürülmüş olmasıdır.

  Bir başka eleştiri de bu kiliselerin din adına değil insanların başarılı olması adına hizmet ettiğidir. Ancak
  önceleri dini kurumların kazanç için kullanılmasına çekinceyle yaklaşan Evanjelistler artık din ve iş
  dünyası evliliğinin Amerikan tarihinin derinlerine dayandığını ileri sürmektedir.

  GÖÇMENLER VE DİN
  Amerika’da olduğu gibi Avrupa ekonomisinde de göç önemli rol oynar. Milyonlarca Müslüman’ın Avrupa’ya yerleşmesi

  devam edecek......

 9. #9
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  GÖÇMENLER VE DİN

  Amerika’da olduğu gibi Avrupa ekonomisinde de göç önemli rol oynar. Milyonlarca Müslüman’ın
  Avrupa’ya yerleşmesi daha önce ibadetle pek ilgisi olmayan Hristiyanların bile dini ibadetleriyle daha çok
  ilgilenmelerine neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden Avrupa’ya gelen Hristiyanlar’ın sayısı da
  azımsanamaz. Örneğin Londra’da Pazar günü kiliseye gidenlerin yarısından fazlası göçmenlerdir.
  Avrupa’da da Amerika’da olduğu gibi göçmenlerin yeni yurtlarına alışmasında din çok önemli bir rol
  oynar. Aynı şekilde dindar kişiler laiklere oranla daha çok üremeye yatkındır. Bu da dindar kesime uzun
  vadede avantaj getirir. Avrupa da sonunda din ekonomisini serbestleştirmektedir. Devlet eliyle vergi
  sistemi dahilinde kilise için toplanan pay yerine kişilerin tercihine bağlı olarak dini işlerin bağışlarla
  yürütülmesi önem kazanmıştır. Ancak Avrupa devletlerinin sosyal hizmetleri çok gelişmiştir ve her
  vatandaşa eşit sunulmaktadır bu yüzden de din temelli refah hizmetlerine talep azdır.

  Bunun tam tersinin geçerli olduğu Amerika’da göçmenler Amerikan dinini yeniden biçimlendirilmesine
  yardım ediyor. Göçmenlerin etkisiyle dini ihraç etmekle kalmayıp aynı zamanda ithal de ediyor. Yakın
  tarihe kadar özgün dili olan Latince’den vazgeçmeyen Katolik kilisesi, Latin Amerikalı çoğunlukta
  olduğundan ayinler İspanyolca düzenleniyor. Örneğin New York’un Çin mahallesindeki kiliseler Çinlilere
  iş, aş ve barınak sağlıyor. Göçmenlerin yeni geldikleri ülkeye alışmasına yardımcı olurken kendi
  kültürlerinin de bir kısmını korumalarına izin veriyor. Amerikan tarzı Hristiyanlık gelişmekte olan
  ülkelerde yayılıp değişime uğruyor daha sonra gelişmekte olan dünyanın Hristiyanlığı da Amerika’ya geri
  dönüyor. Hatta şöyle ki; gelişmekte olan ülkelerdeki Hristiyan kiliseler Amerikalı kafirleri dine
  döndürmek için misyonerler göndermeye bile başladı.

  Avrupalı Müslümanların çoğu yoksuldur. Çoğunluğu eğitimsiz göçmenler genelde Avrupalıların yapmak
  istemediği vasıfsız işlerde çalışmaktadır. Avrupa’da toplum dışına itilen Müslüman gençler kimlik arayışı
  içinde radikal İslam’a kaymakta; aile bağları ve adetler gibi İslami değerlerinden uzaklaştıklarından
  köktendincilik ve bağnazlığa yönelmektedir. İngiliz İstihbaratının yaptığı çalışmaya göre 3000 İngiliz
  vatandaşı Müslüman El Kaide kamplarında eğitim görmüştür. Bu oldukça karmaşık ve zor bir durumdur.
  İki dini topluluk arasındaki nefret, Müslümanların bir kısmının El Kaide hedeflerine olan sempatisi ve
  Avrupalıların çoğunun da Müslümanları, İslam uygarlıklarının başarılarıyla değil de bombalama olayları
  ve İslamı eleştirenlerin din adına katledilmesiyle özdeşleştirmesiyle iyice körüklenmektedir.

  DİNİN ROLÜ

  Avrupa’da dinin dirilişi, nicelikten çok niteliksel olacak gibi görünmekte. Dinine sımsıkı bağlı bir çekirdek
  etrafında çoğalan inananların artması muhtemeldir. Ancak Avrupa’da Hristiyanlığın dirilişinden daha
  kesin bir şey vardır ki o da dinin kamusal alanda daha büyük rol oynayacağıdır. Avrupa’da İslam’ın
  yükselişi bunu kaçınılmaz kılmaktadır. Danimarka’daki karikatür krizinden, Fransa’daki başörtüsü
  krizine, Türkiye’nin AB üyeliğine kadar kıta siyasetinde büyük rol oynamaya çoktan başlamıştır. Aynen
  Amerika’da olduğu gibi Avrupalı politikacılar da kültürel sorunlara el atmaya mecbur kalmaktadır. Ailenin
  rolü, biyoteknolojinin izlemesi gereken yol gibi çok geniş bir yelpazede pek çok sorun gündemdedir.
  Geleneksel olarak dine karşı Avrupalı umursamazlığıyla övünen Kanada bile şu anda bir Evanjelist olan
  Stephen Harper tarafından yönetilmektedir.

  İnsanların çalıştıkları işe, yaşadıkları topluma yabancılaşmasını önleme amacıyla pek çok Amerikan şirketi
  çalışanlarının ibadetlerini yerine getirebilmesi için imkan tanır. Çalışanlar hayatlarının büyük kısmını
  geçirdikleri işyerinde sorumlu oldukları işin anlamlı olmasını giderek daha çok istemektedir. Bu talebi
  karşılamak için kurumsal şirketler birbiriyle yarışmaktadır. Amerikalı Evanjelistler işlerini de ilahi, dini
  bir görev olarak algılamaktadır. Dini görev ve anlama yapılan bu vurgu tutkulu kapitalizmin yükselişiyle
  doğrudan bağlantılıdır. Üst rütbeli askerlerden sonra Amerikan’ın en dindar ikinci elit kesimi, şirket
  yönetcileridir. Bunun altında yatan neden ise hayatta bir anlam arayışının insanların dışarıdaki yaşamını
  olduğu kadar işyerindeki ortamını da etkilemesidir. Devlet dairelerinde çalışanların rahatça din hakkında
  konuşmalarına izin veren yasayı çıkaran Bill Clinton olmuştur.

  İnsanların bilgisi arttıkça dinin ortadan kalkacağını savunan görüşün tersini ispatlarcasına Amerika’da din
  bir kenara atılmaktansa modernitenin sorunlarına çözüm olma yolunda ilerlemekte. Rekabetin ve
  fırsatların giderek arttığı bir toplumda inançlı olmak illaki değil ama gönenç kazanmak için faydalı bir
  unsura dönüşmekte. Aynı zamanda toplumun alt kesimlerinin, kapitalist düzende tutunamayanların da
  medet umduğu sığınacak bir kapı olarak insanlara destek olmakta. Büyük olasılıkla dünyanın geri kalanı
  da Avrupa modeli yerine Amerikan modelini izleyecektir çünkü gelişmekte olan ülkeler, Avrupa’dakine
  benzer refah devletleri olamayacak kadar fakirdir. Çin ve Güney Kore gibi zengin olsalar bile kültürel
  anlamda insanların devletten geçinmesine sıcak bakmayan toplumlar da mevcuttur. Dolayısıyla dine
  bağlılık hem modernitenin çalkantılarına hem de diğer sosyal güvence sistemlerinin zayıflığına mantıklı
  bir cevap oluşturabilir.

  Günümüzde laik solun en önemli filozoflarından Habermas, sosyalizmin bir zamanlar yaptığı gibi
  geleneksel dinin de kapitalist tüketimciliğin talepleri karşısında toplumun bunalmasını engelleme rolü
  üstlenebileceğini dile getirmekte. Post-laik toplumlardan bahseden Habermas hoşgörünün iki taraflı
  olması gerektiğine dolayısıyla kamusal alanda dindarların laiklere; laiklerin de dindarlara tahammül
  etmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Hangi dinden olursa olsun, insanların birlikte yaşamasını
  kolaylaştıracak bir değerler sistemi gerekmektedir.

  Batı Avrupa’nın Amerika kadar dindarlaşacağını iddia etmek saçmalık olur ama Amerikan modelinin daha
  kalıcı olacağını söylemek büyük bir iddia sayılmaz. Çünkü insanlar aynen Amerika’da olduğu gibi
  Avrupa’da ve bir çok başka ülkede giderek bireyselleşen yaşamda oturmuş ahlaki değerler ve aidiyet
  arayışı dinin canlanmasına zemin hazırlamaktadır.

  ***

  Dünyanın İslam ve Hristiyanlık arasında bir “medeniyetler çatışması”nın eşiğinde olduğunu görmezden
  gelmek mümkün değil. Amerika, İngiliz sömürgesinde olduğu dönemden beri akıl ve din arasındaki bağı
  sıkılaştırmıştır. Ancak 20.yy’da laik akademisyenlerin üniversiteleri ele geçirmesiyle bu durum
  değişmiştir. Entellektüel odak 1950’lerde devlet tabanlı teknolojiye, 60’larda karşı kültüre, 80’lerde ise
  devlet ve piyasa arasındaki ilişkiye yoğunlaşmıştır. Fakat 11 Eylül sonrasında Tanrı ve din entellektüel
  yaşama geri dönmüş görünmektedir. El Kaide, aydınların mecburen İslam ve genel olarak din konusuna
  yeniden ilgi duymalarına yol açmıştır. Sosyal sorunların devlet tarafından değil gönüllü örgütlerce daha iyi
  çözüleceğini savunan “tutkulu muhafazakarlık” kavramı ortaya çıkmıştır.

  20.yy başında laik kesim tarafından cahil oldukları için hor görüldüklerinden içlerine kapanan ve
  entellektüel ve kültürel alandan çekilen Evanjelistlerin zihninin açılması, Amerikan toplumu için çok
  önemli bir gelişmedir. II. Dünya savaşı sonrasında işçi sınıfının çoğu gibi Evanjelistler de üniversiteyi
  keşfetmiş oldu. Hala entellektüel anlamda zayıf olsalar da bu da zamanla değişecek. İçine kapalı cemaatler
  dışarı açılıp modern dünyanın koşullarıyla karşı karşıya kaldıkça açığa yoğun bir zihinsel enerji
  çıkmaktadır. Dindar Amerika’daki herşey gibi bunun da dünyaya yansıması kaçınılmazdır.

  AMERİKAN MALI DİN: PENTEKOSTALİZM

  devam edecek......

Benzer Konular

 1. 16 yıl sonra geri döndü!!
  busem85 Tarafından SMN Magazin Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 22-12-2013, 09:46 PM
 2. 60'ların makyajı geri döndü!
  mopsy Tarafından Makyaj Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 12-11-2011, 08:59 PM
 3. Efsane Şişe Geri Döndü
  m.uymaz Tarafından Nostalji (Mazi'den Kalanlar) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 28-02-2011, 07:46 PM
 4. Kar İstanbul'a geri döndü
  mopsy Tarafından Çevre Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 09-02-2010, 11:40 AM
 5. Kemerler geri döndü
  Nil@y Tarafından Kadın Modası Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 27-03-2008, 01:41 PM
Yukarı Çık