MerhabaBryan Mark RIGG/PROFİL YAYINEVİ

“Ari ırk”a giden kanlı yolda Hitler hiç beklemediği olaylarla karşılaşmıştı.
Yüzyıllar boyu süren Alman toplumundaki Yahudi asimilasyonu ve karşılıklı evlilikler sonrası
Hitler Yahudileri ortadan kaldırmanın tahmin ettiğinden daha zor olduğunu anladı.
Bryan Rigg bu sıra dışı eserinden gösterdiği gibi dünya üzerindeki hiçbir ordu
belki de II. Dünya Savaşı 'ndaki Alman Ordusu kadar karmaşık ve çetrefilli değildi.

Rigg 'in verdiği rakamlara göre
Hitler 'in üst rütbeli subaylar generaller ve amiraller dahil 150 bin Yahudi kökenli askeri vardı.
Hatta bu askerlerin büyük çoğunluğu kendilerini Yahudi olarak bile düşünmüyor s
adece Alman ulusuna hizmet etmekle yükümlü sayıyorlardı.

Geniş çaplı araştırma ve arşiv taraması dört yüzden fazla röportaja dayanan“Hitler"in Yahudi Askerleri”
bütün tabuları yıkıyor ve Hitler yönetimindeki Alman ordusuna yeniden bakmanızı sağlıyor.

“Uzun süren röportajlar tarihçilerin pek yapmadığı bir şekilde belgelerin tek tek taranması ve kendine misyon yüklenmiş bir araştırmacı. Sonuç şimdiye dek Holocaust 'la ilgili yazılmış en iyi kitap. Bu araştırma herkesi çok şaşırtacak.”
- New York Time-

“Rigg 'in geniş bilgisi ve sıra dışı kitabı beni çok etkiledi. İkinci dünya Savaşı ve 20. yüzyıl tarihi hakkında yeniden düşünmemizi sağlayacak derinlemesine bir eser.”
- Helmut Schmidt Eski Almanya Başbakanı-