Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 Toplam: 5

Hind Felsefesi

Kültür, Sanat Kategorisi Kitap Forumunda Hind Felsefesi Konusununun içerigi kısaca ->> Merhaba NÎTI, politikanın Sanskritçe'si; kelimesi kelimesine "İyi Davranış" anl***** gelir. Kral'ın politikası, dünyadaki yaşanan tehlikelerin ortasında nasıl hareket edilmesinin gerektiği ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Hind Felsefesi

  Merhaba

  NÎTI, politikanın Sanskritçe'si; kelimesi kelimesine "İyi Davranış"
  anl***** gelir. Kral'ın politikası, dünyadaki yaşanan tehlikelerin
  ortasında nasıl hareket edilmesinin gerektiği bağlamında, genel
  düşüncelere seçkin bir model sunar.

  Kral, devlet içinde en yüksek pozisyonda olmasına karşın, o yüce,
  gıpta edilecek, ama hiç emin olmayan ihtişamının içinde en fazla
  tehlikeye maruz bulunan kişidir. Ülkesine komşu kıralların, kendi
  mevki hırslı bakanları ve çok başarılı olan generalleri, hatta kendi
  ailesinin üyeleri-yükselmeye çalışan oğulları ve prensler, entrika
  düşünen kraliçeler- onun tahtına göz dikmişlerdir. Buna ilâveten,
  çok eziyet çekmiş olan ve iliğine kadar sömürülmüş olan halk, bir
  düşman kralıyla ya da alt sınıftan mevki hırsı olan bir başkaldırıcı
  ile gizlice isyana kışkırtılabilir.

  Böyle bir tehditler atmosferinde, korkunun ve birdenbire değişme
  havası/matsya-nyâya'da, balıkların âdetleri egemen olur. Ahlâkî
  bir nezaketle zayıflatılamayan Hayat Yasası, denizin acımasız ve
  loş derinliğinde geçerli olur. Hayat Yasası, Batı'da olduğu kadar
  Hindistan'da da çok iyi bilinir. O, kadim bir atasözünde ifadesini
  bulmuştur: "Büyükler, küçükleri yerler.."

  XVI. yy. Flamen Ressamı Pieter Bruegel bunu, şaheserlerinden
  bir kaçında çok canlı ve ironik olarak canlandırmıştır. Tablolarda
  her türden ve büyüklükten bir çok balığın kaynaştığı ve ardından
  küçük balıkların, büyükler tarafından yutulduğu ve büyüklerin de
  sonradan balıkçılar tarafından yakalandıkları görülmektedir.
  Büyük balıkların yarılan karınlarından küçükleri ortaya çıkarlar.
  Böyle bir imza bu özdeyişi yeniden belirtir.

  Pieter Bruegel bu tabloları, bütün Avrupa bir kaynaşım denizine
  benzediğinde resmetmişti. Çünki Habsburg'lar ve Flandren'ler o
  zaman diliminde, dünyaya egemen olan İspanyol ve Almanların
  güçlü bir koalisyon halindeki imparatorluklarının kuşatmasından
  kurtulmaya çalışan Fransa'nın, yükselmeye çok çaba harcayan
  iktidarına karşı savaşıyorlardı.

  O zamanlar, yeni silâhların/barut-top ve yeni bir savaş tarzının
  (şövalye süvari savaşları yerine, ücretli piyadeden daha büyük
  kıtaların kullanılması) sağladığı yerle bir ediş ile dehşetli korku
  yaydıkları bir dönemdi. Bu gün, modern tekniğin yarattığı yeni
  silâhlarının yaptığı gibi.

  Bruegel, atasözü tablolarında su ülkesindeki oburca soğukkanlı
  yaşamı tasvir etmekte/ betimlemektedir ve bunu yaparken de
  politika platformundaki herkesin, sadece kendini düşündüğünü
  ve bir-çoklarının doyuncaya kadar yemeyi düşündüğünü uygun
  bir ifadeye kavuşturmaktadır.

  Bununla anlatılmak istenen şey şudur:
  Politika ebedi bir savaştır ve öyle kalacaktır.
  Politika platformunda, her bir ulusa, gruba ya da ırka, kendisine
  lâyık olan büyüklüğü, kültürel başarıları ve yeteneklerine haklı
  olarak tahsis edilecek dünyanın kısımlarının ayrıldığı düzenli ve
  dürüst bir duruşma olmadığıdır.

  Ne acıması olan ve ne de vicdan tanıyan politika üzerine, Hindu
  kadim belgelerinde yazılmış ve tavsiye edilen, ANA ARAÇLAR/
  UPÂYA/BESLENME/TAKE NOURISH-MENT şunlardır:

  Philosophie und Religion
  Indiens/Hind Felsefesi
  Heinrich ZIMMER
  Ruh ve Madde Yayınları-1992


 2. #2
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba  Ne acıması olan ve ne de vicdan tanıyan politika üzerine, Hindu
  kadim belgelerinde yazılmış ve tavsiye edilen, ANA ARAÇLAR/
  UPÂYA/BESLENME/TAKE NOURISH-MENT şunlardır
  :

  1. SÂMAN:
  Barışma ya da müzakere.
  Bu, yatıştırmanın, "yemle tuzağa düşürme/sersemleştirme"nin
  yoludur.

  Yılanları teşhir eden/oynatan hind fakiri, onları flüte benzer bir
  çalgıyı çalarak yatıştırır; bu ses tehlikeli hayvanı sakinleştirir.

  Buna benzer olarak da, bir Tanrı'nın - ki daima iki anlamlıdır ve
  tehlikeli de olabilir-"öfkeli" ya da "korkunç" yanı, kanatlarındaki
  dörtlüklerin ifade ettiği kutsal büyüleyici formüllerinin, Tanrı'nın
  görünmez olan dairesine, yükseğe taşıdığı büyülü melodileriyle
  büyülenir, yatıştırılır ve huzura kavuşturulur yada lehine olacak
  bir lütufta bulundurmaya sevk edilir.

  İngilizce "Charm" ve tarafımızdan Fransızca diline kazandırılan
  "Charma", Lâtince "Carmen" sözcüğünden türetilmiştir. Anlamı
  "Büyülü Şarkı/ Magic Melody" demektir ki, onunla insanüstü bir
  varlığın lütfu kazanılır. Aynı anlama gelen "Sâman" sözcüğü de
  Sanskritçe'de kelimesi kelimesine/mot à mot "melody/nağme"
  demektir.

  Sâman ruhbanî sanatın özel bir dalını belirtir ve Vedalar'ın ritüel
  geleneğinde: Rig Veda'nın çeşitli kıtaları/dörtlükleri ile belirtilen
  ayetlerin kendisine / özüne dayanılarak musikîleştirildiği ya da
  terennüm edildiği melodiler ile uğraşır. Bu uğraş ise büyü yüklü,
  kısmen öyle tehlikeli bir bilimdir ki, içerisinde bulunulan mekân/
  yer sınırları dahilinde aktarılamaz. İşte bu sebebten üstadlar ve
  öğrenicileri ormanda tenha, münzevi bir yere çekilirler.

  Bu bahsini ettiğimiz büyülü nağmeler/neşideler ise Yaratıcı'nın/
  Brahman'ın elinde dünya yumurtasının bir çift kalıntısını tuttuğu
  ve dünyanın başında açılan ve üst yarısının yükselerek gökleri
  oluşturduğu, oysa alt yarısının aşağıya inerek yeryüzü olduğu o
  dünya yumurtasını tutarak terennüm ettiği nağmelerdir.

  İşte bu büyü taşıyan nağmeler ile Brahman, üst-gök kubbe'nin,
  Arş-ı âlâ' nın taşıyıcıları olmaları için dünyanın dört ucuna ve de
  arasında bulunmakta olan dört noktaya tahsis ettiği dört semavî
  fonksiyonu ortaya çıkarır.
  Bundan dolayı, fonksiyonlar/fi'l ler, Sâman dili ile "yaratılmışlar"
  anl***** gelen "Sâmobhava" olarak adlandırılırlar.

  Biz Sâman'ı gün içerisinde hep kullanırız. İnsanlara rastladığımız
  zaman onlara "Günaydın, nasılsınız?" ya da "Ziyarete gelmeniz
  çok nazik bir hareketti." Ve "Allah'a ısmarladık, yakında tekrar
  geliniz." dediğimiz zaman ondan yararlanırız.
  Bu toplumsal âdet ve görenekler için Sâman Sanskritçe sözcüğü
  "Dostane Sözler/vecibe/nezaket" anlamında kullanılır.

  Politika ile ilintili olarak ise Sâman şöyle çevrilebilir:
  Barıştırıcı ya da yumuşak araçlar ve uyum, karşılıklı anlayış ve
  hoşgörü ile oluşturulan ortam.

  Modern dünyada ise, "Ademî Tecavüz Paktı'na, tek tek ve çıkar
  alanlarının sınırlandırılmasına yönelik ön konuşmalar" anlamında
  kullanılır.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba  2. DANDA:
  Yaklaşmanın karşıt metodu.
  Terbiye Edici Çomak, hâkimin elindeki sopa ya da kapıcının
  elindeki sopa anl***** gelir ki, onlar bununla dilencileri ve
  haşarı sokak çocuklarını kovarlar.

  Danda demek; cezalandırış, haddini bildiriş, baskın yapmak,
  zorba güç; asa, sopa, çubuk, değnek, baston, cop, egemen
  oluş, ordu, boyunduruk altına alış, cebir, vakar, iyileştirme,
  kuvvet ve zor kullanma anlamlarına gelir.

  Kralın elinde, daima yukarıya doğru kaldırdığı disiplin simgesi
  olan Danda/Asa olmalıdır. Mahâbhârata'da söylenen budur.

  Manu Kitabı'nda bo konu ile ilgili olarak şunları okuyoruz:
  "Bir krallığın genişlemesi için Sâman ve Danda iki ana araçtır"

  Kısacası: Danda, haklılığın zahiriliği/dış görünüşü içerisinde
  hayasızca gizlenmiş olarak bulunan bir aşağılanmaya ya da
  tehdide karşı 'ceza' olarak kullanılan her türlü saldırganlıktır.
  Örneğin, eğer kurban olarak seçilmiş bir kimse veya komşu,
  birden silâhlanırsa veya daha güçlü olan komşusu ile ittifak
  kurarsa, katlanılamaz bir aşağılanma/değersizlik/sıradanlık
  ifade eder.

  3. DÂNA:
  Donum/Donation.
  İntikâl, armağan, bağış, hediye anlamlarına gelir ve üçünü bir
  yakınlaşma yolu olarak tavsiye edilir.
  Politikada bu, kısaca "Rüşvet Veriş" tir.
  Dâna, savaş ganimetinin, hediyeler, ödüller vs. gibi bahaneler
  ile komşunun generalleri, bakanları ve gizli ajanlarına dağıtımı
  üzerine anlaşma ifade eder.

  4. BHEDA:
  Bölme, ayırma, aksatma, sadakatı bozma, ihanet ve düşmanın
  arasına nifak ekmek demektir. İçten dışa doğru kazarak böl ve
  ayır metodudur.

  5. MÂYÂ:
  ILLUSION/YANILSAMA.
  Aldatıcı görünüş, göz boyama, hile, aldatıcı bir hayalin ortaya
  çıkarılışı.

  Tanrı Indra, hiç kimseye kötülüğü dokunmayan bir Brahman'ın
  hayaline büründüğü, ve karşı tanrılar olan Titanlar'ın arasında
  göründüğünde o Mâyâ'sını geliştirdi. Tanrılar'ın bu düşmanları
  piramit şeklinde oluşturulmuş bir "Kurban Mihrabı" tesis etmiş
  idiler. Onlar, onun üzerine çıkarak göklere tırmandılar. Bunları
  Dünya egemenliğini ellerine geçirmek için bunu yaptılar.
  Saf Brahman kulenin en alt tabakasından birkaç taşını çıkardı.
  Bütün ifritler/Titan'lar yeniden Yer'e düştüler.

  Bir başka Veda efsanesi, Tanrı Indra'nın, biraz evvel ordularını
  savaşta yendikleri bir sürü Titan tarafından takibe uğradığında
  hızlı bir atın yelesine dönüştüğünü böylece onların gözlerinden
  gizlendiğini anlatır.

  Mâyâ, "aldatıcı görünüşler ortaya çıkarmak" anl***** gelir.
  Büyücülük sanatının ve büyünün her türlü kullanımı diplomatik
  bir beceri demektir.

  Japon yetkilisi, diplomatik bir görev ile görünüşte bir anlaşma
  sağlamak için Washington'a gelir. Oysa bu esnada Japonların
  bombardıman uçakları Pearl Harbor yolunda bulunmaktadır.
  Hint ve Uzak Doğu politikalarının Codex'ine/Kurallar Kitabı'na
  göre bu, yöntem dışı ve daha önceleri de oluşup, görülmemiş
  diyemeyeceğimiz bir hile değildi. Tam aksine bir klâsik savaş
  aldatmacasıydı.

  "Balıklar, birbirlerini hiçbir zaman uyarmadan, aniden saldırırlar
  ve yutarlar!."

  Mâyâ'nın Diplomasi Boyutu:
  Âhlâkî bir saygınlık maskesi takarak ve ayrıca dinî bir haklılıkla,
  ve insancıl bir öfke ile sahnede görünülmesi savaşını yapanlar,
  dünya görüşlerine ilişkin eğitim ve bilgileri sadece küstahça ve
  alaycı bir saldırıda bulunmaya uygun olan ve daha çok yüküm
  ahlâkı/minnet hissine yönelik düzeyde bir halk topluluğuna ve
  sözcüleri olan örgütlere ve basına dayanmak zorunda oldukları
  için, modern Batı Tarihinde çok etkili bir silâh olarak kullanılmış,
  test edilmiş ve değerini kabul ettirmiş olan Mâyâ'yı ve sistemi
  aynen alıp ve pratik olarak sürekli ve her devirde faydalanmış,
  kullanmış ve halâ kullanmaktadırlar.

  Philosophie und Religion
  Indiens/Hind Felsefesi
  Heinrich ZIMMER
  Ruh ve Madde Yayınları-1992

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba
  6. UPESKHÂ:
  Bir başka yardımcı araç olarak tavsiye edilir.
  Görüp de görmezlikten gelme, dikkate almama, savsaklama,
  kayda değer bulmama/kayda almama anl***** gelir.

  Japonya'nın Mançurya'yı, Mussolini'nin Habeşistan'ı, Hitler'in
  Avusturya'yı işgali/ele geçirmesi sırasında, İngiltere'nin tüm
  bu olaylar karşısında takındığı tutum, bir Upeskha tutumu idi.
  Müdahale etmeye karar verilemediği için umursamaz bir role
  büründüler.

  7. INDRA-JÂLA:

  Indra'nın ağı/Jâla; ortaya çıkarmak, göz boyama, büyücülük
  yapma, savaş hileleri uygulama ya da aldatma manevraları
  anlamını taşır.

  Jâla'da; gerçekten mevcut olmayan "Bir Şey/Object/Thing"
  in varmış gibi görüntüleri yansıtılır.
  Jâla; Beyt-Mer'a/Show-House/Carnival-Festival.

  Örneğin; eğer bir kale çizgisi sadece sahte/düzmece/yapay/
  artificial/ put-on hatlardan meydana getirilir, ya da Britanya
  Adalarına yönelik bir zahirî saldırı girişiminde bulunulursa, ve
  oysa bu arada Rusya'ya saldırı hazırlanırsa, böyle bir hareket
  Indra-Jâla uygulaması olur.
  Not:
  Orta-Doğu haritasının nasıl çizildiğini ve bu günkü koşulların
  ortaya çıkmasına nasıl sebeb olduğunu hatırlayınız.

  Indra-Jâla'ya dahil olan bir başka nokta, gerçek-dışı/yanlış/
  sahte/false haberlerin yaydırılmasıdır. Mâyâ İlkesi, böyle bir
  savaşı yürütmede özel uygulama şekli olarak izlenebilir.
  Örneğin: Tv, Radyo, Çeşitli Basın Organları..

  Şu halde bu söylediklerimiz bir komşu ile, balıkların duygusal
  olmayan okyanusunda ilişkide bulunmanın yedi türüdür.

  Acaba biz "bu konuyu daha büyük bir açıklıkla ve sadelikle
  anlatan kitaplara Batı'da sahip miyiz?" gibi bir soru aklımıza
  geliyor.

  Biz, başarı üzerine yazılmış kadim "Hind El Kitapları"nın bazı
  açıklamalarını, birkaç tipik öz-deyişi üzerine bir daha dikkati
  çekerek bitirmek istiyoruz. Ve ilk olarak Mahâbhârata'nın 12.
  Kitabı'ndan birkaç alıntı yapacağız:

  -Bilgeliğin her iki türü de/düz ve eğri olanı da, Kral'ın emrinde
  olmalıdır.
  -Sosyal Bilgeliğin son sözü "Asla İtimad Etme!" dir.
  -Bir anda şekillerini değiştiren bulutlar gibi, bu günkü düşman
  sana daha sonra dost olabilir.
  -Bu dünyada başarıyı arzu eden ve ulaşmak için her şeyi göze
  alan bir kimse, yerelere kadar uzanan reveranslar yapmaya,
  sevgi, dostluk, barış üzerine yeminler etmeye, kıygın-alçak
  gönüllü konuşmalar yapmaya ve sanki ağlıyor gibi görünerek
  göz yaşlarını silmeye hazır olmalıdır.
  -İktidar Hak'tan önce gelir. Hak iktidardan, güçlülükten doğar.
  Nasıl duman rüzgârın önüne düşüp-gidiyorsa, hak da gücün
  öyle peşinden gider.
  -Bizatihi hak emredemez.
  Nasıl ki sarmaşık, ağaca yaslanarak büyüyorsa, öyle de hak
  güce dayanır.
  -Hak, güçlünün elinde bulunur.
  -Güçlü olan için hiç bir şey olanak dışı değildir.
  -Güçlüden gelen her şey Temiz' dir..

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Ben doğru olanın ilk çocuğuyum.
  Tanrıların önünde, ölümsüzlüğün göbeği,
  Kaynağın merkezi.
  Beni armağan eden, beni sımsıkı tutar.
  Ben yemeğim, yemek ve yiyici olarak yiyorum.

  En yüksek dünyadadır bu yemek
  Bütün tanrılarca ve atalarca korunmuştur yemek
  Yenilen, bir yana atılan, bağış olarak verilen şey
  Bedenimin sadece yüzde biriydi.

  İki büyük çömlek: Gök ve yeryüzü her keresinde
  Bir sağışın sütüyle benekli olanı doldurdu.
  Birleşmiş olarak ondan içen dindarlar onu azaltmaz,
  Artık o daha az olmaz.

  Yemek soluğu almaktır, yemek soluğu vermektir
  Onlar yemeğe ölüm derler, aynı şekilde hayat da
  Brahmanlar yemek yaşlanmaktır derler
  Onlar onu doğanların doğması diye belirlerler.

  Sağgörüsüz kimse değersiz yemek bulur.
  Doğruyu konuşuyorum: Bu onun ölümüdür.
  O ne dostu ne de arkadaşı besler,
  Tek başına yiyen bunun tek suçlusu olur.

  Ben;yemek,gök gürültüsü çıkararak,
  yağmur yağarak yemeğim
  Beni her varlık yer, ben diğerini yerim.
  Ben gerçekten var olanım, ölümsüzüm.
  Benden yola çıkarak bütün güneşler korlanır.

  Herr,Heinrich zimmer

Benzer Konular

 1. Su Felsefesi
  İnci Tarafından Edebiyat Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-02-2015, 04:21 PM
 2. Din Felsefesi..
  dogangunes Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 31-08-2010, 02:06 PM
 3. Aşk Felsefesi.
  Eftelya Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 13-01-2009, 03:38 PM
 4. Zihin FeLsefesi
  dogangunes Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 28-02-2008, 12:18 AM
 5. 18. Yüzyil Felsefesi( Aydinlanma Felsefesi )
  Bay X Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 30-05-2007, 10:20 PM
Yukarı Çık