Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 Toplam: 5

İBRAHİM as.

Kültür, Sanat Kategorisi Kitap Forumunda İBRAHİM as. Konusununun içerigi kısaca ->> Merhaba İsrail'in dinsel tarihinde hatırı sayılır bir rol oynamış iki ritüel, ahit kurbanı ve İshak'ın kurban ediliş öyküsüdür. İlki doğrudan ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  İBRAHİM as.

  Merhaba

  İsrail'in dinsel tarihinde hatırı sayılır bir rol
  oynamış iki ritüel, ahit kurbanı ve İshak'ın
  kurban ediliş öyküsüdür.

  İlki doğrudan ve Tanrı tarafından İbrahim'e
  bildirilmiştir. (Tekvin: 15/9 vd.)
  Henüz doğurmamış bir inek, bir keçi ve bir
  koçun ikiye bölünmesinden oluşan ritüelin
  benzerlerine başka yer ve topluluklarda da
  rastlanmaktadır. (örn. Hititlerde)

  Ama belirleyici unsur, gece teofanisidir :

  "Güneş batıp karanlık çökünce, dumanlı bir
  mangal ile alevli bir meş'ale göründü ve
  kesilen/ikiye bölünen hayvan parçalaranın
  arasından geçti" (15/17-18)
  "O gün" Tanrı "Avram'la bir ahit yaptı"

  Bu ahit bir "sözleşme" değildir.
  Tanrı İbrahim'e hiçbir koşul dayatmamakta,
  yalnızca kendisi taahüt vermektedir.
  Eski ahitte bir başka örneğine rastlanmayan
  bu ritüel, Yeremya'nın zamanına kadar geçen
  sürede uygulanmıştır. Birçok yazar bu ritüelin
  ilk Peygamberler çağında da bilindiği iddiasına
  karşı çıkmaktadır. Gerçi kurban töreni Yahveci
  bir çerçevede anlatılmıştır, ama teolojik bilim
  açısından yeniden yorumlanışı bile, onun ilkel
  niteliğini yok edememiştir.

  Tekvin'de, bir tek kurbanın töreni ayrıntısıyla
  betimlenmektedir, "İshak'ın kurban edilişinin"
  öyküsü. (22/1-19)

  Tanrı, İbrahim'den, oğlunu kendisine yakarak
  kurban etmesini (olah) istemişti. İbrahim tam
  onu kurban etmeye hazırlanıyordu ki, İshak'ın
  yerine bir koç indirildi.

  Bu bölüm sayısız tartışmalara yol açmıştır. Bu
  arada (olah) teriminin altı kez yinelendiğine de
  dikkat çekilmiştir. Ama böyle bir türden kurban
  ritüeli, kabileler kesin olarak "yerleşik-düzen'e"
  geçtikten sonra Kenanlı' lardan alınmış olmalıdır.*

  Ayrıca "geçmişin yüceltilmesi" nden de söz edildi.
  Bununla birlikte Tekvin' in bir sürü karmaşık öykü
  de içerdiğini unutmamak gerek; bu da yazıcıların,
  geleneklerin yüceltilmesinden çok, aslına sadık bir
  şekilde aktarılmasıyla uğraştıklarını gösteriyor.**

  Dinsel İnançlar-Düşünceler
  Tarihi
  Mircea Eliade
  Kabalcı Yayınevi-2003


 2. #2
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba

  Baglaminda Mukaddes kitapin Eski ahid bolumunde;

  TEKVİN, Bab: 15

  Rab şöyle karşılık verdi:
  "Bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir.
  Hepsi üçer yaşında olsun.
  Bir de kumruyla güvercin yavrusu getir."

  Avram bunların hepsini getirdi,
  ortadan kesip parçaları birbirine karşı dizdi.
  Yalnız kuşları kesmedi.
  Leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu.

  Güneş batıp karanlık çökünce,
  dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü
  ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti.

  O gün Rab, Avram'la antlaşma yaparak ona
  şöyle dedi:
  "Mısır Irmağı'ndan büyük Fırat Irmağı'na
  kadar uzanan bu toprakları, Kenliler'in,
  Kenizliler'in, Kadmonlular'ın, Hititler'in,
  Perizliler'in, Refalılar'ın, Amorlular'ın,
  Kenanlılar'ın, Girgaşlılar'ın, Yevuslular'ın
  topraklarını senin soyuna vereceğim."

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba  İbrahim oğlunu kurban etmeye hazırlanırken, zaferi
  kazanmak için büyük oğlunu kurban eden Mua kralı
  Meşa (II. Krallar 3:27) veya zafer kazanırsa dönüşte
  kendisini karşılamaya çıkacak ilk kişiyi, bunun kendi
  kızı, tek çocuğu olabileceğini düşünmeden, yakılan
  kurban olarak Yahve'ye sunmaya söz veren Yeftah
  gibi (Hâkimler 11:30 vd.), kesin bir sonuç beklentisi
  de yoktur. İlk doğan çocuğun kurban edilmesi ritüeli
  de söz konusu değildir; zaten bu ritüel daha sonraki
  zaman dilimlerinde öğrenilmiş ve İsrailoğulları' nda
  hiçbir zaman yaygınlaşmamıştır.

  İbrahim kendisini, Tanrı'sına "iman" ile bağlı/"Sâdık"
  hissediyordu.
  Tanrı'nın, kendisinden yapmasını istediği davranışın
  anlamını kavramıyordu.
  Halbuki ilk doğan bebeklerini, inandıkları bir Tanrı'ya
  kurban edenler, ritüelin anlamının ve büyüsel-dinsel
  gücünün tamamen farkındaydılar.
  Diğer yandan İbrahim kendi Tanrı'sının kutsallığından,
  mükemmeliğinden ve gücünün herşeye yeteceğinden
  asla şüphe duymuyordu.
  Dolayısıyla kendisinden beklenen davranışın bir evlât
  katli/cinayeti görünümünde olmasının bir tek nedeni,
  insan idrakinin güçsüzlüğüydü.
  Diğer bütün insanlar için herhangi bir cinayetten farkı
  olmayan hareketin anlamını ve değerini sadece Tanrı
  biliyordu.

  Burada, kutsalın diyalektiğinin özel bir örneğiyle karşı
  karşıyayız:

  Kutsal olmayan, ilk yapısını koruyarak (kutsal bir taş
  yine taş olarak kalıyor) kutsal'a dönüşmekle kalmıyor,
  kutsallaştırma insan aklı tarafından idrak edilebilecek
  bir şey olmaktan da çıkıyor :

  Evlat katli, belirli bir sonucu hedefleyen ritüele/ayine
  dönüştürülmez. (llk doğan bebeğini kurban edenlerde
  olduğu gibi)

  İbrahim bir ritüel yapmaz.(Çünkü hiç bir amacı yoktur
  ve davranışının anlamı bile ona yabancıdır); diğer bir
  yandan imanı ona bir cinayet işlemediği konusunda
  güven verir.

  İbrahim'in hareketinin kutsallığından kuşku duymadığı,
  ama bu kutsallığın niteliği anlaşılamaz, dolayısı ile de
  bilinemez olduğu söylenebilir.

  Kutsalı bilebilmek konusundaki bu olanaksızlık (çünkü
  "kutsal" tümüyle, "kutsal olmayan" la özdeşleşmiştir)
  üzerine geliştirilecek düşünce çabası, oldukça çeşitli
  ve hatırı sayılır sonuçlara yol açacaktır.

  İbrahimî iman, Tapınağın ikinci kez yıkılması ve devletin
  yok olmasından sonra, Yahudi halkının trajik tarihlerinin
  bütün sınavlarına katlanmasını sağlayacaktır. Ve bazı
  Hıristiyan düşünürler de bu bağlamda, onların imanının
  paradoksal ve son tahlilde "tanınamaz" niteliğini, ancak
  çok sonraki tarihlerde, XIX. ve XX. yüzyıllarda, İbrahim
  örneği/meseli/figürünün üzerine düşünceler yürüterek
  yakalamışlardır.

  Kierkegaard, nişanlısının hayâl edilmesi bile olanaksız
  bir biçimde kendisine geri verileceği umuduyla ondan
  vazgeçiyordu. Ve Léon Chestov gerçek iman için bir tek
  kesin kanı gerektiğini ve bununda "Tanrı için her birşey
  mümkündür" olduğunu açıklarken, İbrahim'in yöntemli
  deneyimini biraz daha basitleştirip, kolaylaştırarak ve
  süslerden de arındırarak aktarmaktan başka hiç birşey
  yapmıyordu.

  Dinsel İnançlar-Düşünceler
  Tarihi
  Mircea Eliade
  Kabalcı Yayınevi-2003

 4. #4
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba  Bsglaminda:
  II. KRALLAR/II. KINGS: 27

  (Moav Kralı Elişa/Mesha king of Moab):
  Bunun üzerine tahtına geçecek en büyük oğlunu
  surların üzerine götürüp yakmalık sunu/burnt-offering
  olarak sundu. İsrailliler bu olaydan doğan büyük öfke
  karşısında oradan ayrılıp ülkelerine döndüler.

  HÂKİMLER/JUDGES: 11: 30-31

  (Yeftah/Jephthah)
  Rabb'in önünde ant içerek şöyle dedi:

  "Gerçekten Ammonoğulları'nı elime teslim edersen,
  onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak
  için evimin kapısından ilk çıkan, Rabb'e adanacaktır.
  Onu yakmalık sunu/burnt-offering olarak sunacağım."

  King James Version

 5. #5
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba  Baglaminda Mukaddes kitapin Eski ahid bolumunde;

  TEKVİN, Bab: 22

  1 Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. "İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "Buradayım!" dedi.
  2 Tanrı, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun."
  3 İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra, Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı.
  4 Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü.
  5 Uşaklarına, "Siz burada, eşeğin yanında kalın" dedi, "Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz."
  6-7 Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e, "Baba!" dedi. İbrahim, "Evet, oğlum!" diye yanıtladı. İshak, "Ateşle odun burada, ama yakmalık sunu kuzusu nerede?" diye sordu.
  8 İbrahim, "Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak" dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler.
  9 Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı.
  10 Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı.
  11 Ama RAB'bin meleği göklerden, "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "İşte buradayım!" diye karşılık verdi.
  12 Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin."
  13 İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu.
  14 Oraya "RAB sağlar" adını verdi. "RAB'bin dağında sağlanacaktır" sözü bu yüzden bugün de söyleniyor.
  15 RAB'bin meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi:
  16 "RAB diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için
  17 seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek.
  18 Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin."

Benzer Konular

 1. İBRAHİM A.S ve TEVHİD
  Ammar Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 5
  Son mesaj: 05-02-2010, 05:22 PM
 2. HALİL İBRAHİM BEREKETİ.....
  efelenen Tarafından Dini Hikayeler Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 31-08-2007, 02:54 PM
 3. İbrahİm Edhemİn Hamam Parasi
  Nil@y Tarafından Dini Hikayeler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 21-09-2006, 06:52 AM
Yukarı Çık