Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 Toplam: 5

Konu: I am That...

 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  I am That...

  Merhaba!

  Bölüm: 78

  Soru:

  "Gerçeğe varışınıza bir tarih veriyorsunuz.
  Bu demektir ki o tarihte size bir şey olmuş.
  Ne oldu?"

  Maharaj:

  "Zihin olaylar üretmeyi durdurdu.
  O çok eskilerden gelme, kesintisiz arayış durdu.
  Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey beklemiyordum,
  hiçbir şeyi kendime ait saymıyordum. uğrunda
  uğraş verecek bir "BEN" kalmamıştı. Hatta yalın
  "BEN-İM/VAR OLAN-IM" bile solup, kaybolmaya
  yüz tuttu.

  Farkına vardığım bir diğer şey de alışılmış kesin
  kanılarımı kaybedişim idi. Daha önceleri birçok
  şeyden emindim. Şimdi ise hiçbir şeyden emin
  değilim. Fakat hissediyordum ki bilmemek ile
  hiçbir şey kaybetmiş olmadım, çünkü tüm bilgim
  yanlıştı. Bu bilmeyişim, aslında, tüm bilgilerimin
  cahillik olduğu, "Bilmiyorum" beyanının zihnin
  yapabileceği tek gerçek beyan olduğu bilgisiydi.
  Şu "Ben doğdum" fikrini ele alalım.
  Siz onu doğru kabul edebilirsiniz, doğru değildir!
  Siz asla doğmadınız ve asla ölmeyeceksiniz!
  Doğmuş olan ve ölecek olan o fikirdir, siz değil.
  Kendinizi onunla özdeşleştirmeniz yüzünden siz
  ölümlü oldunuz.
  Bir sinemada nasıl her şey ışık ise, öylece bilinç
  de uçsuz bucaksız dünya haline gelir.

  Yakından bakın, göreceksiniz ki bütün isimler ve
  şekiller-sıfatlar bilinç okyanusu içinde gelip geçici
  dalgalardan başka şey değildirler; sadece bilincin
  varlığından söz etmek mümkündür, yoksa ona ait
  değişimlerden değil..

  Sri Maharaj-Ben O’yum/Akasa yayinevi

 2. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!  Konuşmak benim hobim değildir.
  Benim konuşup konuşmamam, içinde bulunulan
  durumun bir kısmıdır ve bu bana bağlı değildir.
  Konuşmamı gerektiren bir durum ortaya çıktığında,
  konuştuğumu işitirim.
  Benim için hepsi birdir.

  Konuşsam da konuşmasam da oluş halinin ışığı ve
  sevgisi bundan etkilenmez, onlar benim kontrolum
  altında değildirler.
  Onlar vardır ve onların varlığını bilirim.

  Bir sevinçli farkındalık hali vardır ama bir sevinçli
  kimse yoktur.
  Elbette bir kimlik duygusu vardır, fakat o anıların
  bıraktığı izlerden oluşmuş bir kimliktir.
  Aynen, sabit duran perde üzerinde ard arda gelen
  görüntülerin kimliği gibi.

  Işık ve perde olmazsa, film de olamaz.
  Filmin perde üzerinde bir ışık oyunu olduğunu bilmek,
  filmin gerçek olduğu fikrinden kurtuluşu sağlar.
  Bütün yapmanız gereken, sizin öz varlığınızı sevdiğinizi
  ve öz varlığınızın da sizi sevdiğini anlamanızdır.

  "Ben-im/Iam That/Var olanım" duygusu da her ikiniz
  arasındaki bağlantı halkası ve görünüşteki farklılığa
  rağmen aynılık/denklik/representative işaretidir.
  "Ben-im" duygusuna, iç-dış, gerçek-görüntü arasındaki
  sevgi işareti olarak bakın.

  Nasıl ki rüyada size "Ben rüya gördüm" diyebilmenize
  olanak veren "Ben" duygusu dışında her şey farklı ise,
  "Ben-im" duygusu da sizin "Ben yeniden kendimim"
  diyebilmenize olanak verir.

  Ben bir şey yapmam ve bana bir şey yapılmaz.
  Ben neysem o'yum ve beni hiçbir şey etkileyemez.
  Ben her şeye bağlı, tabi gibi görünürüm, ama aslında
  her şey bana tabi, bana bağlıdır.

  Söyleşiler
  77. Bölüm
  Sri Nisargadatta MAHARAJI

 3. #3
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba!  Sözcük bir köprüdür.

  Onu hatırlayın, onu düşünün, onu gözden geçirin,
  onun çevresinde dolaşın, ona her yönden bakın.
  İçtenlikle, sebatla onun içine dalın; bütün gecikme
  ve düş kırıklıklarına katlanın, ta ki zihin aksi yöne
  dönsün ve sözcükten uzaklaşıp, sözcüğün ötesinde
  olana yönelsin.

  Bu, sadece adını bildiğiniz bir kimseyi aramaya benzer.
  Bir gün gelir, araştırmalarınız sizi ona ulaştırır ve isim/
  esma' yaşanan gerçek haline gelir.

  Sözcük ile anlamı/manâ/fehva'sı arasındaki bağlantı
  nedeniyle, sözcükler değerlidirler.

  Eğer insan, sözcüğü çok büyük bir dikkatle incelerse,
  kavramın ötesine geçerek, onun kökeninde gizli olan
  deneyim/tecrube'ye ulaşır.

  Aslında, sözcüklerin ötesine ulaşmak için tekrarlanan
  girişimlere meditasyon/meditation/yakin/tefekkür/
  tezekkür denir.

  Sa'dhana/Başarıyı getiren uygulamalar da zaten sözlü
  olandan sözsüz olana geçmek için sebatla sürdürülen
  girişimlerdir.

  Bu iş umutsuz gibi görünse de bir an gelir, her şey
  birdenbire apaçık ve sade ve harikulâde kolay olarak
  gerçekleşir.

  Fakat siz şimdiki yaşam biçiminize ilgi duydukça,
  bilinmeyene dalmak için son adımı atmaktan hep
  ürküp-çekineceksiniz.

  Söyleşiler
  85. Bölüm
  Sri Nisargadatta MAHARAJI

 4. #4
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba  Soru:
  Bilinmeyen niçin beni ilgilendirsin?
  Bilinmeyenin yararı nedir?

  Cevap:
  Herhangi bir yararı yoktur.
  Ama, sizi bilinenin dar çerçevesi içinde tutanın ne
  olduğunu bilmek yararlıdır. Bilinenin tam ve doğru
  bilgisi, sizi bilinmeyene götürecek olandır.
  Siz, onu avantajla, yararla ve çıkar ile ilgili olarak
  düşünemezsiniz.

  Sükunet içinde ve bağımlılıktan kurtulmuş olmak,
  her türlü kişisel çıkarların ve endişelerin, her türlü
  bencilce hesapların ulaşamadığı noktada durmak
  özgürlüğe varmanın kaçınılmaz şartıdır.
  Siz buna ölüm diyebilirsiniz
  Bana göre ise bu, en anlamlı/significant kayıtları
  taşıyan ve hem en yoğun/compact biçimde/way
  yaşamak olmaktadır.

  Çünkü ben, tüm bütünlüğü içinde hayatla bir' im.
  Yoğunluluk, anlamlılık, uyum; daha ne istersiniz?

  Soru:
  Daha başka şey istenmez kuşkusuz.
  Ama şimdi siz bilinebilir/tanınır/knowable olan
  hakkında konuşuyorsunuz.

  Cevap:
  Bilinmez/Anlaşılmaz/Tanınmaz/Anirvachaniya olan
  hakkında ancak sessizlik konuşur
  Zihin ancak bildiği hakkında konuşabilir.
  Eğer bilinebilir olanı gayretle incelerseniz, o eriyip
  gider, geriye bilinmez olan kalır.
  Ama ilk imgelem, ilgi ve merak pırıltısı ile beraber
  bilinmez olan örtülür ve bilinen ortaya çıkar.
  Bilinen ve değişken/variable olan,
  işte siz onunla birlikte yaşarsınız -
  değişmez olan ise sizin işinize yaramaz.
  Ancak değişken olana iyice doyup, değişmez olanı
  özlediğiniz zaman, zihnin düzeyinden bakıldığında
  karanlık - boşluk olarak tanımlanacak /discription
  olana yönelip, onun içerisine /muhtevaya dalmak
  için hazır olursunuz.
  Zira, zihin içerik ve değişiklik arzusu ile durmadan
  kıvranmaktadır.
  Ona göre gerçek, içeriksiz ve değişimsizdir.

  Söyleşiler
  85. Bölüm
  Sri Nisargadatta MAHARAJ

 5. #5
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  Merhaba
  Soru: Sıradan bir insan öldüğünde ona ne olur?

  Cevap: Ona olan, onun inancına göredir.
  Hayat ölümden önce nasıl imgelemeden ibaretse,
  ölümden sonraki hayat da öyledir.
  Rüya devam eder.

  Soru: Yine de ölen insanın ne durumda olduğunu
  hiç olmazsa kendi geçmiş hayatlarınızdan bilirsiniz.

  Cevap: Gurum ile karşılaşıncaya kadar, birçok
  şey biliyordum. Şimdi ise hiçbir şey bilmiyorum,
  çünkü bütün bilgi rüya içindedir ve geçerli değildir.
  Ben kendimi biliyorum ve içimde ne hayat, ne ölüm,
  sadece varoluş buluyorum-şu veya bu olmak değil,
  yalnızca olmak.
  Fakat zihin kendi anılar birikimine bürünerek hayal
  kurmaya başladığı anda, uzayı nesnelerle, zamanı da
  olaylarla doldurmaya başlar.
  Ben bu doğumu dahi bilmezken, geçmiş doğumları
  nasıl bilebilirim?
  Aslında, kendisi devinim halinde olduğu için her şeyi
  devinir gören ve zamanı yarattığı için de geçmiş ve
  gelecek için tasa çeken zihindir.
  Tüm evren bilincin beşiğinde büyür ki orada mükemmel
  düzen ve uyum hüküm sürer.
  Nasıl bütün dalgalar okyanusun içinde ise, fiziksel ve
  zihinsel her şey de farkındalığın içinde (salt bilinç)
  yer alır.
  Demek oluyor ki önemli olan yalnızca farkındalıktır,
  onun içerdikleri değil.
  Kendi hakkınızdaki farkındalığınızı derinleştirin ve
  genişletin, o zaman bütün hayırlar ve lütuflar
  akacaktır.
  Bir şeyler arama zorunda değilsiniz, her şey size
  en doğal biçimde, zorlamasız ve kolayca gelecek.
  Zihnin beş duyusu ve dört fonksiyonu-bellek,
  düşünce, anlayış, benlik;
  beş unsur-toprak, su, ateş, eter(esir);
  yaradılışın iki yüzü-madde ve ruh,
  hepsi farkındalık içinde yer alır.

  Soru: Ama siz daha önce yaşadığnıza inanıyor
  olmalısınız.

  Cevap: Kutsal metinler öyle söylüyorlar, fakat
  bunun hakkında hiç bir şey bilmiyorum.
  Ben kendimi ben olarak biliyorum, nasıl görünmüş
  olduğum ya da görüneceğim benim deneyim
  alanıma girmiyor.
  Hatırlamıyor değilim.
  Gerçekte hatırlanacak bir şey yok.
  Tekrar doğuş yeniden bedene giren bir benliği öngörür.
  Böyle bir şey yoktur.

  "Ben" denilen, bir anılar ve umutlar tomarı, kendisini
  ebediyen mevcud gibi imgeleyerek, kendi sahte
  ebediliğine yer yapmak için zamanı yaratmakta.
  Var olmak için geçmişe ve geleceğe ihtiyacım yoktur.
  Tüm deneyim imgelemeden doğmuştur;
  ben imgelemem, böylece de bana doğum ya da ölüm
  vaki olmaz.
  Ancak doğmuş olduklarına inananlar
  tekrar doğacaklarını düşünürler.
  Siz beni doğmuş olmakla suçluyorsunuz-ben ise
  suçsuz olduğumu savunuyorum!.

  Her şey farkındalıkta mevcuttur. Ve farkındalık
  ne ölür, ne yeniden doğar. O değişmez gerçeğin ta
  kendisidir.

  Tüm deneyim evreni bedenle doğar ve bedenle ölür;
  o farkındalık içinde başlar ve son bulur, ama farkındalık
  ne başlangıç bilir ne de son.
  Eğer bunu dikkatle düşünür ve üzerinde uzun zaman
  kuluçkaya yatarsanız, o zaman farkındalığın ışığını
  bütün berraklığı ile göreceksiniz ve dünya gözlerinizin
  önünden silinip gidecektir.
  Bu yanmakta olan bir tütsü çubuğuna bakmaya benzer;
  önce çubuğu ve dumanı görürsünüz; çubuğun ucundaki
  ateş noktasını fark ettiğinizde ise, onun dağlar gibi
  çubuk yığınlarını yakıp yok edecek ve evreni dumanla
  dolduracak güce sahip olduğunu anlarsınız.
  Öz varlık, zaman tanımaksızın ve sonsuz olanaklarını
  tüketmeksizin kendini gerçekleştirir.
  Tütsü çubuğu benzetmesinde çubuk; bedendir ve
  duman zihindir.
  Zihin kendi çarpıtmalarıyla meşgul olduğu sürece,
  kendi kaynağını idrak etmez.
  Guru gelir ve dikkatinizi içinizdeki kıvılcıma çeker.
  Doğası gereği zihin dışa dönüktür, o daima şeylerin
  kaynağını yine şeyler arasında, şeylerin kendinde
  arama eğilimindedir; kaynak için içe bakması
  söylendiğinde bu, bir anlamda yeni bir hayatın
  başlangıcını oluşturur.
  Farkındalık bilincin yerini alır; bilinçte bilinçli olan "ben"
  vardır.
  Buna karşın, farkındalık bölünmemiştir; farkındalık
  kendinin farkındadır.
  "ben-im" (var olanım) bir düşüncedir, halbuki farkındalık
  düşünce değildir; farkındalıkta "ben farkındayım"
  yoktur.
  Bilinç bir niteliktir ama farkındalık nitelik değildir;
  insan bilinçli olduğunun farkında olabilir, fakat
  farkındalığın bilincinde olmaz.
  Tanrı bilincin bütünlüğüdür (külli bilinçtir), fakat
  farkındalık her şeyin ötesidir-hem varlığın hem yokluğun.

  I am That
  sri nisargadatta maharaj

Yukarı Çık