Vaktiyle biz de bilim üretirmişiz

Türkiye’nin genel eğitim akışında bilim tarihiyle ilgili veriler çoğunlukla Batı’dan gelen akışla sağlanır.
Türkiye’nin genel eğitim akışında bilim tarihiyle ilgili veriler çoğunlukla Batı’dan gelen akışla sağlanır. Daha ilkokul yıllarından öğrenciler Fransız, İngiliz ya da Alman kökenli birçok bilim adamının isimlerini ve ortaya koydukları hizmetleri ezberler. Bu bir anlamda şuuraltındaki ‘bizden adam olmaz’ mantığının göstergesidir. Çünkü Doğu’dan yükselen birçok insan da bugünkü medeniyete temel teşkil eden birçok keşfe ve buluşa imza atmıştır. Fuat Sezgin de söz konusu potansiyeli yeniden gün yüzüne çıkaran ve bizlere hatırlatan önemli bir isimdir
.


YİTİK HAZİNENİN KÂŞİFİ FUAT SEZGİNProf. Dr. İrfan Yılmaz

Yitik Hazine Yayınları

192 sayfa

02163184288
aksiyon