Mahmud Derviş’in çoğu şiir olan otuza yakın yapıtı var. ‘Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı’da şairin sekiz kitabından çeviriler bir arada. Kitapta, şairin 1964’ten 1990’a kadar uzanan şiir serüveni izlenebiliyor. Ortadoğulu olmak, zulmün hep ta kendisidir. Tabii ki bu durum, halklar için geçerli. İktidar, muktedir olanlar bu zulmü yalnızca seyretmekle kalmaz. Onu besler, büyütür, kendisi kılarlar. Bu zulmün, dünyanın dört bir yerinde yaşandığı aşikar. Doğrudur da. Ama, Ortadoğu’da yaşananlar hep bir başkadır. Bu coğrafya da yaşayan bütün halklar, özellikle son yüzyıl; direncin, acının veya hüznün değil, trajedinin parçalarıdır. Muktedir olan veya onun yığınla eş’i bu trajedileri izlerler. Muktedirin, özellikle yandaşlarının timsah gözyaşları hiç eksik olmaz. Tıpkı, bugünlerde, Filistin’de, Gazze’de yaşanan trajediyi izledikleri gibi.

Bizler, “her yakın zulmün küçük hisseli uzak ortağı” olarak katılıyoruz bu kanlı oyunlara. Evet, seyrederek çoğaltıyoruz küçük hisselerimizi. Tek farkımız, iktidardakilerinki gibi gözyaşlarımızın ‘timsah’ olmaması. En azından kime isyan edeceğimizi biliyoruz: muktedir olanlara! Bizim önümüze kırk yıldır periyodik aralarla sunulan bu trajedinin şimdilik sonuncusu yaşanırken söz konusu coğrafyanın en önemli şairi diyebileceğimiz Mahmud Derviş’in de Türkçeye çevrilen yeni bir kitabıyla tanıştık. Bu kitabı okurken aşk ile öfkenin barış ile nefretin arasında gezinip durduk. Çünkü Derviş’in şiiri bu öğelerin tümünü kapsıyor. Bu kitabın şairi, 2008’in yazında, Ramallah’ta öldüğünden, trajedinin bu son cümlesine şahit olmamıştı. Ama, hiç fark etmezdi. Çünkü, şair bu zulmü, yalnız savaş ve katliamların yanı başında olarak değil; daha yedi yaşından öldüğü güne kadar tüm çıplaklığıyla yaşamış, hissetmiş ve en önemlisi yazmış bir şairdi.

Bizler, Cumhuriyetle birlikte bu coğrafyaya sırtımızı döndüğümüzden, aslında kökü bir medeniyet olan Ortadoğu’nun kültürü, edebiyatı ve en önemlisi şiirini hiç bilmeyenlerdendik. Yıllar önce şiir dergimize, bir ‘Ortadoğu Şairi’ dosyası oluşturmayı düşlediğimizde, üstüne ciddi yazılar kaleme alacak akademisyen bile bulamamıştık. Birkaç didaktik yazıyı, bize bu kültüre bir saygısızlık gibi geldiğinden, yayımlamamıştık. Bir oryantalist bile olamadığımızın farkına varmıştık. Hadi biz, ancak birkaç Ortadoğulu şair tanırdık. Ama, kültürel perspektifini, ideolojik duruşunu Doğu ve Ortadoğu’ya yaslayan, bu kültüre daha çok dini referanslarla sahip çıkan bir Müslüman/İslami kesimin dergilerinde de, bir şair veya yazarı tanıtmaktan öteye giden metinlere fazla rastlamamıştık. Es geçtiğimiz istisnalar tabii ki olabilir. Ciddi ölçüde bir Sezai Karakoç ve takipçisi isimler, dergileri anılabilir. Ama, Batı şiiri kadar, Ortadoğu şiirine, en azından son yarım yüzyıl, incelikleriyle sahip çıkılamadı. Bugünün gitgide liberalleşen Müslüman- İslami kesimleri bile artık liberal kültür ve ideolojiye eklemlenme hevesiyle yaşıyorlar. Muktedirlerle çokça yan yana durabiliyorlar.

Filistin’i anlattı
Tüm bu tabloya rağmen, şiir ortamımız Mahmud Derviş’i hep tanıdı. En azından çeyrek yüzyıldır. Çünkü, şair Filistin’de yaşanan trajediyi, bir ölçüde şiirleriyle Batı dünyasına da yansıtan en önemli şairdi. Başka bir yandansa has bir Filistinli olmasına rağmen bir sosyalistti de. Türkçede ilk Derviş kitabı 1988’de Armoni Yayınları’ndan çıkmıştı. Bazı dergilerde çeviriler dışında ilk kez toplu olarak karşılaştığımız yapıt Ölümü Seviyorlar Benim adını taşıyordu. Çevirense Lütfullah Bender’di. 1990’ların ortalarından 2003’e Metin Fındıkçı’nın Derviş çevirilerine rastladık.
Mahmud Derviş’in Türkçe olarak kısa süre önce çıkan son kitabı Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı adını taşıyor. Doğruyu söylemek gerekiyorsa, bizi okudukça heyecanlandıran, Derviş’in şiirine duygusal anlamda en çok yakınlaştığımızı hissettiğimiz kitap bu sonuncusu. Bu kitabın çevirmeni Lütfullah Göktaş. İşin ilginci, kitabın ilk okumasını yapıp eskilerine göz attığımızda, değindiğimiz ilk çevirinin sahibiyle, bu kitabınkinin aynı olduğunu, yeni yapıtın küçük puntolu şair ve çevirmeni tanıtan metninde anladık. İlk Derviş kitabı çevirmeni Lütfullah Bender’in, bu kitabın çevirmeni Lütfullah Göktaş olduğunun farkına varıyoruz. İlk kitaptan bazı şiirler, üstünde birtakım değişiklikler yapılıp, yeni yapıta konmuş. Çevirmen, buna yeni şiirler eklemiş. Çevirdiği şiirlerin hangi kitaplardan alındığını, önsözde de vurgulayarak, kitapların adlarını bir ara bölüm başlığı olarak koymuş.

Derviş’in çoğu şiir olan otuza yakın yapıtı var. Biz Kaybettik Aşk da Kazanmadı adlı yapıtta, şairin sekiz kitabından çeviriler bir arada. Ara başlık olan kitap adlarının altına, hangi yıl yayımlandığı da belirtilmiş. Böyle olunca da, şairin 1964’ten 1990’a kadar uzanan şiir serüveni izlenebiliyor. Şairin, bu çeviride gözüken son kitabı 1990 yayını olsa da, sonraki yıllar, hatta öldüğü 2008’e kadar birçok şiir kitabı çıkardığı bilinmekte.

Bu kitabın önsözünde Göktaş’ın daha önceki Metin Fındıkçı çevirilerine yaptığı önemli eleştiriler var. Biz Arapça bilmediğimiz için teknik boyutta bir karşılaştırma yapamıyoruz. Ancak çevirilerin yarattığı duygu yükü noktasında Göktaş’ın çevirileri ses, ahenk ve duygu açısından daha etkili geliyor. Ama, şunu tüm içtenliğimizle söyleyebiliriz; şairin şiir anlayışını ve serüvenini, kendi ben’i ve yaşadığı- yaşayamadığı toplumun acısını ne denli içten bir biçimde okuruna taşıdığını şiirler boyu yakalıyoruz. Şairin, yalnız ülkesi Filistin’in dışında yaşarken değil, Filistin’de varolurken bile yaşadığı ‘sürgün’ duygusunu kitaplar boyu hissedebiliyoruz. ‘Sürgünden Mektup’, ‘Marş’ gibi nefis şiirlerinde yalnız Filistinli insanın varoluşa dair korku ve kaygılarını değil isyanlarını da yakalama olanağı buluyoruz. Kimliksizliğin, sadece bir kavram olarak değil, Filistinli için hayatın açık bir pratiği olduğunun ayracına varıyoruz. Bu duygular görece yetişkin dönemlerinde şiirine girse de, onun çocukluğunda yaşadığı trajedi, İsrail’in 1948’de başlayan militarist yayılmacılığı, 1967 sonrası Filistin’i değil, daha da öncelerini işaretliyor. Uyruksuzluk, dolayısıyla da aidiyetsizlik duygusu tüm şiirlerin damarı, kökü durumunda. Öyle bir vatan çiziyor ki Derviş, bu vatanın vatandaşlarının bir resmi ikametgahı bile olamıyor. Yani kendi ülkesinde mülteci!

İşte bugün de devam eden insani trajedi, Derviş şiirinin olmazsa olmazı durumunda. Onun aslında bir Truvalı olduğunu, onun kaçınılmaz olarak kaybedenlerden yana olsa da, teslimiyetçi hiç olmadığını yazısında vurgulayan çevirmene de katılmamak mümkün değil. Bu kitapta yirmialtı çeviri şiir var. Andığımız iki şiir dışında ‘Bir Filistinli Yaranın Güncesi’, ‘İnsanlar Gibi Yolcuyuz’, ‘Başka Barbarlar Gelecek’ ve ‘Ben Yusuf’um Babacığım’ gibi daha çok etkili şiirlerle karşılaşılıyor. Şairin sosyalist ve toplumcu şiirine hapsolmayıp, şiirindeki değişim ve yenilenişe de bu kitapta şahit olunabiliyor. İmgelerinde bir farklılık yaşanırken, sembollere daha sık rastlanabiliyor. Metafizik öğeler yer yer belirebiliyor. Bu arada Kuran ve Tevrat’tan izler taşıyan şiirleri de var. Şair için hayatın kendisi hep çekici bir ‘hapishane’ olagelmiş. Aşk ise şiiri ve mücadelesinin itici gücü. Ama bu aşk bizim yaşadıklarımıza fazla benzemiyor.
Derviş, Filistin direnişinin en büyük sembolü. Bunu Filistin halkı da büyük ölçüde biliyor. Mazlumların yanında, muktedirlere karşı bir şiir bu. Bizlerse şairin ve ülkesinin hâlâ yaşadığı zulmün, uzakta da olsak ortağı olmamak için mücadele verebiliriz ancak.ORHAN KAHYAOĞLU / Radikal Kitap