Yazar İdris Yılmaz çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan bilinçsizliğe,sürü psikolojisine ve bu hastalıkların getirdiği sorunlara dikkat çeken harika bir kitap çıkardı.Nitekim kitabın da bunu şöyle ifade etmektedir:

“Eğer ben, Bedîuzzaman Said Nursî ‘rahmetullâhi aleyh’in zamanında yaşamış olsaydım, bilinçle ilgili yazılar yazmazdım. Belki onun gibi, akâide dair yazılar yazar, felsefecilerin açtığı yaraları sarmaya çalışırdım. Fakat benim yaşadığım zaman, felsefelerin iflas ettiği, nefsâniyetin ihdâs edildiği zamandır. Böyle bir zamanda, akaidî bilgileri neşretmek, herkesin gördüğü güneşi göstermeye, tanıtmaya çalışmak gibi olur. Bu ise, boşuna bir gayretkeşlik olduğu gibi zamanı israf, ömrü zâyi etmek demektir.”

Zaman, nefsâniyetin kâinatı helezon misâli sarmalayıp ateşe çektiği zamandır. Bilgiler, inançlar, emmare nefsin iştihâlarıyla bastırılmış, hevâ ve hevese ait istekler uyandırılmıştır. Uyanan hevaî istekler, bilgi ve inancı bilinç altına itmiştir. İnanç, heves ambalajında seyredildiği sürece, gaflet kaçınılmaz olur
. "

Kitap keşfeden için bir hazine.Vesselam...


kaynak